banner
banner

Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας τον Απρίλιο

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην τελική ευθεία για την λειτουργία του εισέρχεται το νεοσύστατο Κέντρο Κοινότητας του δήμου Αιγιαλείας, οι υπηρεσίες του οποίου θα στεγαστούν στον νέο μισθωμένο χώρο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του δήμου, επί της οδού Ρήγα Φεραίου. Προχθές, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου, προκειμένου να ξεκινήσει τη λειτουργία του.

XRISTOPOULOS BASILHSΌπως επισήμανε στo Protionline.gr ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Βασίλης Χριστόπουλος, ΄΄εκτιμούμε ότι μέσα στον Απρίλιο θα ξεκινήσει η νέα αυτή δομή, που αποσκοπεί στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, την παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές, Υπηρεσίες και τα Κοινωνικά Προγράμματα κοινωνικής προστασίας, με ιδιαίτερη στόχευση στα προγράμματα και στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας΄΄.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει προβεί παλιότερα σε αποδοχή της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας » με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002003 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 220.320€, ενώ έχει εγκρίνει και την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας. Προχθές εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου, που προσδιορίζει την σύσταση, τον σκοπό, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το αντικείμενό του, τους ωφελούμενους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, την διοικητική και οικονομική οργάνωσή του, την οργάνωση και λειτουργία του, την συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας με την Κοινωνική Υπηρεσία, το ωράριο λειτουργίας του, την στελέχωσή του, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού, την κτηριακή υποδομή και τον εξοπλισμό και το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου.
Σημειώνεται ότι το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One StopShοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με την κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, ως δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται και τις ενισχύουν .

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο κ. Χριστόπουλος, ΄΄η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του δήμου. Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες: Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών. Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας Γ) Παροχή Υπηρεσιών. που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων΄΄.

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί: Να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»), από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών. να συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του, να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, να αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, να συγκεντρώνει και διανέμει βασικά αγαθά, να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού, να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου. Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί επίσης ως Κινητή Μονάδα για την εξυπηρέτηση των γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών του Δήμου Αιγιαλείας.

Ωφελούμενοι και δικαιώματα

Ως ωφελούμενος ορίζεται ο πολίτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών και παροχών του Κέντρου και της κινητής μονάδας του , και ο οποίος έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και έχει αποκτήσει μοναδικό αριθμό αναφοράς.
Για τους ωφελούμενους εξασφαλίζονται κατ’ ελάχιστον τα εξής: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική (ή διασύνδεση με αντίστοιχες υπηρεσίες). Διασύνδεση με τους φορείς και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του για παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. Πληροφόρηση αναφορικά με τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Λήψη των υπηρεσιών κατά το διάστημα των προβλεπόμενων ωρών και ημερών λειτουργίας του Κέντρου και των ωρών παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως αυτές αναγράφονται σε εμφανές σημείο στο χώρο του. Πλήρης σεβασμός της ιδιωτικότητας, των θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων, της εθνοτικής και φυλετικής καταγωγής και του σεξουαλικού προσανατολισμού τους. Κατόπιν αίτησής τους, οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, για την εξέλιξη των αιτημάτων ή/και των αιτήσεων που έχουν κάνει στο Κέντρο για οποιαδήποτε δράση, πρόγραμμα και παροχή υπηρεσιών εν γένει.

Το Κέντρο θα στελεχωθεί με επιστημονικό προσωπικό: ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό άτομα δυο πλήρους απασχόλησης, ΠΕ Ψυχολόγο πλήρους απασχόλησης, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό τετράωρης απασχόλησης και άλλο Προσωπικό, έναν οδηγός.


Διαβάστε περισσότερα:
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close