background img
banner
banner

Σχέδιο με προσανατολισμό πεζοδρομήσεων για πιο ανθρώπινο κέντρο!

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Μετά τις αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την περασμένη εβδομάδα επί του «Ρυθμιστικού Σχεδίου Κατευθύνσεων Εναλλακτικής Οργάνωσης του Κεντρικού, Εμπορικού Πυρήνα της πόλης του Αιγίου – Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου», χθες το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας και μετά από διεξοδική συζήτηση και τις αντιρρήσεις της μειοψηφίας, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Ως γνωστόν, η δημοτική αρχή προωθεί τις διαδικασίες υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Αστικών Αναπλάσεων, διαδικασία που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου.

Με βάση το σχέδιο, η περιοχή του νέου έργου με τίτλο «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου», περιλαμβάνει τμήμα του κεντρικού πυρήνα της βορειοανατολικής ενότητας της πόλης, και αποτελεί επέκταση υπαρχουσών αναπλάσεων. Ουσιαστικά, περιλαμβάνει: -Την διαμόρφωση της οδού Μητροπόλεως σε όλο το υπολειπόμενο μήκος της από το ήδη διαμορφωμένο τμήμα έως την οδό Σολωμού. -Την διαμόρφωση της οδού Κλεομένους Οικονόμου, επίσης στο υπολειπόμενο μήκος της από το ήδη διαμορφωμένο τμήμα έως την οδό Ρήγα Φεραίου. -Την διαμόρφωση της πλατείας Αγίας Λαύρας ως σημαντικού και απαραίτητου έργου ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ανάπλασης του βασικού εμπορικού άξονα της πόλης Κλ. Οικονόμου – Μητροπόλεως. -Την διαμόρφωση της πλατείας Βάλφουρ, ως απαραίτητου επίσης έργου για την ολοκλήρωση των διαμορφώσεων του άξονα Κλ. Οικονόμου- Μητροπόλεως. -Την διαμόρφωση της οδού Ασημάκη Φωτήλα, ως αναγκαίου έργου για την ολοκλήρωση των διαμορφώσεων των δύο πλατειών.

Στην ευρεία αυτή περιοχή ανάπλασης του εμπορικού κέντρου του Αιγίου, εντάσσεται και η οδός Ερμού, τμήμα της οποίας από την οδό Κλ. Οικονόμου μέχρι την Ασ. Φωτήλα είναι εν μέρει διαμορφωμένο. Η ανάπλαση της οδού Ερμού αποτελεί ειδική αυτοτελή ενότητα, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην φάση αυτή ανάπλασης του εμπορικού κέντρου. Η ολοκληρωμένη ανάπλαση της Ερμού θα πρέπει να αποτελέσει εξειδικευμένη παρέμβαση, η οποία θα περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, αποκατάσταση – διαμόρφωση κελύφους κτιρίων, καθορισμό εξειδικευμένων χρήσεων και υποστήριξη της εγκατάστασης και λειτουργίας τους με ειδικά κίνητρα.

Οργάνωση δικτύου πεζοδρόμων με προτεραιότητα σε Μητροπόλεως και Κλ. Οικονόμου!

Να σημειωθεί ότι το σχέδιο έχει τον προσανατολισμό των πεζοδρομήσεων, με την δημοτική αρχή να θεωρεί ότι ωρίμασαν οι συνθήκες και είναι αναγκαίος ο μεγαλύτερος περιορισμός έως απομάκρυνσης της κίνησης του αυτοκινήτου από τον κεντρικό πυρήνα της πόλης και η οργάνωση δικτύου πεζοδρόμων με προτεραιότητα την πεζοδρόμηση των κύριων οδικών αξόνων Μητροπόλεως και Κλ. Οικονόμου, με μετατόπιση των κυκλοφοριακών φόρτων στις περιφερειακές οδούς. Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Βάσω Ψυχράμη ΄΄με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και ο σεβασμός στον δημότη, πεζό και οδηγό. Αυτός είναι και ο λόγος της υποστήριξης μιας εναλλακτικής πρότασης οργάνωσης του κεντρικού πυρήνα, προς όφελος των πεζών και των ήπιων μέσων κινητικότητας και την προσαρμογή σε αυτήν, των εκπονούμενων μελετών των έργων ανάπλασης αλλά και της κυκλοφοριακής μελέτης΄΄.

Το ρυθμιστικό σχέδιο

Το ρυθμιστικό σχέδιο κατευθύνσεων εναλλακτικής οργάνωσης του κεντρικού – εμπορικού πυρήνα της πόλης, περιλαμβάνει ξεχωριστές ενότητες. Η ενότητα 1 αφορά τις περιμετρικές οδούς του κεντρικού πυρήνα, δηλαδή Σολωμού- Ρήγα Φεραίου – Κανελλοπούλου- Νικ. Πλαστήρα – Εισοδίων – Αγ. Ανδρέου και τις οδούς Σωτ. Λόντου- Μελετοπούλων – Βασ. Κωνσταντίνου- Κολοκοτρώνη – Ταξιαρχών- Νικ. Πλαστήρα η οποία αποτελεί περιοχή κυκλοφορίας αυτοκινήτου με πεζοδρομήσεις σε μικρής σημασίας τοπικές οδούς στο εσωτερικό των Ο.Τ. Η περιοχή θα παραλαμβάνει την κίνηση και κυκλοφορία για την προσέγγιση του αυτοκινήτου στον εμπορικό πυρήνα της πόλης και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

Η ενότητα 2 καθορίζεται από τις οδούς Σωτ. Λόντου – Μελετοπούλων – Βασ. Κωνσταντίνου – Κολοκοτρώνη – Ταξιαρχών – Νικ. Πλαστήρα και Εισοδίων- Αγ. Ανδρέου, αποτελεί δε περιοχή ειδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στην οποία θα υποστηρίζεται κατά προτεραιότητα η κίνηση των πεζών και η πρόσβαση του αυτοκινήτου στους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται τα έργα ανάπλασης. Καθορίζεται δίκτυο πεζοδρόμων με καθοριστικούς άξονες τις οδούς Ερμού – Μητροπόλεως και Κλ. Οικονόμου – Ανδρέου Λόντου και το λοιπό οδικό δίκτυο θα αποτελεί δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας που θα εξυπηρετεί την πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης. Η βασική εξυπηρέτηση της περιοχής από αυτοκίνητο, θα υποστηρίζεται από τις οδούς Δεσποτοπούλου – Βασ. Γεωργίου – Μελετοπούλων και Παναγιωτοπούλου δυτικά και τις οδούς Ασ. Φωτήλα- Ταξιαρχών- Κολοκοτρώνη ανατολικά.

Βεβαίως, για την οργάνωση της περιοχής του κεντρικού πυρήνα της πόλης με βάση τις κατευθύνσεις του ρυθμιστικού σχεδίου της περιοχής, προβλέπεται η προσαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης στις νέες κατευθύνσεις και η εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων, η αναθεώρηση της διαδρομής των αστικών λεωφορείων και η λειτουργία μικρού ηλεκτρικού αστικού λεωφορείου που θα συνδέει κυκλικά τον κεντρικό πυρήνα με την παραλιακή ζώνη. Επίσης, προβλέπεται και η μετακίνηση των θέσεων σταθμών ταξί.

Τι περιλαμβάνουν τα νέα έργα ανάπλασης

Σε ό,τι αφορά τα νέα έργα ανάπλασης, προσαρμόζονται στις προτάσεις του ρυθμιστικού σχεδίου κατευθύνσεων εναλλακτικής οργάνωσης της περιοχής, με βασική επιλογή την πεζοδρόμηση των οδών Κλ. Οικονόμου και Μητροπόλεως. Η γενική διάταξη των έργων περιλαμβάνει τρεις αυτοτελείς ενότητες:
Ανάπλαση Κλ. Οικονόμου – μεταμόρφωση της Τρίγωνης Πλατείας
Η διαμόρφωση της Κλ. Οικονόμου παραμένει ως έχει και λειτουργεί ως πεζόδρομος, μόνο με τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας αυτοκινήτου και την μετακίνηση του σταθμού ταξί από την οδό Ζαΐμη, στην οδό Ασημάκη Φωτήλα. Το ήδη κυκλοφορούμενο τμήμα θα εξυπηρετήσει πιθανόν την κίνηση μικρού αστικού λεωφορείου. Η ολοκλήρωση της λειτουργίας του πεζοδρόμου της εν λόγω οδού, επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση του τμήματος από την Βασ. Κωνσταντίνου έως την Βάλφουρ. Έτσι το τμήμα αυτό της Κλ. Οικονόμου από κοινού με την Τρίγωνη Πλατεία και την Ασ. Φωτήλα έως την Ταξιαρχών, διαμορφώνονται ως ένα ενιαίο πλάτωμα κοινοχρήστων χώρων με πράσινο και χώρους υπαίθριας επέκτασης καταστημάτων αναψυχής.

Επανασχεδιασμός της πλατείας Αγ. Λαύρας

Στα προτεινόμενα έργα ανάπλασης περιλαμβάνεται και ο επανασχεδιασμός της πλατείας Αγ. Λαύρας, με ενσωμάτωση των οδών Ζαΐμη και Γερμανού στους λειτουργικούς χώρους της πλατείας, αυστηρό καθορισμό των χώρων υπαίθριας επέκτασης καταστημάτων και διαμόρφωση των λοιπών ελεύθερων χώρων.

Μητροπόλεως με προοπτική πεζόδρομου

Σε ό,τι αφορά την οδό Μητροπόλεως, μέχρι την Παναγιωτοπούλων παραμένει ως έχει και λειτουργεί ως πεζόδρομος, μόνο με τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας αυτοκινήτου. Η πεζοδρόμηση του τμήματος που είναι άμεσα εκτελεστή, παρασύρει και την πεζοδρόμηση του υπόλοιπου τμήματος της οδού τουλάχιστον κατά το τμήμα έως την Μελετοπούλων. Ο πεζόδρομος της Μητροπόλεως καθορίζεται από τις εκατέρωθεν δεντροστοιχίες και σε αυτόν θα επιτρέπεται κατά τμήματα ειδικά προσδιορισμένα με την διαφοροποίηση της επίστρωσης του χώρου, η υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων αναψυχής.
Να σημειωθεί ότι το σχέδιο έγινε αποδεκτό και από την δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας, κάνοντας λόγο για πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του που σχετίζονται με την αύξηση επισκεψιμότητας και εμπορικότητας, βελτίωση των συνθηκών και περιβαλλοντικών παραμέτρων, αύξηση των χώρων πρασίνου, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση, αλλά και διαφοροποίηση της αντίληψης για τις μετακινήσεις!

Αντίδραση Εμπορικού Συλλόγου που ζήτησε διαβούλευση

Με ανακοίνωση που εξέδωσε προχθες για το θέμα ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιάλειας, καλούσε την δημοτική αρχή να αναστείλει τη χθεσινή συνεδρίαση, αντιδρώντας στα σχέδια περί ανάπλασης του εμπορικού κέντρου, τονίζοντας ότι τα σχέδια που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι σύμφωνα με τα σχέδια που είχαν παρουσιαστεί πέρυσι. Η διοίκηση του Συλλόγου καλεί την δημοτική αρχή να αναστείλει την σημερινή συνεδρίαση, προκειμένου το τελικό σχέδιο ανάπλασης να τεθεί σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

΄΄Με βάση το προσχέδιο που δημοσιεύθηκε πέρυσι, είχαμε ενημερωθεί για μη πεζοδρόμηση της οδού Κλεομένους Οικονόμου και για άμεση κυκλοφορία των μίνι μπας. Δυστυχώς εμπαιζόμεθα. Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος, ο οποίος είναι ο άμεσα θιγόμενος (τα καταστήματά μας) εμμένει στις θέσεις του. Παρακαλούμε την δημοτική αρχή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και με συλλογική διαβούλευση να γίνει αμοιβαία αποδεκτή η μελλοντική ανάπλαση του εμπορικού μας κέντρου΄΄, αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση του Συλλόγου.


Διαβάστε περισσότερα:
· · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.