background img
banner
banner

4 εκ. ευρώ για την Χαρτοποιία εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΑΝ ΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΔΩΣΕΙ “ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ”

Προχωρούν οι διαδικασίες για την δημοπράτηση του μεγάλου αναπτυξιακού έργου της επανάχρησης βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου, προϋπολογισμού 4 εκ. ευρώ.

Το αντικείμενο αφορά στην αποκατάσταση, ανάδειξη και επαναλειτουργία µέρους των κτιρίων του πρώην εργοστασίου, µε χρήσεις υπηρεσιών του δήµου, πολιτισµού και αναψυχής, ενώ η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί από πέρυσι τον Οκτώβριο και ανέρχεται σε 2,5 εκ. ευρώ, ενώ 1,5 εκ ευρώ θα πρέπει να καταβάλει ο δήμος.

Βεβαίως, το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το δημοτικό ταμείο, που αντιμετωπίζει δυσκολίες αυτό το διάστημα λόγων της μεταφοράς των σκουπιδιών, θα είναι λιγότερο αφού αναμένονται σημαντικές εκπτώσεις από τους εργολάβους που θα συμμετέχουν στον σχετικό διαγωνισμό.

Όπως ανέφερε στo “protionline.gr” η αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Βάσω Ψυχράμη ερωτηθείσα σχετικά με εάν προχωρά η διαδικασία, ΄΄στις 16 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αντιρρήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και αναμένουμε απόφαση για απαλλαγή από την διενέργεια διαγωνισμού και την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης. Αμέσως μετά θα ζητήσουμε εντολή δημοπράτησης΄΄.

΄΄Το έργο θα πραγματοποιηθεί και θα συμβάλει στην αναβάθμιση όλου του παραλιακού μετώπου της πόλης, δημιουργώντας μεγάλη προοπτική για την περιοχή΄΄, πρόσθεσε η αντιδήμαρχος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Ιούνιο περιμένουν στο δήμο να συνεδριάσει το ΣΥΠΟΘΑ που θα δώσει “πράσινο” για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τι περιλαμβάνει η παρέμβαση που αλλάζει την πρώην Χαρτοποιία

Τι προβλέπεται όμως να πραγματοποιηθεί στις πρώην εγκαταστάσεις της Χαρτοποιίας και πώς θα αξιοποιηθούν τα κτίρια; Προβλέπεται η αποκατάσταση – ανάδειξη και επαναλειτουργία µέρους των υφιστάµενων πρώην βιοµηχανικών κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους, που αναπτύσσονται επί συνολικής επιφανείας 7.320,99 µ2. Η συνολική επιφάνεια των πρώην βιοµηχανικών κτιρίων, που αποκαθίστανται και επαναλειτουργούν µε νέες χρήσεις, υπολογίζεται σε 4.040,96 µ2. Τα κτίρια αυτά βρίσκονται στον κεντρικό ανατολικό χώρο της πρώην βιοµηχανίας, εξασφαλίζουν άµεση πρόσβαση από την παραλιακή οδό Ψαρρών και µπορούν να αποτελέσουν µια ολοκληρωµένη και λειτουργική ενότητα αλληλοεξαρτώµενων χρήσεων πολιτισµού – υπηρεσιών – αναψυχής, σε απόσταση αναπνοής από την πόλη του Αιγίου.

Τα κτίρια που πρόκειται να αποκατασταθούν, βρίσκονται σε επαφή µε τα κτίρια του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας και αναπτύσσονται σε έκταση γηπέδου επιφάνειας Εγηπ.= 7.320,99 µ 2 . Η βόρεια πλευρά του γηπέδου εφάπτεται µε άλλη ιδιοκτησία του ∆. Αιγιαλείας. Από τα κτίρια που βρίσκονται στην έκταση αυτή προβλέπεται η αποκατάσταση των τριών κύριων κτιρίων, συνολικής επιφάνειας Εκτ.συν.=4.040,96 µ 2 και η διαρρύθµισή τους, ώστε να λειτουργήσουν ως µία πολυλειτουργική ενότητα µε χρήσεις πολιτιστικές-ψυχαγωγικές-αθλητικές και διοίκησης που θα παρέχονται από τον ∆ήµο, σε συνδυασµό µε χρήσεις αναψυχής-εστίασης που θα παρέχονται από ιδιώτη. Στην ενότητα εντάσσονται και Υπηρεσίες του ∆ήµου για λόγους ουσιαστικής κάλυψης αναγκών, αλλά και συµβολικούς.

Τα κτίρια

Συγκεκριµένα προβλέπεται η αποκατάσταση των εξής κτιρίων:

  • 1. Κτίριο µε αρ. 12 & 6 (πρώην κτίριο Λεβητοστασίων (έτος κατασκευής 1925-1940) συνολικής επιφάνειας Εκτ. 12 – 6 = 1.211,72 µ 2 µε νέες χρήσεις:
  • 1.1. Εκθεσιακός χώρος ιστορίας της Χαρτοποιίας, επιφάνειας Ε1.1.= 500,00 µ 2 1.2. Χώρος συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επιτροπών του ∆ήµου, µε λοιπούς βοηθητικούς χώρους, επιφάνειας Ε1.2.= 711,72 µ 2 Η λειτουργία του κτιρίου θα ασκείται από τον ∆ήµο και τους αντίστοιχους φορείς του.
  • 2. Κτίριο µε αρ. 10 (πρώην κτίριο Συνεργείων – Μηχανουργείο-Ξυλουργείο-Χυτήριο) (έτος κατασκευής 1925) επιφάνειας Εκτ.10= 521,30 µ 2 µε νέες χρήσεις:
  • 2.1 Πολυχώρος αναψυχής & εστίασης Ε2.1.= 521,30 µ 2 Το κτίριο θα λειτουργεί µε µίσθωση σε ιδιώτη.
  • 3. Κτίριο µε αρ. 15 (πρώην κτίριο Κοπτικών Μηχανών & Καλανδρών) (έτος κατασκευής 1925-1930) συνολικής επιφάνειας Εκτ. 15= 2.307,94 µ 2 µε νέες χρήσεις
  • 3.1. Πολυχώρος πολιτισµού-άσκησης & εκπαίδευσης, επιφάνειας Ε3.1.= 1.090,00 µ 2
  • 3.2. Κοινόχρηστοι χώροι & έκθ. µηχ/των επιφάνειας Ε3.2.= 487,94 µ 2
  • 3.3 Χώρος Υπηρεσιών (Αρχεία) του ∆ήµου, επιφάνειας Ε3.3.= 450,00 µ 2
  • 3.4. Χώροι αναψυχής, επιφάνειας Ε3.4.= 280,00 µ 2 Η λειτουργία του κτιρίου θα ασκείται από τον ∆ήµο και τις Υπηρεσίες του πλην των χώρων αναψυχής που θα λειτουργούν µε µίσθωση σε ιδιώτη.

Με την αποκατάσταση των τριών αυτών κτιρίων, διαµορφώνεται και ο περιβάλλων χώρος τους, επιφάνειας Επ.χωρ.= (7.320,99-4.040,96)= 3.280,03 µ 2 , στον οποίο περιλαµβάνεται: Το κτίσµα του θυρωρείου (κτίριο 1) επιφάνειας Εκτ.1= 41,20 µ2 το οποίο είναι ενσωµατωµένο στην λιθόκτιστη περιτοίχιση του γηπέδου και – το κτίσµα των εργαλείων-ηλεκτροσυγκόλησης – και wc εργατών (κτίριο 11), επιφάνειας Εκτ.11= 79,05 µ 2 το οποίο ενσωµατώνεται στις διαµορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου.

Τα λοιπά κτίσµατα (αποθήκη -κτίριο 9 και Υπόστεγα -(κτίριο 2) κατεδαφίζονται. Από το σύνολο των επιφανειών των κτιρίων που αποκαθίστανται για επανάχρηση, η επιφάνεια που θα λειτουργεί µε µίσθωση σε ιδιώτη (Ειδ.=801,30 µ 2 ), αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,83% της συνολικής επιφάνειας. Οι λοιπές επιφάνειες των κτιρίων (Ε∆ηµ.=3.239,66 µ 2 ), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,17% της συνολικής επιφάνειας θα λειτουργούν για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου, οι οποίες ή δεν καλύπτονται ή εξυπηρετούνται σε ακατάλληλους χώρους.

Ποιες εργασίες χρειάζονται

Οι εργασίες αποκατάστασης για επανάχρηση των κτιρίων µε τις νέες χρήσεις περιλαµβάνουν:

1. Οικοδοµικές εργασίες και ειδικότερα: – Εργασίες ελέγχου – ενίσχυση και αποκατάσταση του φέροντος οργανισµού και του κελύφους του κτιρίου – Εργασίες εσωτερικών διαρρυθµίσεων για την κάλυψη των νέων αναγκών – Εργασίες µονώσεων (ήχου – υγρασίας – θερµότητας) µε έµφαση στα συστήµατα θερµοµόνωσης για την εξοικονόµηση ενέργειας. – Εργασίες λοιπών αρχιτεκτονικών παρεµβάσεων για την λειτουργία και ανάδειξη των κτιρίων, σε συνδυασµό µε την διατήρηση υπαρχόντων µηχανηµάτων ως αισθητικών στοιχείων των χώρων. Στις εργασίες αυτές περιλαµβάνονται: – Αντικατάσταση κουφωµάτων – Επιστρώσεις-επενδύσεις χώρων – χρωµατισµοί – Κατασκευή όλων των απαραίτητων προσβάσεων στα κτίρια για ΑΜΕΑ – Απαραίτητος εξοπλισµός για την λειτουργία του κτιρίου (διαµόρφωση χώρων wc, πάγκων, ερµαρίων κλπ. – Εργασίες ανάδειξης-αξιοποίησης του βιοµηχανικού εξοπλισµού που έχει αποµείνει. – Εργασίες ανάδειξης της ιστορικότητας των κτιρίων. Όλες οι οικοδοµικές εργασίες εξειδικεύονται ανάλογα µε τις υπάρχουσες φθορές και την νέα χρήση του κάθε κτιρίου.

2. Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και ειδικότερα: – Επανασχεδιασµός και ανακατασκευή όλων των Η-Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου – Εφαρµογή συστηµάτων και τεχνικών που συνεισφέρουν στην ενεργειακή αναβάθµιση και εξοικονόµηση ενέργειας των κτιρίων. – Εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων στις στέγες των κτιρίων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων. Συγκεκριµένα η υλοποίηση των επεµβάσεων στα κτίρια της Χαρτοποιΐας Αιγίου συνεπάγεται τον εκ νέου σχεδιασµό και υλοποίηση όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων, µε σκοπό την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και την χρήση καινοτόµων υλικών, µηχανηµάτων και συσκευών, που απώτερο στόχο έχουν την βέλτιστη ενεργειακή συµπεριφορά και κατανάλωση των κτιρίων αυτών, µε ουσιαστικό αποτέλεσµα την εξοικονόµησης ενέργειας.

Ο συνολικός καθαρός χρόνος υλοποίησης της Πράξης υπολογίζεται σε 49 µήνες από την ηµεροµηνία ένταξης της Πράξης και αναλύεται χωριστά για κάθε Υποέργο.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close