background img
banner
banner

Επικαιροποίηση του Μνημονίου για την οργάνωση σε περίπτωση χιονόπτωσης και παγετού

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Σε έγκριση του μνημονίου ενεργειών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας για την έγκαιρη οργάνωση, προετοιμασία και ετοιμότητα των αρμοδίων Υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Αιγιαλείας, προχώρησε στην τελευταία συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας. Στόχος είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση καταστροφών κατά την διάρκεια του χειμώνα, που δύναται να πλήξουν περιοχές του δήμου.

Κάθε χρόνο άλλωστε από πλευράς δήμου υπάρχει συντονισμός για την έγκαιρη οργάνωση, προετοιμασία και ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων – παγετού. Με το μνημόνιο-σχέδιο επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων – παγετού του δήμου Αιγιαλείας στα πλαίσια της διοικητικής του δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου, στα πλαίσια του δυνατού, της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο σχέδιο είναι καταγεγραμμένο το ανθρώπινο δυναμικό του δήμου, δηλαδή οι εργαζόμενοι, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα εργάζεται κατά την έκτακτη ανάγκη και οι εκπαιδευμένοι εθελοντές. Ακόμη ο καταγεγραμμένος μηχανολογικός εξοπλισμός του δήμου. Αναφέρονται ακόμη οι αρμοδιότητες του δήμου, της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και άλλων υπηρεσιών σε περίπτωση χιονόπτωσης ή παγετού σε συνάρτηση με την ετοιμότητα των φορέων αντιμετώπισης.

Αναφέρει ακόμη τις κυριότερες υποχρεώσεις εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων όπως είναι το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, η ΔΕΥΑΑ, τα Δασαρχεία Αιγίου και Πατρών, η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας και η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Ανάπτυξη Σχεδίου

Η κύρια κατά κανόνα δυσμενής επίπτωση που προκαλείται από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό είναι η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Τα έργα και οι δράσεις που προγραμματίζονται και υλοποιούνται στον Δήμο για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και του παγετού στο οδικό δίκτυο προσδιορίζονται στα παρακάτω στάδια:
Στάδιο 1ο Προ-χειμερινή περίοδος (καλύπτει το χρονικό διάστημα από το τέλος της προηγούμενης χειμερινής περιόδου έως και ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας). Αποτίμηση του έργου του αποχιονισμού κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο με συστηματική καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν. Προγραμματισμός πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την επόμενη χειμερινή περίοδο. Προμήθεια και αποθήκευση υλικών (π.χ. αλάτι , ψηφίδα, φτυάρια , αλυσίδες κ.λπ.). Προμήθεια κατάλληλων μηχανημάτων έργου (εκχιονιστικά , αλατιέρες , κτ.λ.). 14 Συντήρηση εξοπλισμού μηχανημάτων και οχημάτων.

Στάδιο 2ο Περίοδος προετοιμασίας (καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου). Μετατροπή των πυροσβεστικών οχημάτων σε εκχιονιστικά (αλατιέρες – μαχαίρια). Αναθεώρηση του σχεδιασμού αντιμετώπισης του παγετού. Έλεγχος καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, των οχημάτων και του εξοπλισμού. Καθορισμός υπευθύνων ανά οδικό άξονα για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού. Προγραμματισμός βαρδιών και επιφυλακών του προσωπικού βάσει σχεδιασμού. Έκδοση οδηγιών από τον επικεφαλής συντονιστή για την υλοποίηση των δράσεων και την ασφάλεια του προσωπικού επέμβασης αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κίνδυνοι και ζημιές. Συσκέψεις με άλλους επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς για την καλύτερη επικοινωνία και τον συντονισμό των επιχειρήσεων στα πλαίσια της από κοινού αντιμετώπισης, ως έκτακτης ανάγκης από χιονοπτώσεις και παγετό. Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας.

Στάδιο 3ο Χειμερινή περίοδος (καλύπτει το χρονικό διάστημα από το δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου έως και τις αρχές Απριλίου). Το πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο (Εθνικοί οδοί) αποτελεί ευθύνη της κοινοπραξίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» και της Π.Δ.Ε. Το Δευτερεύον οδικό δίκτυο ( Επαρχιακοί οδοί) αποτελεί ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Οι Δημοτικοί και Αγροτικοί οδοί αποτελούν ευθύνη του Δήμου Αιγιαλείας / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι Δασικοί οδοί αποτελούν ευθύνη των Δασαρχείων(Αιγίου – Πατρών).
Λόγω του εκτεταμένου οδικού δικτύου που έχει στον τομέα ευθύνης του ο δήμος Αιγιαλείας και λόγω της έλλειψης κατάλληλων μηχανημάτων για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, ο Δήμος δύναται να ενισχύεται από μισθωμένα ιδιωτικά μηχανήματα μετά των χειριστών τους.

Θέσεις αποθήκευσης εναπόθεσης άλατος Δ.Ε. Αιγίου, Δ.Ε. Συμπολιτείας, Δ.Ε. Ερινεού, Αίγιο :Αποθήκη Δήμου στην παραλία Αιγίου Δ.Ε. Διακοπτού Τ.Κ. Άνω Διακοπτό: κόμβος Άνω Διακοπτού Δ.Ε. Ακράτα , Δ.Ε. Αιγείρας, Τ.Κ. Ακράτας: Αποθήκη Δήμου. Δ.Ε. Ακράτας,,Τ.Κ. Ζαρούχλας :Γήπεδο Ζαρούχλας. Δ.Ε. Ακράτας , Τ.Κ. Ζαρούχλας: Διασταύρωση επαρχιακής οδού Ακράτας- Ζαρούχλα με τις Τ.Κ. Μεσορουγγίου, οικ. Σόλο , Τ.Κ. Περιστέρας. Δ.Ε. Ακράτας, Τ.Κ. Βαλιμής: κόμβος Βαλιμής.

Ανάγκη μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων

Τα μηχανήματα του Δήμου Αιγιαλείας καλύπτουν τις Δημοτικές Ενότητες Αιγίου, Διακοπτού, Ερινεού, Συμπολιτείας, Ακράτας και Αιγείρας. Σε περίπτωση που τα μηχανήματα του Δήμου Αιγιαλείας δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα θα μισθωθούν ιδιωτικά μηχανήματα σε ικανό αριθμό ώστε να καλυφθούν τα κέντρα των Δημοτικών Ενοτήτων με εντολή του Δημάρχου, του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του Υπεύθυνου του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Τα μηχανήματα έργου του Δήμου Αιγιαλείας με έδρα τους κάθε Δημοτική Ενότητα, όπως φαίνεται στο, καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας. Στις 15 διαδρομές των μηχανημάτων δίνεται προτεραιότητα αρχικά στη διάνοιξη των δημοτικών και αγροτικών δρόμων στις κατοικημένες περιοχές που έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο και κατόπιν διανοίγονται οι δημοτικοί και αγροτικοί δρόμοι που οδηγούν σε κτηνοτροφικές μονάδες. Κατόπιν των ανωτέρω διαδρομών διανοίγονται και οι υπόλοιποι δρόμοι αρμοδιότητας του Δήμου.

Μέτρα πρόληψης

Τα μέτρα που καλείται να λάβει πριν τον χειμώνα ο δήμος, είναι: Προσδιορισμός των πιθανοτήτων χιονοπτώσεων – παγετού, αλλά και των περιοχών μέσα στα όρια του δήμου, που είναι πιο επιρρεπείς σε αυτά. Μελέτη προηγούμενων περιπτώσεων χιονοπτώσεων – παγετού. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας να έχει στη διάθεσή του τους τοπικούς χάρτες στους οποίους να σημειώνονται οι περιοχές υψηλού κινδύνου. Την δημοσιοποίηση και την διάθεση πληροφοριών στο κοινό από το Γραφείο Τύπου του Δήμου για την αντιμετώπιση των κινδύνων πιθανής χιονόπτωσης – παγετού. Την εκπαίδευση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Δήμου, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα σε περίπτωση κινδύνου από χιονόπτωση ή παγετό. Να βελτιώσει η υπηρεσία του Δήμου την ετοιμότητα της τοπικής κοινωνίας ενισχύοντας τόσο την επαφή, όσο και τη συμμετοχή στα εθνικά προγράμματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Την παρακολούθηση των αλλαγών στη γεωμορφολογία των ποταμιών της περιοχής, αλλά και τα μετεωρολογικά σήματα σε συνεχή βάση. Καταγραφή των εθελοντών στα διοικητικά του όρια και την χρήση τους στις δράσεις των προγραμμάτων του Δήμου μας. Επίσημες πολιτικές που θα περιορίζουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη σε συγκεκριμένες περιοχές. Λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης, έλεγχος για τη διάβρωση του εδάφους, επισκευές, διαχείριση υδάτινων πόρων. Επί τόπου επισκέψεις στις περιοχές υψηλού κινδύνου και εντοπισμός των ακίνητων και κινητών περιουσιών που θα επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε περίπτωση χιονόπτωσης – παγετού. Εντοπισμός της πιθανής εποχικότητας και των περιόδων έξαρσης των κινδύνων χιονόπτωσης – παγετού. Πραγματοποίηση τεχνικών μελετών, που θα εντοπίζουν τις πιθανότητες χιονόπτωσης – παγετού μέσα από χάρτες, συλλογή στοιχείων και αναφορές για συγκεκριμένες περιοχές υψηλού κινδύνου.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του δήμου

Τα μηχανήματα που διαθέτει ο δήμος Αιγιαλείας είναι: Φορτωτής CATERPILLAR 936 Εκσκαφέας – Φορτωτής KOMATSU WB93R-2, Εκσκαφέας – Φορτωτής KOMATSU WB93R-2, CAT Εκσκαφέας – Φορτωτής, Ισοπεδωτής KOMATSU 521A1E, Εκσκαφέας – Φορτωτής JCB 3Cx4T, Εκσκαφέας – Φορτωτής KOMATSU WB97S-5, Φορτωτής NEW HOLLAND W170B, Πολυμηχάνημα RAM ITALIA AMBIENTE, Μπετονιέρα. Διαθέτει ακόμη τα εξής πυροσβεστικά οχήματα: MAZDA BT 50, FORD RANGER, FORD WERKE, MAZDA UM A212, NISSAN D22, NISSAN και το λεωφορείο TEMSA BS1.

Οι εθελοντικές ομάδες που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είναι οι Αχαιός και Πήγασος, ενώ στο σχέδιο ορίζονται και τα Κέντρα Υποδοχής Πληθυσμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης χιονόπτωσης και παγετού που επί το πλείστον είναι γήπεδα και γυμναστήρια.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close