background img
banner
banner

Οι δύο αλλαγές στον Κλεισθένη για τους ΦΟΔΣΑ

Δύο άρθρα του Κλεισθένη (ν.4555/2018) αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων, συγκεκριμένα το 225 και το 243, τροποποιεί η Κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Παρασκευή 30/8 στη Βουλή.

1) ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

Κατ’ αρχάς, αντικαθίσταται το θεσμικό πλαίσιο για το αντισταθμιστικό τέλος, το οποίο οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)καταβάλλουν στους Δήμους που φιλοξενούν τη λειτουργία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής, κατηγορίας Α1 και Α2.
Σύμφωνα με το Ν/Σ, το ύψος του αντισταθμιστικού οφέλους καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1% επί των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Συμψηφίζεται με τα ποσά που οι Δήμοι υπέρ των οποίων επιβάλλεται, υποχρεούνται να καταβάλλουν στο ΦΟΔΣΑ για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και « τυχόν εναπομείναντα από το όφελος ποσά, δύναται να διατίθενται από τους Δήμους αυτούς για την ΚΑΛΥΨΗΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, κατά προτεραιότητα όμως σχετιζόμενης με περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων». Στο τελευταίο αυτό σημείο εντοπίζεται λοιπόνη σημαντικότερη διαφορά εν συγκρίσει με τον Κλεισθένη, που αντιθέτως όριζε ότι « Τα ποσά του αντισταθμιστικού οφέλους διατίθενται από τους Δήμους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για περιβαλλοντικά έργα και δράσεις κατά 60 % εντός της Κοινότητας όπου κείται η εγκατάσταση και κατά 40 % εντός των όμορων με αυτή Κοινοτήτων».

Επίσης, στο νέο άρθρο έχουν απαλειφθεί οι εξής διατάξεις που υπήρχαν στο αρ.243 του ν.4555/2018:

  • ότι το αντισταθμιστικό τέλος καταβάλλεται από τους ΦΟΔΣΑ στους Δήμους μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους
  • ότι το αντισταθμιστικό όφελος δαπανάται (για τις προαναφερθείσες δράσεις) μέσα σε πέντε έτη από την καταβολή του στον οικείο Δήμο και υποβάλλεται ετησίως έκθεση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
  • η δυνατότητα έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Εσωτερικών και Περιβάλλοντος με την οποία να μπορεί να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου περί αντισταθμιστικού τέλους.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, « η ρύθμιση αυτή κρίνεται σκόπιμη για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στους Δήμους όπου υπόκεινται τη μεγαλύτερη όχληση από τη φιλοξενία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής ».

2) ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΔΣΑ

Περαιτέρω, το Ν/Σ παρεμβαίνει στο ζήτημα πόσοι ΦΟΔΣΑ μπορεί να λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια. Στο τέλος της παρ.3 του αρ.225 του Κλεισθένη, προσθέτει ρύθμιση ότι στις Περιφέρειες στις οποίες υφίστανται ήδη μέχρι τρεις ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου, δεν εφαρμόζονται οι μεταβατικές περί συγχώνευσηςδιατάξεις του αρ.245 του Κλεισθένη.

Στην ισχύ της συγκεκριμένης νομοθετικής παρέμβασης δίνεται αναδρομική ισχύς, ξεκινά δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2019, ενώ τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατ’ εφαρμογή του αρ.245, θα θεωρούνται ως «μηδέποτε εκδοθείσες». Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, η ρύθμιση εισάγεται «σε στοίχιση με τις υφιστάμενες διατάξεις του ν.4555/2018 για την ύπαρξη τριών ΦΟΔΣΑ σε κάθε Περιφέρεια και προς άρση ερμηνευτικών διαφωνιών που έχουν ανακύψει».


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr