background img
banner
banner

Με 22 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την προσεχή Τρίτη

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιάλειας, προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, στο δημαρχιακό κατάστημα την Τρίτη 6 Ιουνίου και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συλλογή και επεξεργασία στραγγισμάτων του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Ανατολικής Αιγιάλειας», Δήμου Αιγιαλείας».
 3. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συλλογή και καύση βιοαερίου του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Ανατολικής Αιγιάλειας» Δήμου Αιγιαλείας».
 4. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας».
 5. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας».
 6. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας».
 7. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας».
 8. Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας».
 9. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων & ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης».
 10. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Ενστάσεων για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας».
 11. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης, κριτηρίου αξιολόγησης για την: «Προμήθεια οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας και υλικών ονοματοθεσίας οδών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας».
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αιγιαλείας για λόγους πυροπροστασίας».
 13. Έγκριση ανατροπής (αποδέσμευσης) ποσών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
 15. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 1ο Τρίμηνο έτους 2017.
 16. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
 17. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 18. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμου μας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017.
 19. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της κ. Ακριβής Μέγαρη.
 20. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της κ. Νικολέτας Θεοδωρακοπούλου.
 21. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του κ. Κωνσταντίνου Ταρσινού.
 22. Έγκριση εξουσιοδότησης των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας για την σύνταξη και κατάθεση διαταγής πληρωμής κατά της κ. Αδαμαντίας Ζαχαροπούλου του Γεωργίου από οφειλή χρήσης μισθίου Δήμου Αιγιαλείας.

Διαβάστε περισσότερα:
· ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.