banner
banner

Εννέα σχολεία της Αιγιάλειας στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ…

Τις ενστάσεις τους για την τρόπο υλοποίησης του προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα», το οποίο πραγματοποιείται από τα υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκφράζουν διευθυντές και δάσκαλοι σχολείων τής περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αποφασίστηκε να υλοποιηθεί και σε 31 σχολεία τής Αχαΐας, εκ των οποίων τα εννέα στην Αιγιάλεια…

Με βάση την απόφαση, τα σχολεία που εντάσσονται στο πρόγραμμα υποχρεούνται να συστήσουν επιτροπή παραλαβής με σκοπό τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων, αποστέλλοντας τα σχετικά παραστατικά μέσω της οικείας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του υπουργείου Εργασίας. Οι επιτροπές θα είναι τριμελείς και θα αποτελούνται από τον διευθυντή ή τον προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως πρόεδρο και δυο εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο ένας είναι ο υποδιευθυντής της σχολικής μο νάδας, όπου προβλέπεται η θέση. Η επιτροπή παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας θα παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους.

Το προσωπικό που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα θα διαθέτει κατάλληλα θερμόμετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της επιτροπής παραλαβής θα μετρά τις θερμοκρασίες των θερμοθαλάμων και των ψυκτικών θαλάμων. Οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται για τα ζεστά γεύματα είναι μεγαλύτερες από 63 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τα κρύα (σαλάτα) είναι από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η επιτροπή παραλαβής έχει υποχρέωση να ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος.

Επιπλέον, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό1% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) των γευμάτων, 1% από τις σαλάτες και 1% από τα ψωμάκια, ελέγχει τη συμμόρφωση ως προς τη σύνθεση των γευμάτων. Στο τέλος κάθε εβδομάδας, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, επισυνάπτοντας και τα σχετικά παραστατικά (δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης). Κατά το τελευταίο πενθήμερο κάθε μήνα, η επιτροπή οφείλει να αποστέλλει συνολικά όλα τα πρακτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (μαζί με τα σχετικά παραστατικά) του τρέχοντος μήνα στο Συντονιστή του Προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε.

Τα σχολεία που – βάσει της απόφασης – θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα» εντάσσονται τα εξής σχολεία τής Αχαΐας: 1ο Δ. Σ. Οβρυάς, 1ο Δ. Σ. Πατρών, 3ο Δ. Σ. Παραλίας, 7ο Δ. Σ. Πάτρας, 14ο Δ. Σ. Πατρών, 13ο Δ. Σ. Πατρών, 16ο Δ. Σ. Πατρών, 18ο Δ. Σ. Πατρών, 21ο Δ. Σ. Πατρών, 22ο Δ. Σ. Πατρών, 23ο Δ. Σ. Πατρών, 24ο Δ. Σ. Πατρών, 29ο Δ. Σ. Πάτρας, 36ο Δ. Σ. Πάτρας, 39ο Δ. Σ. Πατρών, 41ο Δ. Σ. Πατρών, 47ο Δ. Σ. Πατρών, 52ο Δ. Σ. Πατρών, 53ο Δ. Σ. Πατρών, 54ο Δ. Σ. Πατρών, 61ο Δ. Σ. Πατρών, 65ο Δ. Σ. Πατρών, 3ο Δ. Σ. Αιγίου, 4ο Δ. Σ. Αιγίου, 5ο Δ. Σ. Αιγίου, 6ο Δ. Σ. Αιγίου, 7ο Δ. Σ. Αιγίου, 10ο Δ. Σ. Αιγίου, Δ. Σ. Καμαρών, Δ. Σ. Κουλούρας και Δ. Σ. Αβύθου.

Όπως τονίζεται από την πρόεδρο του Συλλόγου Αθηνά Σκανδάμη, ΄΄το ζήτημα της σίτισης των μαθητών, σε εποχές βαθιάς οικονομικής κρίσης όπως αυτή που ζούμε, είναι εξαιρετικής σημασίας. Η αγωνία της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους μαθητές είναι δεδομένη και οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν πάντα υποστηρικτικά σε οποιοδήποτε κοινωνικό μέτρο έχει να κάνει με ευπαθείς ομάδες. Το φαινόμενο υποσιτισμού μαθητών, παίρνει δραματική μορφή σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά λαϊκών οικογενειών και οικονομικών μεταναστών. Δυστυχώς, όμως, η αντιμετώπισή του από την πλευρά της Πολιτείας δεν γίνεται με την σοβαρότητα και οργάνωση που απαιτείται΄΄.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Αιγιάλειας συντάσσεται με το κείμενο/απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και χωρίς να αρνείται τη βοήθεια προς τους μαθητές που έχουν ανάγκη σχολικού γεύματος, εντοπίζει αστοχίες που εκτιμά ότι θα προκαλέσουν πολλά προβλήματα στη σχολική καθημερινότητα.
Σύμφωνα με την Δ.Ο.Ε., ΄΄τα φαινόμενα υποσιτισμού μαθητών, ως αποτέλεσμα των ασκούμενων μνημονιακών πολιτικών περικοπών και λιτότητας της σημερινής, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, παίρνουν δραματική μορφή σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά λαϊκών οικογενειών και οικονομικών μεταναστών. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. και οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα, είναι εκείνοι που σε όλα αυτά τα χρόνια που η οικονομική κρίση εξαθλιώνει την κοινωνία και φυσικά, πρώτα τα πιο ευαίσθητα μέλη της, τα παιδιά, έχουν αναδείξει το ζωτικής σημασίας θέμα του υποσιτισμού των μαθητών, έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες διεκδικήσεις για τη σίτιση και την κοινωνική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους και έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την, κατά το δυνατό, αντιμετώπιση του φαινομένου. Δυστυχώς, όμως, η αντιμετώπισή του από την πλευρά της Πολιτείας δεν γίνεται με την σοβαρότητα και οργάνωση που απαιτείται΄΄.

Σίτιση χωρίς προϋποθέσεις…

Με απόφασή του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είχε εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του για την υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-3-2017 για το πρόγραμμα σίτισης «σχολικά γεύματα», θέτοντας μια σειρά από πολύ σοβαρά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά καθώς και όλα τα προβλήματα που υπήρξαν στην υλοποίηση του προγράμματος κατά την περσινή χρονιά δεν φαίνεται να προβλημάτισαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία με εγκύκλιό της την Παρασκευής 6-10-2017 (Φ.14/ΦΜ/167447/Δ1) δίνει εντολή στις σχολικές μονάδες που έχουν επιλεγεί, να μοιράσουν σχέδια βεβαίωσης των Αρ. Πρωτ. 221 Αθήνα 9/10/2017 Προς 1. Τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου 2. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. γονέων για συμμετοχή των παιδιών τους στο Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων με σίτισή τους στο σχολείο από 13.15 ως 13.45. Το Υπουργείο στην ενημέρωσή του αυτή, που υπάρχει στο σχέδιο βεβαιώσεων, «ξεχνάει» να διευκρινίσει στους γονείς:

  • Στα σχολεία δεν υπάρχουν ούτε ειδικοί χώροι σίτισης ούτε ο κατάλληλος εξοπλισμός.
  • Δεν υπάρχουν τραπεζοκόμοι και (την ώρα που προβλέπεται ως ώρα σίτισης) καθαρίστριες, αφού οι περισσότερες καθαρίστριες είναι εργολάβοι καθαρισμού που εργάζονται μετά τις 16.00 καθημερινά.
  • Τα σχολεία αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στη στοιχειώδη λειτουργία τους εξαιτίας της υποχρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών. Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των μαθητών. Επομένως, θα πρέπει στις 13.15 ή ακόμη και 13.20 οι μαθητές να σιτίζονται στις αίθουσες όπου γίνονται μαθήματα μέχρι και τις 13.15. Είναι φανερό ότι ο χρόνος που μεσολαβεί δεν είναι ικανός ούτε οι αίθουσες και τα θρανία να πλυθούν και να απολυμανθούν. Ιδιαίτερα σε μια εποχή έξαρσης των ιώσεων τίθεται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των μαθητών-τριών μας΄΄.

Ας παίρνουν τα γεύματα στο σπίτι…

Πρόταση της Δ.Ο.Ε. που υιοθετείται από το Δ.Σ. του τοπικού Συλλόγου, είναι το Πρόγραμμα να λειτουργήσει με την διανομή των γευμάτων στους μαθητές ώστε να τα παίρνουν στο σπίτι τους εφόσον αυτά φτάνουν στις σχολικές μονάδες συσκευασμένα. Μάλιστα, η Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να ανακαλέσει την εγκύκλιο της 6ης/10/2017 και:

  • Να περιλάβει στις επιλογές και δηλώσεις των γονέων και την εκδοχή οι μαθητές να παίρνουν το φαγητό σπίτι τους κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο ώστε να γευματίσουν στο σπίτι τους.
  • Να φροντίσει για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των σχολείων για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους.
  • Να προχωρήσει στη θεσμική συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, για ολόκληρη την επικράτεια, διασφαλίζοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Τονίζει τέλος, ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το αίτημα για διαμόρφωση χώρων εστίασης σε όλα τα σχολεία, της πρόσληψης τραπεζοκόμων και της ενίσχυσης των σχολείων με περισσότερο προσωπικό καθαριότητας, καταλήγοντας ως εξής: ΄΄Η καταστρατήγηση δικαιωμάτων και η διατάραξη της σχολικής ζωής δεν είναι δείκτης άσκησης πολιτικής κοινωνικής ευαισθησίας. Τέλος τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, πως το ζήτημα του υποσιτισμού των μαθητών δε λύνεται με αποσπασματικά και κακοσχεδιασμένα μέτρα αλλά με την άρση των πολιτικών της εξαθλίωσης των εργαζομένων που έχουν επιβάλει οι μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας΄΄.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close