background img
banner
banner

Αξιοποίηση της νεανικής δημιουργικότητας

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΕΩΝ

Οι νέοι άνθρωποι στην Αιγιάλεια έχουν τις γνώσεις, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και το ψυχικό σθένος για να προσφέρουν το καλύτερο. Αυτό διεφάνη και στην δημόσια ενημερωτική ημερίδα που διοργανώθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου από τους νέους και τις νέες που συμμετέχουν στο σχέδιο με τίτλο: «Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ / Βασική Δράση 3 (ΚΑ 3) / «Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στο τομέα νεολαίας». Εκεί διατυπώθηκε και η ξεκάθαρη πρόθεση του δήμου Αιγιαλείας να εντάξει στις τάξεις του τους νέους ανθρώπους, δίνοντας τους βήμα για την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά του τόπου.

Έξι από τους τριάντα συμμετέχοντες νέους παρουσίασαν το σχέδιο «Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων», τονίζοντας πως η δραστηριοποίηση της ομάδας νεολαίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων «Ήλιος» εκφράζει μια μεγάλη επιθυμία των νέων ατόμων για την ενεργότερη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή και στα διοικητικά κέντρα λήψης αποφάσεων του τόπου τους, την επέκταση των δημοκρατικών διαδικασιών με την μορφή της άμεσης δημοκρατίας και του δημοκρατικού διαλόγου, καθώς και την προσδοκία για περισσότερη Ευρώπη, δηλαδή την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της χώρας τους στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όπως τόνισαν, ΄΄για πρώτη φορά με τη υφιστάμενη δραστηριότητα καταβάλλονται προσπάθειες, μέσω του διαρθρωμένου διαλόγου, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για τη χάραξη πολιτικής των τοπικών θεσμών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στο δήμο Αιγιαλείας να ακούσουν και να συζητήσουν νια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν το σύνολο των νέων της περιοχής και αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξή τους. Προσδοκούμε, τα προβλήματα όπως, υψηλά ποσοστά ανεργίας, έλλειψη ουσιαστικών υποδομών αξιοποίησης της νεανικής δημιουργικότητας, κοινωνική απομόνωση των νέων κ.ά. να συζητηθούν με τους υπευθύνους των παραπάνω Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, με στόχο να παραχθούν δόκιμες πολιτικές πρακτικές και να προγραμματιστούν ωφέλιμα, δράσεις στο τομέα της νεολαίας, ενώ παράλληλα να καταστεί αντιληπτό η τεράστια σημασία να προβλεφθεί ένας τρόπος πιο άμεσης αντιπροσώπευσης των νέων στα συμβούλια σχεδιασμού και λήψης αποφάσεών τους΄΄.

΄΄Βασική επιδίωξη μας αποτελεί με την εκτέλεση του υπόψη σχεδίου η επικείμενη δυνατότητα αναπαραγωγής, τόσο σε τοπικό επίπεδο αρχικά όσο και σε εθνική εμβέλεια, ως βέλτιστη πρακτική χάραξης πολιτικής των θεσμών υπέρ των νέων και της προώθησης της συμμετοχής τους στα δημοκρατικά κοινά΄΄, επισήμαναν, προσθέτοντας: ΄΄Με την συμμετοχή μας, σκοπεύουμε στην εξεύρεση λύσεων και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών για τους νέους από τους θεσμικούς φορείς, συμβάλλοντας με την εφαρμογή αυτών να γίνουν οι νέοι πιο ενεργοί πολίτες και με σημαντικά οφέλη στη λειτουργία της δημοκρατικής ζωής της χώρας. Ευελπιστούμε, ότι με το παράδειγμά μας θα προκαλέσουμε την ευαισθητοποίηση και σε άλλους κοινωφελείς οργανισμούς, τοπικούς θεσμούς και ομάδες νεολαίας ανά την Ελλάδα να αναπτύξουν παρόμοιες δράσεις που συμβάλλουν καταλυτικά στην υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής υπέρ της νεολαίας΄΄.

Ο δήμος υπέρ της ενεργής συμμετοχής των νέων στα κοινά

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέοι παρέδωσαν στον δήμαρχο Αιγιαλείας Θανάση Παναγόπουλο, το πρότυπο εγχειρίδιο για καλές και εφαρμόσιμες πρακτικές στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού στον τομέα της νεολαίας, το οποίο παρέλαβε με μεγάλη χαρά. Μάλιστα, κάλεσε τους νέους να είναι πιο κοντά στον δήμο ΄΄για να αντιληφθείτε κι εσείς πώς λειτουργεί το όλο σύστημα, γιατί μένουμε πίσω σε πάρα πολλά πράγματα κι παρότι θέλουμε να φτιάξουμε πολλά, αυτό δεν είναι εφικτό. Μπορεί να πιστεύετε ότι ξεκινάμε κάτι και ύστερα το ξεχνάμε. Δεν είναι αυτή όμως η πραγματικότητα. Πρέπει να καταλάβουν και κάποιοι πιο πάνω ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν ώστε να μπορεί να λειτουργήσει όλη η δομή της τοπικής κοινωνίας΄΄, επισήμανε ο δήμαρχος καλώντας τους νέους σε μία ακόμη συνάντηση μαζί του. Επίσης, ο δήμαρχος δέχθηκε την πρόταση που κατέθεσε ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Φιλιππάτος για συμμετοχή μελών της ομάδας στις επιτροπές του δήμου, ώστε αφενός να διαπιστώσουν πώς λειτουργεί και αφετέρου να έχουν ενεργό ρόλο στην κατάθεση προτάσεων και την λήψη αποφάσεων.

 

Ένα πρότυπο εγχειρίδιο

Η όλη εκπόνηση του εγχειριδίου για τις βέλτιστες πρακτικές στη νεολαία που μπορεί να είναι εφαρμόσιμες στους δήμους και τις αιρετές περιφέρειες αποτελεί απόρροια των ερευνών και των μελετών που έχουν πραγματοποιήσει οι ίδιοι συμμετέχοντες νέοι τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και μέσα από την εντρύφησή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση, τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τους αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, κυρίως στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στον Δήμο Αιγιάλειας.

Επαναδραστηριοποίηση των τοπικών συμβουλίων νέων, δημιουργία Κέντρων Πληροφόρησης, Νεότητας, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο τομέα της νεολαίας κ.α. είναι μερικές από τις προτεινόμενες πρακτικές που περιέχονται στο εγχειρίδιο που θα δοθεί αρχικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στο Δήμο Αιγιάλειας, με την προσδοκία οι προτάσεις των νέων για βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας των τοπικών δημοκρατικών θεσμών να υιοθετηθούν από τα περιφερειακά και τα δημοτικά συμβούλια για την εφαρμογή τους κατ’ αρχήν σε τοπικό επίπεδο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Ήλιος» Γιώργος Ρόζος, μιλώντας για το εγχειρίδιο είπε πως θα μοιραστεί σε όλη την Ελλάδα, γιατί οι δράσεις για την νεολαία θα πρέπει να γίνουν πιο συλλογικά και σε εθνικό επίπεδο. Τόνισε ακόμη πως ΄΄έχει προέλθει από σειρά ερευνών και μελετών που κάναμε όλο αυτό το διάστημα και μάλιστα βασιζόμενοι σε πρότυπα όπως το σουηδικό και κυπριακό μοντέλο, τα οποία περιλαμβάνουν δραστηριότητες για την νεολαία. Υπάρχει ρόλος για την ενασχόληση της νεολαίας για τα τοπικά δημοκρατικά κοινά για μία πιο ενεργό συμμετοχή τους και επίσης, οι δρόμοι που έχουν βρει δεν είναι αδόκιμοι, αλλά πρακτικοί ώστε να μπορούν να υιοθετηθούν και από τον δήμο Αιγιαλείας και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και σε όλη τη χώρα΄΄. ΄΄Το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει από κοινού όλες οι πλευρές, εφόσον υπάρχει πραγματική πρόθεση για την ενθάρρυνση της νεολαίας, να επιδιώξουν να υπάρχει πιο ενεργή συμμετοχή΄΄, κατέληξε ο κ. Ρόζος.

Υποβολή προτάσεων

Όπως τονίστηκε στην ημερίδα, στον διαδικτυακό τόπο «New Politics For Youth» (http://www.newpoliticsforyouth.eu / Αρχική – Μενού: Σχετικά με τη Δράση / Υπομενού: Πες τη Γνώμη σου) έχουν τη δυνατότητα όλοι οι πολίτες του δήμου Αιγιάλειας να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις, που αφορούν στη χάραξη δόκιμων και ωφέλιμων πολιτικών πρακτικών σε επίπεδο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον τομέα της νεολαίας, συμβάλλοντας στην βελτίωση των πολιτικών αυτών από τους τοπικούς δημοκρατικούς θεσμούς υπέρ των πραγματικών αναγκών των νέων.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close