background img
banner
banner

Δύσκολο έργο σε κρίσιμη εποχή…

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Με αυξημένες αρμοδιότητες για κάποιους και με ειδική βαρύτητα σε συγκεκριμένους τομείς για κάποιους άλλους, ανακατεύτηκε η «τράπουλα» των αντιδημαρχιών από τον δήμαρχο Αιγιαλείας, με μόνη και αναλλοίωτη αυτή της Δυτικής Αιγιάλειας που διατηρεί ο Μιχάλης Κυριακόπουλος. Βεβαρημένο έργο έχει ο νέος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ενώ και η Βάσω Ψυχράμη επιφορτίζεται με τον σημαντικό τομέα της Πολεοδομίας.
Τα καινούρια πρόσωπα στον χώρο των αντιδημαρχιών, είναι νέοι άνθρωποι σε θέσεις καίριες, με τον Βασίλη Θεοφ. Χριστόπουλο να αναλαμβάνει – μεταξύ άλλων – τον τομέα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε μία εποχή που αποτελούν απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για την εκτέλεση των έργων και την επίτευξη των στόχων της δημοτικής αρχής.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019…

Οι αντιδημαρχίες, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση και ανάρτηση, ισχύουν έως και τις 31-08-2019 και οι αρμοδιότητες, είναι οι εξής:

Ο Παναγιώτης Μαρινόπουλος τοποθετείται αντιδήμαρχος Διοίκησης και Αξιοποίησης Δημόσιας και Δημοτικής Περιουσίας, με τις εξής αρμοδιότητες: Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του κ. Δημάρχου όσο και του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Θ. Χριστόπουλου. Την υπογραφή εγγράφων γραφείου Μητρώου Αρρένων, Δημοτολογίου, εκλογικών και στρατολογικών πινάκων. Τα τεχνικά θέματα και την παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων στη Δημοτική Ενότητα Διακοπτού. Τις Δημοτικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού. Τον έλεγχο του Κ.Ε.Π. Διακοπτού. Τα θέματα καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού και την αποκομιδή αδρανών υλικών από αυτή. Τα θέματα πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού. Την λειτουργία της Δημοτικής κοινότητας Διακοπτού και των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού σε συνεργασία με τους Προέδρους – Εκπροσώπους αυτών. Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται στην περιοχή ευθύνης και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους θεματικούς Αντιδημάρχους. Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητάς του, καθώς και για την επικύρωση εγγράφων. Ο εν λόγω Αντιδήμαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Βασίλης Θεοφ. Χριστόπουλος τοποθετείται αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας και Ευθύνης, με αρμοδιότητες: Την ευθύνη προγραμματισμού όλων των έργων του Δήμου. Την εκπροσώπηση του Δήμου Αιγιαλείας στο Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας. Την αποκλειστική διαχείριση όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στο πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης. Την προώθηση και τον συντονισμό υλοποίησης προγραμμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. Την κατάρτιση Στρατηγικού μακρόπνοου σχεδιασμού και Ετήσιου Προγράμματος δράσης και Τεχνικού Προγράμματος. Την δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών-εξυπηρέτησης του δήμου για τους πολίτες. Τον προγραμματισμό σεμιναρίων ή επιμορφωτικών ημερίδων σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, ΕΕΤΑ ή άλλους φορείς για τους υπαλλήλους του Δήμου. Την Διοίκηση – Εποπτεία – Συντονισμό του Τμήματος Προγραμματισμού, οργάνωσης, τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θέματα διαφάνειας, στρατηγικής και προμήθειας και μελετών ΤΠΕ και διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ. Υπογραφή σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων. Την προστασία των ακτών από τη διάβρωση από τα θαλάσσια ύδατα, καθώς και την εκπόνηση μελετών και παρακολούθηση των έργων για την αποκατάστασή τους. Την παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών. Την εποπτεία του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και την διαχείριση βοσκοτόπων και κτηνοτροφίας. Την ανάπτυξη και δημιουργία & διαχείριση κατασκηνώσεων. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος του κ. Δημάρχου. Την εποπτεία για την προέγκριση και έκδοση αδειών ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων – επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβολή και εφαρμογή κυρώσεων για παραβάσεις, για την έκδοση αδειών λειτουργίας και παράτασης ωραρίου Μουσικών Οργάνων, την έκδοση αδειών Θεάτρων- Κινηματογράφων, INTERNET, κ.λπ. αδειών καταστημάτων & επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Την κοινωνική Μέριμνα, την Κοινωνική Προστασία και την επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ., πολιτιστικών – αθλητικών συλλόγων, καθώς και την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Την προστασία και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Αντιδημάρχους στην περιοχή ευθύνης τους. Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητας των αντίστοιχωνΤμημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που έχουν τοπικό Αντιδήμαρχο. 

Στην αντιδήμαρχο Βάσω Ψυχράμη μεταβιβάζεται επιπλέον των άλλων αρμοδιοτήτων (σύμφωνα με αριθ. 352/17, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 809/17 απόφαση Δημάρχου) η αρμοδιότητα Πολεοδομίας με ευθύνη για : Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών. Την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

 

Από τον Γιώργο Γιοβά αφαιρείται η αρμοδιότητα για την Δημοτική Ενότητα Διακοπτού, και παραμένουν οι λοιπές αρμοδιότητες. Είναι πλέον αντιδήμαρχος Θεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρας και Ακράτας με ευθύνη για: Τα τεχνικά θέματα και την παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων στις Δημοτικές Ενότητες Αιγείρας – Ακράτας. Τις Δημοτικές υπηρεσίες δημοτικών ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας.

Τον έλεγχο των Κ.Ε.Π. Αιγείρας – Ακράτας. Τα θέματα καθαριότητας των δημοτικών ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας. Τα θέματα πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής των δημοτικών ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας. Την λειτουργία των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας σε συνεργασία με τους Προέδρους – Εκπροσώπους αυτών. Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται στην περιοχή ευθύνης και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους θεματικούς Αντιδημάρχους. Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητάς του, καθώς και για την επικύρωση εγγράφων.

Στον αντιδήμαρχο Οικονομικών Περικλή Παπαγιαννακόπουλο παραμένει η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, αλλά σε περίπτωση κωλύματος του Δήμαρχου και των Αντιδημάρχων Παναγιώτη Μαρινόπουλου και Βασιλείου Θεοφ. Χριστόπουλου.


Διαβάστε περισσότερα:
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close