background img
banner
banner

Βοήθημα για διακανονισμό oφειλών προς την ΔΕΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς πολίτες δέχεται η Πρόνοια του δήμου Αιγιαλείας, στο πλαίσιο του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 και του ΦΕΚ Β΄ 474/14-02- 2018. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί τρεις αιτήσεις, ενώ άμεσα πρόκειται να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή του δήμου που έχει συσταθεί με αντικείμενο να ελέγξει εάν οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις. Στους δικαιούχους θα καταβληθεί ειδικό βοήθημα με σκοπό να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους προς την ΔΕΗ.

Σκοπός είναι η παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Προϋποθέσεις

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή του άρθρου 3 πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: Α. Μέχρι και την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της υπουργικής απόφασης, να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου. Γ. Εισοδηματικά κριτήρια: Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.296110/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού κατά το φορολογικό έτος 2017. Το εισοδηματικό όριο ξεκινά από 9.000 ευρώ και φτάνει τις 27.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία. Επίσης, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για όσους έχουν στην οικογένεια άτομο με αναπηρία και για όσους έχουν άτομα με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών κ.λπ. Ισχύουν ακόμη, περιουσιακά κριτήρια.

Τροποποίηση της απόφασης για την σύσταση της Επιτροπής

Από πλευράς δήμου Αιγιαλείας τροποποιήθηκε η απόφαση που αφορά την σύσταση της Επιτροπής, αναλαμβάνοντας πλέον ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής Βασίλης Θ. Χριστόπουλος, με αναπληρωματικό μέλος την δημοτική σύμβουλο Μαρία Παπαχριστοπούλου και εκπρόσωπο διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε.) γειας, ώστε να εξετάζουν τις υποβληθείσες αιτήσεις, να αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, να χορηγούν το ειδικό βοήθημα και να δίνουν άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορούν είτε να ζητούν την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργούν κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Οι Επιτροπές είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν ανά μήνα τις αποφάσεις στην Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεση τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ.

Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε., ο οποίος έχει ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής. Το ύψος του ειδικού βοηθήματος αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό και ο αριθμός των δόσεων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.


Διαβάστε περισσότερα:
· · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close