background img
banner
banner

Η… ώρα της Αιγιάλειας για κτηματογράφηση

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Υπό κτηματογράφηση τίθενται και οι λοιπές περιοχές της ελληνικής επικράτειας που είχαν απομείνει, μεταξύ των οποίων και η Αιγιάλεια, η κτηματογράφηση της οποίας θα γίνει τμηματικά, σε δύο φάσεις. Σήμερα, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου ξεκίνησε  η πρώτη φάση, που αφορά την υποβολή δηλώσεων για ένταξη των Κτηματολόγιο, ακινήτων που βρίσκονται σε κοινότητες της Ανατολικής Αιγιάλειας, ενώ η συνέχεια αναμένεται να δοθεί το επόμενο διάστημα για τις υπόλοιπες.

Συγκεκριμένα, καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα, επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ελαιώνος Αιγιαλείας, Ελίκης, Ζαχλωριτίκων, Νικολαιίκων, Παραλίας Πλατάνου, Πλατάνου, Ριζομύλου, Ροδιάς, Τραπέζης του Καλλικρατικού Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να υποβάλουν δήλωση για το δικαίωμά τους αυτό με αναφορά στην αιτία κτήσης του. Σημειώνεται ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Συγκεκριμένα, όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, τα ακίνητά τους θα καταγραφούν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» κι αν δεν διορθωθεί, σε προθεσμία που θα οριστεί αργότερα, θα περιέλθουν στο Δημόσιο…

Η υποβολή της δήλωσης

Η δήλωση υποβάλλεται στα αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης, που εν προκειμένω, είναι τα εξής: Κράθιο Αιγιαλείας: Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών (ισόγειο κατάστημα πλησίον της διασταύρωσης για Ακράτα), ΤΚ 25006 και Διακοπτό: Ισόγειο κατάστημα ευρισκόμενο σε συγκρότημα καταστημάτων επί της κεντρικής οδού, έναντι Πνευματικού Κέντρου Διακοπτού, ΤΚ 25003. Επίσης, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Φορέα (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx).

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές άρχισε  σήμερα 5-02-2018 και λήγει στις 07-05-2018 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 06-08-2018 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο. (Βλέπε σχετική ανακοίνωση σελίδα 17).

Όπως έκανε γνωστό στο “Protionline.gr ” ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Αιγιαλείας Βασίλης Χριστόπουλος, το επόμενο διάστημα ο δήμος σε συνεργασία με την «Εθνικό Κτηματολόγιο» προσανατολίζονται σε κοινές δράσεις για την ενημέρωση του κόσμου ως προς την υποχρέωση δήλωσης δικαιωμάτων και ως προς την διαδικασία.

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Ερωτηθείς αναφορά με τα έγγραφα και τα στοιχεία που συνυποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης, ο κ. Χριστόπουλος είπε πως αυτά είναι: Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του δικαιούχου, κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογ/σµός ∆ΕΗ κ.ά.), τίτλος ιδιοκτησίας με το Πιστοποιητικό µεταγραφής και στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου (π.χ. τοπογραφικό, εντοπισμός σε ορθοφωτοχάρτες ΕΚΧΑ). Σε ό,τι αφορά τις ειδικές περιπτώσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε αυτές, ο αντιδήμαρχος απαντά. Για κληρονομιά: Με διαθήκη: Ο τίτλος του κληρονοµούµενου (εάν υπάρχει), ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. Χωρίς διαθήκη: Ο τίτλος του κληρονοµούµενου (εάν υπάρχει), ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. Χρησικτησία: Σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Ε9 κ.ά.). Τοπογραφικό Διάγραμμα.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το τι γίνεται εάν ο ιδιοκτήτης δεν δηλώσει το ακίνητό του, σημειώνει: Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 παρ. 8 του Ν. 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εάν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δε δηλώθηκε καθώς επίσης και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση.

Τα τέλη για ακίνητα και βοηθητικούς χώρους

Το τέλος κτηματογράφησης έχει δύο σκέλη, ένα σταθερό, που είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα, και ένα αναλογικό 1‰ επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ειδικότερα, στις περιοχές όπου αρχίζει η κτηματογράφηση οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν το ποσό των 35 ευρώ ανά δικαίωμα στην αρχή της διαδικασίας κτηματογράφησης κατά την υποβολή της δήλωσης. Αν κάποιος έχει δικαίωμα σε τρία ακίνητα, θα καταβάλει δηλαδή 35 ευρώ για κάθε ακίνητο. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως, αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν πολλοί συνδικαιούχοι, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις και να πληρώσουν όλοι από 35 ευρώ.
Όσον αφορά τους βοηθητικούς χώρους, δηλαδή αποθήκες, γκαράζ, καταβάλλεται τέλος κτηματογράφησης 20 ευρώ. Σημειώνεται πως το τέλος αυτό καταβάλλεται μόνο αν οι χώροι αυτοί είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα του διαμερίσματος.

Για αγροτικές περιοχές

Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα καταβάλλουν πάγια τέλη για μόνο δύο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών. Το αναλογικό τέλος καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης από τους κυρίους ή επικαρπωτές και καθορίζεται σε ποσοστό 1‰ επί της πέραν των 20.000 ευρώ αξίας του ακινήτου, που θα προκύπτει από την τιμή ζώνης, την παλαιότητα και τον όροφο. Στην περίπτωση συνδικαιούχων οι 20.000 εξαιρούνται για καθέναν συνδικαιούχο. Το μεταβλητό σκέλος αυτό επιμερίζεται στους τυχόν συνδικαιούχους (συγκύριος ή επικαρπωτής) και σε κάθε περίπτωση ως ανώτατο ύψος του αναλογικού αυτού σκέλους του τέλους κτηματογράφησης ορίζεται το ποσό των 900 ευρώ.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close