background img
banner
banner

ΕΦΚΑ: Οδηγίες για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων για το έτος 2018 δίνει σχετικό Γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με το εν λόγω γενικό έγγραφο, με αφορμή την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές παρεμβάσεις στη διαδικασία προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης και εισφορών ειδικών κατηγοριών, και ενσωματώθηκαν νέες ρυθμίσεις ασφάλισης και εισφοροδότησης.

Επίσης, παρέχονται οδηγίες για τις αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί και τη μηχανογραφική τους απεικόνιση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και στην εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών».

Να τονίσουμε ότι η διαδικασία της εκκαθάρισης για το έτος 2018 βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Για την άσκηση του δικαιώματος παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης-δήλωσης συμψηφισμού έως 30.08.2019.

Για την ακριβέστερη προσέγγιση των εισφοροδοτούμενων αποδοχών μισθωτών, μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, ελήφθησαν στοιχεία από:

  • την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ): για απασχολούμενους στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
  • τη Βουλή των Ελλήνων: για τους απασχολούμενους στη βουλή των Ελλήνων,
  • το ΝΑΤ: για ασφαλισμένους που υπάγονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 στο π. ΝΑΤ, και από 01/07/2017 καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 6 του ίδιου νόμου.

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ).

Τα πρόσωπα της κατηγορίας εισφοροδοτούνται ως Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4387/2016 (εγκ.27/2017).

Για την υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης εισφορών, ακολουθούνται οι πιο κάτω ενέργειες:

  • Λαμβάνεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από μη μισθωτή δραστηριότητα προηγούμενου έτους, όπως ισχύει, αφαιρουμένων των αποδοχών που έχουν ήδη εισφοροδοτηθεί μέσω ΑΠΔ (άρθρο 39 παρ.9) καθώς αφορούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Συνυπολογίζονται οι μηνιαίες αποδοχές μισθωτής απασχόλησης του έτους εκκαθάρισης προκειμένου να προσδιοριστεί η μηνιαία βάση υπολογισμού. – Ελέγχεται η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων καθώς και η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς υπέρ Στέγης Υγειονομικών.
  • Προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα παράλληλης ασφάλισης με μισθωτή απασχόληση και ακολουθεί υπολογισμός εισφορών κατά τα γνωστά. Υγειονομικοί – Αποζημιώσεις ΚΕΠΑ Αποζημιώσεις υγειονομικών από τη συμμετοχή τους σε Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές από 01/07/2018.

Το εισόδημα αυτό αφαιρείται με μαζική επεξεργασία από την ΗΔΙΚΑ, από το ΚΦΑ προηγούμενου έτους όπως αυτό αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ. Ορκωτοί Λογιστές – Θέαμα Ακρόαμα – Αμειβόμενοι με ΔΠΥ Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα των προσώπων αυτών, όπως είναι γνωστό, εισφοροδοτείται μέσω υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ). Το εισόδημα αυτό αφαιρείται με μαζική επεξεργασία από την ΗΔΙΚΑ, από το ΚΦΑ προηγούμενου έτους όπως αυτό αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ.

Εταίροι και διαχειριστές πολυπρόσωπων ΙΚΕ Έχει ενσωματωθεί η διαδικασία εισφοροδότησης διαχειριστών πολυπρόσωπων ΙΚΕ που είναι ταυτόχρονα και εταίροι, και από 01/06/2018 καταβάλλουν εισφορές μόνο επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (σχετ. η αριθμ. εγκύκλιο 21/2019 εγκύκλιος).

Χρονοδιάγραμμα διαχείρισης αποτελέσματος εκκαθάρισης

Για τη διαχείριση του αποτελέσματος εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

  • Για πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50,01€, δύναται να συμψηφιστεί με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
  • Για την άσκηση του δικαιώματος επιλογής, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης -δήλωσης συμψηφισμού έως 30.08.2019, στον Ιστότοπο του ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης→Εκκαθάριση έτους 2018).

Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, το ποσό θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχουν δηλώσει αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ). – Χρεωστικό υπόλοιπο εκκαθάρισης αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως 30.08.2019.

Για τη βεβαίωση του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης στο ΚΕΑΟ και την ενδεχόμενη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4611/2019 θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να εκτελούνται απρόσκοπτα οι προαναφερόμενες διαδικασίες, καταβολές που θα πραγματοποιηθούν έως την 31/7/2019 θα εξοφλήσουν κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσμες δόσεις εκκαθάρισης 2017 ή οφειλόμενες τρέχουσες εισφορές 2019. Μετά την 01/08/2019 τα καταβαλλόμενα ποσά θα εξοφλούν κατά προτεραιότητα την παλαιότερη δόση εκκαθάρισης.


Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχετικα αρθρα


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close