background img
banner
banner

Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις για την κοινωφελή

ΕΞΗΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ… ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Πώς και πώς περιμένουν στον δήμο Αιγιαλείας τα εξήντα άτομα που πρόκειται να προσληφθούν μέσω της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» του ΟΑΕΔ, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι θα βοηθήσουν σε διάφορους τομείς, ελλείψει προσωπικού, έστω και για το οκτάμηνο που προβλέπεται.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 20 Αυγούστου, είκοσι μέρες μετά την έναρξη και για τις 30.333 θέσεις πανελλαδικά και κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών περισσότερες από 130.000 αιτήσεις! Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τo Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης , με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
5. Ηλικία.
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2015, 4/2015 , 5/2015, Νο 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017 ,16/2017) και της Δράσης «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2018).

Οι θέσεις για τον δήμο Αιγιαλείας

Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για τον δήμο Αιγιαλείας δείχνουν ότι τα άτομα που θα προσληφθούν θα στελεχώσουν Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Πρασίνου, ενώ θα καλυφθούν και διοικητικές και επιστημονικές θέσεις δίνοντας λύσεις. Συγκεκριμένα, οι θέσεις είναι οι εξής:
• ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13,
• ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5,
• ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1,
• ΔΕ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ /ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 2,
• ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1,
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2,
• ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 3,
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1,
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3,
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2,
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1,
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 1,
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1,
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 2,
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ 1,
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 1,
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4,
• ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2,
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1,
• ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1,
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1,
• ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2,
• ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1,
• ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 2,
• ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1,
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2,
• ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1,
• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1,
• ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1.

Στις 15 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα

«Μάχη» με το χρόνο με το χρόνο δίνει ο ΟΑΕΔ για την άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων που αφορούν στην πρόσληψη 30.333 ανέργων μέσω κοινωφελούς εργασίας. Σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις στελέχους του Οργανισμού που επικαλείται το σάιτ workenter, τονίζεται η ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στην έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων του πληροφοριακού συστήματος, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι υποβλήθηκαν πάνω από 130.000 αιτήσεις, με τα έως τώρα δεδομένα να διαμορφώνουν το ποσοστό επιτυχίας σε κάτι λιγότερο από 1:4.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν έγκυροι κύκλοι του ΟΑΕΔ, δεν υφίσταται συγκεκριμένη »οριοθέτηση» στην έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων -στο «χρονοδιάγραμμα» των οποίων θα ακολουθήσει προθεσμία 3 ημερών για ενστάσεις- ενώ στις προθέσεις της διοίκησης του Οργανισμού είναι να αναρτηθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων, ενδέχεται να μεταθέσει την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, η οποία όμως δεν θα ξεπεράσει τις 15 ημέρες.


Διαβάστε περισσότερα:
· ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close