background img
banner
banner

Παραμένουν οι αυθαίρετες κατασκευές στο λιμανάκι Κρυονερίου…

ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΟΝΔΥΛΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το ερώτημα «για ποιους λόγους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου δεν εκτελεί το έργο της κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στο λιμανάκι Κρυονερίου Ακράτας» θέτουν δημόσια, μέσω τoυ “protionline.gr”, κάτοικοι της περιοχής. Η απόφαση έχει ληφθεί, η σύμβαση με τον εργολάβο για την κατεδάφιση έχει υπογραφεί από τον Απρίλιο ωστόσο για κάποιους… άγνωστους λόγους, δεν προχωρά η υλοποίησή της…

Υπενθυμίζεται ότι για τις εν λόγω εγκαταστάσεις είχε καταβάλει προσπάθειες ο δήμαρχος Αιγιαλείας Θανάσης Παναγόπουλος να νομιμοποιηθούν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, από τη στιγμή που ήταν ιδιωτικές κατασκευές και όχι δημοτικό έργο ενώ παρουσιάζουν αυθαιρεσίες.

Όλες οι γνωματεύσεις «δείχνουν» κατεδάφιση

Για το ιστορικό των αυθαιρέτων κατασκευών στο λιμανάκι Κρυονερίου οι κάτοικοι επισυνάπτουν ορισμένα εκ των εκατοντάδων σχετικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί στην διάρκεια όλων των παρελθόντων ετών, τονίζοντας:

  • α) Από την Κτηματική υπηρεσία Νομού Αχαΐας για το συγκεκριμένη λιμενική εγκατάσταση έχουν εκδοθεί τα υπ’ αρ. 14/1997 και 06/2011 Πρωτόκολλα Κατεδάφισης αυθαιρέτων και έχουν επιβληθεί πρόστιμα εις βάρος ιδιωτών.
  • β) Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ναυτιλίας Δ/νση Λιμενικών Υποδομών καθώς και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού έχουν επιβληθεί πρόστιμα εις βάρος ιδιωτών
  • γ) Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας κατά το έτος 2011 έχει εκδώσει έγγραφο – εις απάντηση ερωτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας σχετικά με δυνατότητα νομιμοποίησης – σύμφωνα με το οποίο διασαφηνίζετε ότι το αγκυροβόλιο μικρών σκαφών «Άγιος Νικόλαος» δεν έχει κατασκευαστεί από φορέα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ (πρώην λιμενικό ταμείο και νυν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Αιγιαλείας) ή από Ο.Τ.Α (πρώην Κοινότητα Ακράτας, πρώην Δήμο Ακράτας και νυν Δήμο Αιγιαλείας)
  • δ) Από το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλάδος Ασφαλείας κ Αστυνόμευσης Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας Τμήμα Α’ έχει εκδοθεί έγγραφο το Σεπτέμβριο 2015 σύμφωνα με το οποίο ζητούνται ενέργειες για την εκτέλεση των υπ’ αρ. 14/1997 και 06/2011 πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας οι οποίες κρίνονται ως κατεπείγουσες δεδομένου ότι η χρήση των εν λόγω παράνομων , αμφιβόλου αντοχής και αξιοπιστίας λιμενικών εγκαταστάσεων ελλοχεύει πιθανούς κινδύνους τόσο για τους χρήστες τους όσο και για τα σκάφη που προσδένουν σε αυτές.
  • Επιπλέον, αναφέρουν: ε) Ο απερχόμενος Δήμαρχος το Δεκέμβριο του έτους 2014 προσπάθησε – μη νομίμως – να νομιμοποιήσει τις εν λόγω λιμενικές εγκαταστάσεις αναθέτοντας σε ιδιώτη Μηχανικό την τακτοποίηση των αυθαιρέτων έργων δια της υπαγωγής των στο Ν.4178/13 εξασφαλίζοντας μάλιστα πρόστιμο μόνο δεκαπέντε (15) ευρώ. Η προσπάθεια αυτή απέβη άκαρπη αφού η υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας τον Ιούνιο του 2016 ανακάλεσε την ενέργεια του Δημάρχου. ζ) Τέλος, η περιοχή που ευρίσκονται οι συγκεκριμένες λιμενικές εγκαταστάσεις εντάχθηκε στο νόμο NATURA σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ 4432Β/15-12-2017 όπου ο Κορινθιακός Κόλπος εντάσσεται με κωδικό GR2530007 και κατηγορία Τόπος Κοινοτικής Σημασίας.

Παρήλθε η τρίμηνη προθεσμία…

Όπως τονίζουν, ΄΄για τις αυθαίρετες κατασκευές στο λιμανάκι Κρυονερίου Δήμου Αιγιαλείας κατά την 22α -04-2019 έχει συμβασιοποιηθεί το έργο με τίτλο «Κατεδάφιση Αυθαιρέτων Κατασκευών στο Λιμανάκι Κρυονερίου» με CPV : 45111100-9 και ΑΔΑ:6ΤΔΙΟΡ1Φ-ΖΞΓ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με συνολική προθεσμία εκτέλεσης τρεις (3) μήνες. Σύμφωνα με τα τεχνικά τεύχη που συνοδεύουν την ανωτέρω σύμβαση αντικείμενο του έργου είναι η κατεδάφιση δύο (2) αυθαίρετων κατασκευών εντός του αιγιαλού κατά τα συνοδεύοντα πρωτόκολλα κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί από την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Αχαΐας, η μεταφορά δια ξηράς και η διάθεση των προϊόντων κατεδάφισης σε ειδικά αδειοδοτημένους χώρους καθώς και η πλήρης αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προτέρα θέση στην περιοχή των εργασιών κατεδάφισης΄΄.

Τονίζουν ακόμη ότι ΄΄κατά την σύμβαση η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις μήνες΄΄ και ρωτούν ΄΄γιατί η αρμόδια Δ/νση Τεχνικού ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου δεν εγκαθιστά τον ανάδοχο εργολάβο προκειμένου νa εκτελέσει την ανωτέρω σύμβαση;΄΄. Όπως τονίζουν, ΄΄σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα περίπου είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Έχει παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία εκτέλεσης του έργου αφού διανύουμε το τέταρτο (4) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και καμία εργασία δεν έχει συντελεστεί΄΄.

Το έργο έχει κατακυρωθεί στην εταιρεία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που κατέθεσε την πιο συμφέρουσα προσφορά μεταξύ εννέα εταιρειών, και έχει προϋπολογισμό 142.500 ευρώ.
Σημειώνεται ότι μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης και όλα τα προηγούμενα έτη, οι λόγοι που επικαλείτο η Δ/νση Τεχνικού ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί μη εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου ήταν η μη εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. ΄΄Διερωτώμεθα φέτος που εξασφαλίστηκε η πίστωση από αρχές Μαΐου, για ποιο λόγο δεν εκτελεί την εκ του νόμου δέσμια αρμοδιότητάς της για την άρση – απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών΄΄, καταλήγουν οι κάτοικοι, ζητώντας απαντήσεις…


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close