background img
banner
banner

Αυξήσεις που δεν θα… φαίνονται στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΑ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Οριακή αύξηση στην ύδρευση- αποχέτευση αλλά αισθητή για ορισμένους στην άρδευση, περιλαμβάνει η νέα τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), για το έτος 2020. Η λήξη της ισχύος του τέλους 80% και η απώλεια εσόδων εξαιτίας αυτού, ισοσκελίζεται από την αύξηση των 5 ευρώ το χρόνο στο πάγιο για όλες τις συνδέσεις ύδρευσης καθώς και την αύξηση κατά 0,05% στην κατανάλωση ύδατος για όλες της Δημοτικές Ενότητες πλην του Αιγίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο τιμολόγιο πέρασε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας, με οριακή πλειοψηφία, αφού μέτρησε διπλή η ψήφος του προέδρου Γιώργου Ντίνου, όταν προέκυψε ισοψηφία (16-16) ανάμεσα στις συμπορευόμενες παρατάξεις (Καλογερόπουλος – Ψυχράμη – Τριανταφυλλόπουλος) και στις αντιπολιτευόμενες (Γούτος – Παπακωνσταντινόπουλος – Κουρή).

Υπολογίζεται ότι θα προκύψουν επιπλέον  170.000 ευρώ περίπου από τις αυξήσεις

Για το Αίγιο προκύπτει μείωση τελών της τάξεως του 2% στην ύδρευση. Η συνολική αύξηση του τιμολογίου μεταφράζεται σε 100.000 ευρώ περίπου από τις πάγιες χρεώσεις, δεδομένου ότι υπάρχουν περί τις 20.000 καταναλώσεις, καθώς και 60.000-70.000 ευρώ από την κατανάλωση, χρήματα που θα αξιοποιηθούν για την εκτέλεση έργων που ήδη έχουν δρομολογηθεί από την Δημοτική Επιχείρηση.

Η απόφαση ελήφθη στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας ενώ η εισήγηση προήλθε από το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης, που συνεδρίασε για το θέμα προχθές Τρίτη, εγκρίνοντας την τιμολογιακή πολιτική ύδρευσης- αποχέτευσης και άρδευσης ,για την χρήση 2020.

Λόγω της λήξης της ισχύος, από το 2020 του ειδικού τέλους 80% του άρθρου 11 ,του Ν.1069/80, (παρέλευση της τριακονταετίας από την ημερομηνία εφαρμογής του, ΦΕΚ 102 Α/2002) , γεγονός που στερεί από την ΔΕΥΑΑ από σημαντικό κομμάτι των εσόδων της , αποφασίστηκε η ενσωμάτωση του ποσοστού 80%, στην αξία ύδρευσης, με την οποία επιβαρύνεται η κατανάλωση ύδατος. Την ίδια στιγμή όμως η πάγια χρέωση αυξάνεται κατά 5,00 ευρώ ανά έτος και η τιμή της ισχύουσας κλίμακας κατά 0,05 ευρώ (πέραν της ενσωμάτωσης του ειδικού τέλους 80%), για όλες τις Δ.Κ. και Τ.Κ. του Δήμου εκτός της Δ.Κ. Αιγίου, για την όποια αποφασίστηκε μόνο το πάγιο να αυξηθεί κατά 1,25 ευρώ ανά τρίμηνο (5,00 ευρώ το έτος). Κάπως έτσι, η αύξηση δεν θα είναι αισθητή στον καταναλωτή δεδομένου ότι το τέλος του 80% που κατέβαλε επιβαρυνόταν με ΦΠΑ 24% ενώ ο ΦΠΑ στην ύδρευση είναι στο 13%.

Ακόμα, αποφασίστηκε στο τιμολόγιο χρέωσης της Δ.Κ. Αιγίου να ενσωματωθούν και τα ακίνητα της περιοχής της Τ.Κ. Κουλούρας (εκτός των αγροκτημάτων αυτής, τα οποία θα τιμολογούνται με τις τιμές χρέωσης της ειδικής κατηγορίας, «αγροκτήματα – λινά των υπόλοιπων Τ.Κ. Επιπλέον, οι παραλιακές Τ.Κ. Βαλιμήτικα , Διγελιώτικα, Τέμενη και η Τ.Κ. Σελινούντα θα τιμολογούνται σύμφωνα με τις τιμές χρέωσης των υπολοίπων Τ.Κ. των πρώην όμορων Δήμων (αστικά κέντρα κ.λπ.)

Τα νέα δεδομένα στα πάγια τέλη και την κατανάλωση

Ειδικότερα, η ύδρευση για την Δημοτικό Κοινότητα Αιγίου (χωρίς τις τοπικές κοινότητες), υπολογίζεται ως εξής: Πάγιο 14,25 ευρώ το χρόνο. Κλίμακα: 0-50m3 επιβάρυνση 0,72 ευρώ το κυβικό, 51-100m3 επιβάρυνση 0.90 ευρώ το κυβικό, 101-200m3 επιβάρυνση 1,08 ευρώ το κυβικό, 201-400m3 επιβάρυνση 1,26 ευρώ το κυβικό και 401m3 και άνω επιβάρυνση 1,80 ευρώ το κυβικό.
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τέλος αποχέτευσης 22% (μόνο στις περιοχές όπου διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης. Απαλλάσσονται οι παροχές που δεν αποχετεύονται, όχι όμως με υπαιτιότητα του καταναλωτή. Η περιοχή Μυρτιά απαλλάσσεται από την χρέωση παγίου και από το τέλος αποχέτευσης 22% . Ισχύει μόνο στα ακίνητα με οικιακή χρήση. Πολύτεκνοι και ΑΜΕΑ, θα έχουν έκπτωση 50% επί της αξίας κατανάλωσης νερού, στους τρίτεκνους έκπτωση 35% επί της αξίας κατανάλωσης νερού. Η έκπτωση 50% και 35% δεν ισχύει για τους καταναλωτές της περιοχής Μυρτιάς.

Για τις τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Αιγίου ισχύει πάγιο 55,00 €/ έτος και η κλίμακα έχει ως εξής: 0 – 400m3 επιβάρυνση 0,30 €, 401 – 700m3 επιβάρυνση 0,40 €, 701 – 1000m3 επιβάρυνση 0,50 €, 1001 – 1200m3 επιβάρυνση 0,60 €, 1201 – 1400m3 επιβάρυνση 0,85 € και 1401 – και άνω επιβάρυνση 1,05 €.

Για τις Δημοτικές Ενότητες των πρώην όμορων δήμων Συμπολιτείας, Ερινεού, Διακοπτού, Ακράτας και Αιγείρας Τ.Κ. Αιγείρας, Τ.Κ. Ακράτας, Τ.Κ. Κραθίου, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου, Τ.Κ. Ποροβίτσης, Τ.Κ. Συλιβαινιώτικων, Δ.Κ. Διακοπτού, Τ.Κ. Ελαιώνος, Τ.Κ. Ελίκης, Τ.Κ. Νικολαίικων, Τ.Κ. Ριζομύλου, Τ.Κ. Ροδιάς, Τ.Κ. Τραπέζης, Τ.Κ. Ζήριας, Τ.Κ. Καμαρών, Τ.Κ. Νέου Ερινεού, Δ.Κ. Ροδοδάφνης, Τ.Κ. Λόγγου, Τ.Κ. Σελιανιτίκων. Καταμέτρηση κατανάλωσης Ετήσια , (με έκδοση λογαριασμών έναντι, στο τρίμηνο και εκκαθάριση στο έτος ), το πάγιο διαμορφώνεται στα 55,00 €/ έτος και η κλίμακα κατανάλωσης ως εξής: 0 – 400 m3 επιβάρυνση 0,30 €, 401 – 700m3 επιβάρυνση 0,40 €, 701 – 1000m3 επιβάρυνση 0,50 €, 1001 – 1200m3 επιβάρυνση 0,60 €, 1201 – 1400m3 επιβάρυνση 0,85 €, 1401 – και άνω επιβάρυνση 1,05 € το κυβικό.

Για τον αστικό ιστό Τ.Κ. Αιγών, Τ.Κ. Αμπελοκήπων, Τ.Κ. Οάσεως, Τ.Κ. Μοναστηρίου, Τ.Κ. Σινεβρού, Τ.Κ. Χρυσανθίου, Τ.Κ. Άμπελος,Τ.Κ. Ζαχλωρίτικων, Τ.Κ. Κερύνειας, Τ.Κ. Μαμουσιάς, Τ.Κ. Αρραβωνίτσης, Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, Τ.Κ. Άλσους, Τ.Κ. Βερίνου, Τ.Κ. Γκραίκα, Τ.Κ. Γρηγόρη, Τ.Κ. Δημητροπούλου, Τ.Κ Δουκαναίικων , Τ.Κ. Λάκκας, Τ.Κ. Μάγειρα, Τ.Κ. Μυρόβρυσης, Τ.Κ. Νεραντζιών, Τ.Κ. Τούμπας το πάγιο ορίζεται στα 50,00 €/ έτος και η κλίμακα που αφορά την κατανάλωση ως εξής: 0 – 100m3 μηδενική επιβάρυνση, 101 – 200m3 επιβάρυνση 0,30 €, 201 – 300m3 επιβάρυνση 0,40 €, 301 – 600m3 επιβάρυνση 0,60 €, 601m3 και άνω επιβάρυνση 1,05 € το κυβικό.

Οι επιβαρύνσεις στην άρδευση

Σε σχέση με την άρδευση, αποφασίστηκε η εφαρμογή χρέωσης πάγιου, ίσο με 4,50 ευρώ ανά έτος ή αρδευτική περίοδο και επιπλέον τιμή χρέωσης ανά στρέμμα 25,00 ευρώ. Οι τιμές, αφορούν χρεώσεις αγροκτημάτων τα οποία αρδεύονται είτε από ανοικτού τύπου δίκτυα (αύλακες κ.λπ.) Τα αγροκτήματα που αρδεύονται από κλειστού τύπου δίκτυα (με υδρόμετρα κ.λ.π.) οι τιμές χρέωσης να υπολογίζονται ανά κυβικό, ως εξής: Καταμέτρηση κατανάλωσης ανά έτος, (με έκδοση λογαριασμών έναντι, στο εξάμηνο και εκκαθάριση στο έτος).

Τα τέλη άρδευσης για την χρέωση των αγροκτημάτων, των Δ.Ε. Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας και Ερινεού αναλύονται ως εξής : Πάγιο: 4,50 ευρώ ανά έτος ή αρδευτική περίοδο. Ελάχιστη τιμή χρέωσης παγίου, ένα στρέμμα (το πάγιο εφαρμόζεται συνολικά ανά καταναλωτή και όχι για κάθε ανεξάρτητο αγρόκτημα). Τιμή χρέωσης: 25,00 ευρώ/ στρέμμα. Οι παραπάνω τιμές, αφορούν χρεώσεις αγροκτημάτων τα οποία αρδεύονται είτε από ανοικτού τύπου δίκτυα (αύλακες κ.λπ.). Για τα αγροκτήματα που αρδεύονται από κλειστού τύπου δίκτυα (με υδρόμετρα κ.λπ.) προβλέπεται πάγιο 35 ευρώ το έτος η δε κλίμακα ορίζεται ως εξής: 0 – 100m3 μηδενική επιβάρυνση, 101 – 250m3 επιβάρυνση 0,27 €, 251 – 800m3 επιβάρυνση 0,30 € και 801m3 και άνω επιβάρυνση 0,45 € το κυβικό.


Διαβάστε περισσότερα:
Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close