background img
banner
banner

Ανάπλαση πλατειών και παιδικές χαρές σε Αγ. Αθανάσιο και Μεσσηνέζη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΡΓΑ

Την ανάπλαση πλατειών και την δημιουργία παιδικών χαρών προωθούν τώρα στον δήμο Αιγιαλείας. Την περασμένη Δευτέρα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2018 με την εγγραφή και επανεγγραφή των έργων κατασκευής-επισκευής τριών πλατειών καθώς και την ανάπλαση της οδού Μητροπόλεως. Μάλιστα, για τις δύο από τις τρεις πλατείες, ολοκληρώνεται πιθανότατα σήμερα η κατάθεση της πρότασης, για ένταξή τους στο «Πράσινο ταμείο», ενώ τα άλλα δύο έργα, κατά πάσα πιθανότητα θα εκτελεστούν από δημοτικούς πόρους.
Συγκεκριμένα, γίνεται εγγραφή και επανεγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου των πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη και Αγ. Αθανασίου, με χρηματοδότηση 100.000 € αλλά και η αποπεράτωση της πλατείας και του χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης με χρηματοδότηση 150.000 €. Η ανάπλαση της Μητροπόλεως εγγράφεται με πίστωση για το έτος 2018, 50.000 € και το υπόλοιπο του προϋπολογισμού του έργου 1.250.000 €, θα κατανεμηθεί στους προϋπολογισμούς των ετών 2019-2020.

Ίσως και σήμερα ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης του φακέλου

Μόλις ένα έγγραφο αναμένεται ώστε να κατατεθεί πλήρης ο φάκελος για χρηματοδότηση των δύο πλατειών από το «Πράσινο ταμείο», όπως έκανε γνωστό στο Protionline.gr  η αντιδήμαρχος Βάσω Ψυχράμη, σημειώνεται πως το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Για τα έργα τα οποία χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, ο οποίος θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, η μεθοδολογία και ο τρόπος σχεδιασμού των παρεμβάσεων είναι κρίσιμο να οδηγούν στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής παρέμβασης με την ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, αύξηση του πρασίνου και επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και ασφάλειας.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου παρεμβάσεων κοινοχρήστων χώρων

΄΄Προτιθέμεθα να υποβάλλουμε πρόταση Στο Μέτρο 1, και ως επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου». Οι προτεινόμενες περιοχές που υποβάλλονται για ένταξη είναι σύνθετες αστικές αναπλάσεις αφορούν στις πλατείες Αγίου Αθανασίου και Μεσσηνέζη στην Δ.Ε. Αιγίου΄΄, επισήμανε η αντιδήμαρχος, τονίζοντας πως ΄΄στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου παρεμβάσεων κοινοχρήστων χώρων σημαντικού μεγέθους με αυξημένη σημασία για το σύνολο του οικιστικού συνόλου/οικιστικής περιοχής αυξάνοντας την ελκυστικότητα, την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα των χώρων των πλατειών Αγίου Αθανασίου και Μεσσηνέζη. Στα ολοκληρωμένα σχέδια αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου εντάσσονται και επιμέρους δράσεις βελτίωσης αστικού εξοπλισμού, δημιουργία παιδοτόπων που αποτελούν οργανικό μέρος ευρύτερων έργων αστικής ανάπλασης΄΄.
Με βάση την μελέτη, στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών χώρων αναψυχής με χώρους πρασίνου και οργανωμένους παιχνιδοτόπους για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Ο κάθε χώρος θα περιλαμβάνει παιχνίδια για τις ανάλογες ηλικιακές ομάδες για τις οποίες είναι σχεδιασμένος, δάπεδο ασφαλείας ή υλικό που να πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο, καθιστικά σε καίριες θέσεις, τόσο για την ορθή επίβλεψη των παιδιών, αλλά και την ανάπαυση των επισκεπτών, κάδους απορριμμάτων, ηλεκτροφωτισμό κ.λπ. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός σε κάθε περίπτωση έχει μελετηθεί ώστε να παρέχει ποικιλία δραστηριοτήτων στους επισκέπτες αναλογικά πάντοτε με το διαθέσιμο χώρο της παιδικής χαράς, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ελκυστικότητα της περιοχής, καθώς επίσης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Το συνολικό «ποσό ένταξης του Δήμου» –δηλαδή το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που δύναται να αιτηθεί και να λάβει από το Πράσινο Ταμείο– δεν μπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο», όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο, σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου. Η πρόταση του δήμου Αιγιαλείας αφορά χρηματοδότηση ύψους 348.860€.

Πλατεία Αγ. Αθανασίου

Η πλατεία Αγίου Αθανασίου βρίσκεται στη Δ.Κ. Αιγίου στην ομώνυμη περιοχή και καλύπτει έκταση περίπου 3.900μ2. Η πλατεία αυτή σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε στις αρχές τις δεκαετίας του ’80 και διαθέτει χώρους πρασίνου 500μ2 που χρειάζονται ανανέωση του υφιστάμενου γκαζόν και προσθήκη νέων δένδρων. Το υπόλοιπο τμήμα της πλατείας είναι καλυμμένο με πλάκες πεζοδρομίου οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές φθορές μιας και δεν έχει γίνει ουσιαστική συντήρηση του χώρου όλα αυτά τα χρόνια. Ο χώρος αυτός είναι σχεδιασμένος να εξυπηρετεί πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός στην πλειοψηφία του είχε υποστεί φθορές, που τον καθιστούσαν- επικίνδυνο και δεν μπορούσε κατόπιν παρεμβάσεων να γίνει ασφαλής. Σε κάποιες περιπτώσεις δε πληρούνταν οι απαραίτητοι χώροι ασφαλείας περιμετρικά των οργάνων, δεν υπήρχαν επαρκή καθιστικά, ενώ αυτά που ήταν ήδη εγκατεστημένα σε πολύ κακή κατάσταση που καθιστούσε την χρήση τους απαγορευτική, δεν υπήρχε ηλεκτροφωτισμός, απουσίαζε το απαιτούμενο δάπεδο ασφαλείας και όλα αυτά συνέβαλαν στην μειωμένη ή και καθόλου χρήση των χώρου. Επίσης οι υπάρχουσες περιφράξεις απουσίαζαν ή έχρηζαν αντικατάστασης λόγω του ότι ήταν ακατάλληλες (σκουριά, εκτεθειμένα επικίνδυνα άκρα) και ανεπαρκείς ως προς την ολοκληρωτική περιμετρική περίφραξη του χώρου περιμετρικά. Προτείνεται λοιπόν ο χώρος της παιδικής χαράς να εξοπλιστεί με βρύση, καθιστικά, κάδους απορριμμάτων, πληροφοριακή πινακίδα καθώς και περιμετρική κατάλληλη περίφραξη με πλήρη αντικατάσταση της παλαιάς φθαρμένης και ακατάλληλης περίφραξης.

Πλατεία Μεσσηνέζη

Η πλατεία Μεσσηνέζη καλύπτει έκταση περίπου 1.100μ2. Σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε στις αρχές τις δεκαετίας του ’90 όμως παρέμεινε ημιτελής. Έχουν γίνει κάποιες διαμορφώσεις διαδρόμων με τσιμέντο, χωρίς πλακόστρωση και ο χώρος διαθέτει από πλευράς πρασίνου μόνο 2 πεύκα και κάποια δένδρα που φυτευτήκανε αυθαίρετα από τους περιοίκους. Η πλατεία δεν διαθέτει οργανωμένους χώρους πρασίνου και δεν έχει γίνει ουσιαστική συντήρηση του χώρου όλα αυτά τα χρόνια. Στο παρελθόν στο δυτικό τμήμα της πλατείας λειτουργούσε παιδική χαρά εμβαδού 200μ2 η οποία αποξηλώθηκε το 2015 καθώς δεν διέθετε όργανα που να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός στην πλειοψηφία του είχε υποστεί φθορές, που τον καθιστούσαν- επικίνδυνο και δεν μπορούσε κατόπιν παρεμβάσεων να γίνει ασφαλής. Σε κάποιες περιπτώσεις δε πληρούνταν οι απαραίτητοι χώροι ασφαλείας περιμετρικά των οργάνων, δεν υπήρχαν επαρκή καθιστικά, ενώ αυτά που ήταν ήδη εγκατεστημένα σε πολύ κακή κατάσταση που καθιστούσε την χρήση τους απαγορευτική, δεν υπήρχε ηλεκτροφωτισμός, απουσίαζε το απαιτούμενο δάπεδο ασφαλείας και όλα αυτά συνέβαλαν στην μειωμένη ή και καθόλου χρήση των χώρου. Επίσης οι υπάρχουσες περιφράξεις απουσίαζαν ή έχρηζαν αντικατάστασης λόγω του ότι ήταν ακατάλληλες (σκουριά, εκτεθειμένα επικίνδυνα άκρα) και ανεπαρκείς ως προς την ολοκληρωτική περιμετρική περίφραξη του χώρου περιμετρικά. Προτείνεται λοιπόν ο χώρος της παιδικής χαράς να εξοπλιστεί με βρύση, καθιστικά, κάδους απορριμμάτων, πληροφοριακή πινακίδα καθώς και περιμετρική κατάλληλη περίφραξη με πλήρη αντικατάσταση της παλαιάς φθαρμένης και ακατάλληλης περίφραξης.

 

Σκοπός του έργου είναι να ενοποιηθούν τρεις μεγάλοι οικισμοί σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το κέντρο του Αιγίου. Αφορά τους οικισμούς Αγίου Αθανασίου, Κουλούρας και Μεσσηνέζη μέσω της αναβάθμισης των δύο αυτών χώρων πρασίνου και ψυχαγωγίας. Η ανακατασκευή των δύο αυτών χώρων μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη ζωή των κατοίκων της περιοχής και να αποτελέσουν κύτταρα συνάθροισης και κοινωνικοποίησης των κατοίκων που τόσο πολύ έχουν ανάγκη…


Διαβάστε περισσότερα:
· · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close