background img
banner
banner

Αναζητείται κτίριο για την μετεγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου

ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Προχωρούν οι διαδικασίες για την μετεγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου που από το 1995 στεγάζεται σε κτίριο που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου προχώρησε στην διακήρυξη της διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην διοικητής της Υπηρεσίας Γιάννης Πανόπουλος είχε θέσει το θέμα από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του και αν και τελευταία εκτελέστηκαν εργασίες επιδιόρθωσης του κτιρίου που από το 1995 στεγάζεται η Π.Υ., αυτό δεν εξυπηρετεί. Ακολούθησε αίτημα προς τον δήμο για παραχώρηση δημοτικού κτιρίου κάτι που δεν κατέστη εφικτό. Έτσι, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας προς το αρχηγείο του Σώματος και τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και το προσωπικό ενδιαφέρον τού δημάρχου Θανάση Παναγόπουλου, η πολιτεία ικανοποιεί το αίτημα μετεγκατάστασης.

Όροι και προϋποθέσεις

Σε ό,τι αφορά το κτίριο που ζητείται για να στεγάσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) 1.046,50τ.μ. (ωφέλιμη επιφάνεια 837,50τ.μ. και 209τ.μ. λοιπούς χώρους) και επιπλέον αύλειο χώρο 500τ.μ. Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων, σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/ κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Είναι σαφές ότι το ακίνητο πρέπει να παρέχει εύκολη προσβασιμότητα στο εθνικό οδικό δίκτυο και να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή κάλυψη του τομέα ευθύνης της Υπηρεσίας με την άμεση πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο οδικό δίκτυο για την κατά το δυνατόν ταχύτερη επέμβαση αυτών.

Και βέβαια, ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά την διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών, που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του μισθίου, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη υπηρεσία. Στο ακίνητο θα πρέπει: α) να τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας και να κατατεθεί από πλευράς εκμισθωτή πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέχρι την παραλαβή του ακινήτου, β) να παρέχονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις για (Α.Μ.Ε.Α.), γ) να δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εάν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς και σε καταφατική περίπτωση να προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου η εγκεκριμένη από το αρμόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομική Υπηρεσίας η σχετική άδεια επισκευής, θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών. Το ακίνητο θα πρέπει να παραδοθεί από τον εκμισθωτή πλήρες από πλευράς λειτουργικότητας (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καλωδιώσεις συστήματος πληροφορικής, κλιματιστικά) κ.λπ.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 12 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 2.150 ευρώ. Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 12 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00π.μ.έως 10.30π.μ. στο κτίριο των Γραφείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, Γούναρη 11Α 26110 Πάτρα.

Νέος διοικητής ο Πύραρχος Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα, μετά την αποχώρηση του κ. Πανόπουλου, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, τη θέση του διοικητή ανέλαβε ο Πύραρχος Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, επωμιζόμενος, μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό, το δύσκολο έργο της επίβλεψης και αντιμετώπισης τυχόν περιστατικών, σε μία μεγάλη και με πολλές ιδιαιτερότητες, περιοχή. Σε δήλωσή του, ο κ. Γιαννόπουλος επισημαίνει: ΄΄Με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της κοινωνίας και τη συμπόρευση με τους άξιους και ικανούς συναδέλφους μου της Π.Υ. Αιγίου, θα κάνουμε τα μέγιστα στην τρέχουσα θερινή περίοδο. Καλό καλοκαίρι σε όλους, δύναμη, υγεία και τύχη΄΄.


Διαβάστε περισσότερα:
· · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr