background img
banner
banner

Σήμα και στις «λευκές περιοχές» της Αιγιάλειας

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο κατάλογος των περιοχών – οικισμών της δράσης του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) για την κάλυψη των «λευκών περιοχών» με τηλεοπτικό σήμα. Η εν λόγω δράση έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, καθώς αφορά περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες πανελλαδικά, μεταξύ των οποίων και κατοίκους της Αιγιάλειας που αποκλείστηκαν από το τηλεοπτικό σήμα κατά την μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.

Ο κατάλογος των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλ υψης αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α΄ Μέρος αναφέρονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης που εντάσσονται άμεσα στο έργο και δύνανται να επιχορηγηθούν με την έναρξη της υλοποίησής του, ενώ στο Β’ μέρος εντάσσονται εκείνες που δύνανται να υπαχθούν σε αυτό μετά από την κατάθεση Βεβαίωσης – Υπεύθυνης Δήλωσης του οικείου Δήμου προς τη ΓΓΤΤ και κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου της ΕΕΤΤ σε αυτούς. Επισημαίνεται ότι στο Β΄ μέρος του καταλόγου εντάσσονται οι οικισμοί, για τους οποίους δεν υπήρξε σύμφωνο αποτέλεσμα μεταξύ των μετρήσεων της ΕΕΤΤ και των θεωρητικών προβλέψεων της προαναφερθείσας μελέτης και γενικώς χρήζουν περαιτέρω ενεργειών αποτύπωσης κάλυψης.

Σε ό,τι αφορά την Αιγιάλεια, στο Α΄ μέρος εντάσσονται οι εξής περιοχές: Μοναστήρι, Περιθώρι, Σελιάνα, Εξοχή, Βελά (Αιγείρας), Κάτω Μαυρίκι, Μελίσσια, Δάφνες, Παρασκευή, Κάτω Πτέρη, Αχλαδιάς, Μπουφούσκια, Χατζή, Πελεκίστρα, Ι.Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Ι.Μ. Πεπελενίτσης, Άγ. Ηλίας, Άγ. Ιωάννης (Αίγιο), Λάκκα, (Συμπολιτεία), Ζαρούχλα, Περιστέρα, Αγία Βαρβάρα, Βαλιμή, Σόλος, Φούρνοι, Μεσορρούγι, Βουνάκιο, Άνω Μεσορρούγι, Κάτω Ποταμιά, Τσιβλός, Χαλκιάνικα, Αγρίδι, Παλαιοσταφίδα (Ακράτα), Κάτω Σαλμενίκο, Νέο Σαλμενίκο, Δαμακίνι, Σαρκουνά, Άνω Σαλμενίκο (Ερινεός), Άνω Διακοπτό, Δερβενάκι (Διακοπτό). Στο Β΄ μέρος από την Αιγιάλεια εντάσσεται ο οικισμός Μάγειρα Συμπολιτείας.

Η πρωτοβουλία αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλους τους δήμους της επικράτειας και η εφαρμογή της δράσης θα λύσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αποτέλεσε στο παρελθόν σημείο τριβής μεταξύ των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ σχεδόν όλοι οι βουλευτές της περιφέρειας έχουν δεχτεί κατ’ επανάληψη παράπονα πολιτών που έμειναν χωρίς τηλεόραση.

Η διαβούλευση

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης: Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» ολοκλήρωσε και θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον κατάλογο των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης («λευκές περιοχές») της ελληνικής Επικράτειας που συμμετέχουν σε αυτό. Ο εν λόγω κατάλογος αποτελεί το Παράρτημα του προωθούμενου σχεδίου νόμου που έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Μελέτες

Για την ορθή και αποτελεσματική ολοκλήρωση του εγχειρήματος χρησιμοποιήθηκαν τόσο συμπεράσματα θεωρητικών μελετών όσο και πραγματικά δεδομένα που αφορούν στην πληθυσμιακή κάλυψη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Πιο συγκεκριμένα, βάσεις του εγχειρήματος αποτέλεσαν κυρίως: α) οι μετρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε σχεδόν τέσσερις χιλιάδες (3.892) οικισμούς της χώρας και β) η «Μελέτη Εκτίμησης της Πληθυσμιακής Κάλυψης της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης» του Εργαστηρίου Ασυρμάτου & Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιντούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Η εν λόγω μελέτη εφάρμοσε σχετικές συστάσεις και τεχνικές αναφορές των αρμόδιων διεθνών οργανισμών στο βελτιωμένο σχέδιο Χάρτη Συχνοτήτων (τροποποίηση ΚΥΑ 42800/2012), που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ άμεσα.  Παράλληλα, όπου αυτό κατέστη αναγκαίο, ελήφθη υπόψη και αξιολογήθηκε κάθε άλλη διαθέσιμη πηγή που αφορούσε στην πληθυσμιακή κάλυψη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε επιμέρους οικισμούς της χώρας (π.χ. επιστολές Δήμων, Βουλευτών, πολιτών κ.α.).

Ανοικτή διαδικασία

Σε κάθε περίπτωση, η ΓΓΤΤ διασφαλίζει ότι η διαμόρφωση του καταλόγου είναι και θα παραμείνει μια ανοιχτή διαδικασία, η οποία δύναται να οδηγήσει στην τροποποίηση/επικαιροποίηση του καταλόγου με σκοπό την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των εκάστοτε οικισμών και την προσαρμογή στις νέες εξελίξεις.

Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 04/06/2018 και ώρα 12:00.


Διαβάστε περισσότερα:
· ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.