background img
banner
banner

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη

Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» της Δ.K. Αιγίου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26  Σεπτεμβρίου 2018  ώρα 18:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 1. Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 222.500,00€ για «Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 5η-6η -7η & 8η μηνιαία κατανομή έτους 2018».
 2. Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 133.820,00€ για «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων (Γ΄ Κατανομή)».
 3. Αποδοχή πίστωσης από ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ποσού 503.722,09 € για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018».
 4. Έγκριση δέκατης (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2018.
 6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 2ο Τρίμηνο έτους 2018.
 7. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας (σχετ. η αριθ.26/2018 αποφ. Δ.Ε.Υ.Α.Α σε ορθή επανάληψη).
 8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2018 απόφασης Δ.Ε.Υ.Α.Α, περί «τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας και κωδικοποίηση αυτής».
 9. Έγκριση της υπ’ αριθ.42/2018 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Α, περί «Τροποποίησης του Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας».
 10. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης  έτους  2018 (Γ΄ Κατανομή)  στις  δύο (2) Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δ. Αιγιαλείας.
 11. Παραχώρηση Σχολικών Μονάδων για δημιουργία Κ.Δ.Α.Π.
 12. Αποδοχή τροποποίησης  της Πράξης   «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας με κωδικό ΟΠΣ5002003 στο  Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020 ».
 13. Έγκριση του απολογισμού οικον. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».
 14. Καθορισμός αρδευτικής χειμερινής περιόδου (2018-2019) στις Τ.Κ. Αμπελοκήπων, Αιγών & Χρυσανθίου του Δήμου Αιγιαλείας & αριθμό θέσεων υδρονομέων  .
 15. Απευθείας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου-πτηνοτροφείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας κατόπιν διαπραγμάτευσης (σχετ.αριθ.352/2018 απόφαση Δ.Σ. Αιγιαλείας).
 16. Αποδοχή παραίτησης μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» και ορισμός νέων μελών (σχετ. η αριθ. 118/2017 απόφαση Δ.Σ. Αιγιαλείας).
 17. Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2018 ».
 18. Έγκριση της αριθ.179/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», σχετικά με την τροποποίηση της συστατικής του πράξης, ως προς το σκέλος που αφορά την ετήσια επιχορήγησή του.
 19. Έγκριση της αριθ.180/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», που αφορά την υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, για την παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Αιγιαλείας.
 20. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας για την συμμετοχή στις Έκτακτες και Τακτικές Συνελεύσεις της «ΑΧΑΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε».
 21. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.355/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων, για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Αιγιαλείας.
 22. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης τμήματος οικοπέδου (500τ.μ.) στον οικισμό Σταφιδαλώνων Αιγίου, κυριότητας Νοσοκομείου Αιγίου, στο Δήμο Αιγιαλείας με σκοπό τη δημιουργία παιδικής χαράς.
 23. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τεμένης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
 24. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δήμου Διακοπτού».
 25. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή σχολικών Δ.Ε. Αιγίου ».
 26. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση πρέσας και διαμόρφωση χώρων εντός ΣΜΑ».
 27. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού- Συμπολιτείας-Ερινεού».
 28. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δ.Ε. Συμπολιτείας» προϋπολογισμού 25.000,00€ με ΦΠΑ.
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου».
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αιγιαλείας».
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης ανελκυστήρων προσώπων για τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αιγιαλείας».
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων ».
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων προσώπων για τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αιγιαλείας».
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Συμπολιτείας στη Ροδοδάφνη».
 35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης γεωτρήσεων Χ.Υ.Τ.Α Αιγείρας».
 36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού».
 37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών και ομβρίων αυλάκων στη Δ.Ε. Διακοπτού».
 38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας «Συντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών και ομβρίων αυλάκων στη Δ.Κ.Αιγίου-Τ.Κ.Πτέρης (Άγιος Ανδρέας Μπουφούσκια) που δε συμμετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα».
 39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Διακοπτού για λόγους πυροπροστασίας».
 40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Ακράτας για λόγους πυροπροστασίας».
 41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Αιγίου για λόγους πυροπροστασίας».
 42. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από την Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας και την μεταφορά τους στο σταθμό Μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας ».
 43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από την Δημοτική Ενότητα Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας και την μεταφορά τους στο σταθμό Μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας ».
 44. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από την Δημοτική Ενότητα Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας και την μεταφορά τους στο σταθμό Μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας ».
 45. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας « Μυοκτονία-απεντόμωση και απολύμανση κτιρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων».
 46. Στην αριθ.74/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί μη μετακίνησης των κάδων απορριμμάτων από διάφορα σημεία στο Δήμο Αιγιαλείας.
 47. Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων της εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018.
 48. Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση Ημερίδας για την εξάλειψη της βίας  κατά  των γυναικών στις 25/11/2018, στο Δήμο Αιγιαλείας .
 49. Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση των εκδηλώσεων της «3ης Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Συνάντησης στη Λίμνη ΤΣΙΒΛΟΥ».
 50. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κα Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου του Ιωάννη.
 51. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κα Ελένη Πετρούτσου του Θεοφάνη.
 52. Διαγραφή τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου περιπτέρου ετών 2017 &
 53. Διαγραφή ποσών απόδοσης δικαιώματος κατάληψης περιπτέρου ετών 2017 & 2018 της κας Νικολακοπούλου Βασιλικής του Ηρακλή.
 54. Διαγραφή ποσών απόδοσης δικαιώματος κατάληψης περιπτέρου ετών 2016 έως & 2018 α) κας ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΣΟΦΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθ. καρτ.: 112583 & β) ετών 2014 έως & 2018 κ. ΒΑΓΕΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ, με αριθ. καρτ.: 112573.
 55. Διαγραφή ποσών από ετήσιο πάγιο τέλος Νεκροταφείου Αιγίου έτους 2018.
 56. Διαγραφή μισθωμάτων από την καρτέλα οφειλών στο όνομα ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηρακλή, λόγω διπλής χρέωσης.
 57. Διαγραφή ποσού από την καρτέλα οφειλών του κ. Σπυριδάκη Γεράσιμου του Μιχαήλ.
 58. Διαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ ετών 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017 και 2018 κ. Μιχαλόπουλου Νικολάου του Παναγιώτη.
 59. Διαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ έτους 2018 της κας Μαρινοπούλου Αικατερίνης του Νικολάου.
 60. Διαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ έτους 2018 Μπελτράν Πέτρος του Φραντζέσκου και Πάτσαρη Μαρία του Ευσταθίου.
 61. Διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ από το βεβαιωτικό κατάλογο Δ.Ε. Ερινεού.
 62. Διαγραφή ποσού ΤΑΠ έτους 2018 από το βεβαιωτικό κατάλογο Δ.Ε. Αιγείρας.
 63. Διαγραφή χρεώσεων τελών άρδευσης από το βεβαιωτικό κατάλογο Δ.Ε. Αιγείρας.

Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close