background img
banner
banner

“Αγκάθι” η περιβαλλοντική εισφορά

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ

Ενωμένοι στην μάχη της διαχείρισης των απορριμμάτων εμφανίζονται οι δήμαρχοι της Αχαΐας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας με τον δήμαρχο Αιγιάλειας Δημήτρη Καλογερόπουλο να δηλώνει στο protionline.gr: ‘‘Εμείς το παλεύουμε και έχουμε ακράδαντη πεποίθηση με την διαχείριση αλλά και τις συνεργασίες μας (όπως ξέρετε οι εκπρόσωποι της Αιγιάλειας είναι στη διοίκηση του ΣΥΔΙΣΑ και εφόσον αυτός διατηρηθεί θα συνδιαμορφώνουμε πράγματα), θα επιτύχουμε. Εάν ο νόμος δεν αλλάξει, σε ό,τι αφορά τον νομό, νομίζω πως θα πάμε καλά. Εμείς διατηρούμε ένα στόχο: τη συνολική διαχείριση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το μικρότερο δυνατό κόστος, γιατί βουλιάζουμε οικονομικά αφού ως τώρα όλα τα χρόνια δεν υπήρξε η σωστή μέριμνα για το πού θα πάνε τα σκουπίδια του δήμου μας΄΄.

Θυμίζουμε ότι ο νόμος προβλέπει ενιαία διαχείριση με τον δήμο Αιγιάλειας να κρατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και να παραχωρεί στον ΣΥΔΙΣΑ του χώρους Υγειονομικής Ταφής στην επικράτεια του Αιγείρα και Παπανικολού, καθώς και τον Σταθμό Μεταφόρτωσης στην Τέμενη με την δημοτική αρχή να θέλει ν’ αξιοποιηθεί ως μικρή Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ).

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Συνδέσμου

Έτσι στο πλαίσιο της έγκρισης σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος, συνεχίζεται η κατασκευή συστήματος συλλογής και καύσης βιοαερίου (ανόρυξη γεωτρήσεων, αγωγοί, συλλογή και μεταφορά, τοποθέτηση λειτουργίας πυρσού καύσης) για Τ.Π. ΧΥΤΑ Ξερόλακας. Σε ό,τι αφορά τα προτεινόμενα έργα, αυτά είναι:

  • Επέκταση κατασκευή συστήματος συλλογής και καύσης βιοαερίου
  • Κατασκευή –συντήρηση οδών πρόσβασης εντός ΧΥΤΑ Ξερόλακας
  • Τελική αποκατάσταση ΝΑ πρανούς απορριμματικού αναγλύφου ΧΥΤΑ Ξερόλακας
  • Κατασκευή κλειστού δικτύου συλλογής και διαχωρισμού στραγγισμάτων και ομβρίων υδάτων –ΤΠ Ξερόλακας
  • Κατασκευή σωληνωτού συστήματος διαχείρισης στραγγισμάτων των δεξαμενών στο ΧΥΤΑ Πατρών
  • Τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης έργου επέκτασης ΧΥΤΑ Φλόκα
  • Περιβαλλοντικές μελέτες έργων ΜΕΑ και ΜΕΒ και έργου επέκτασης ΧΥΤΑ Φλόκα
  • Τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης έργων ΜΕΑ και ΜΕΒ
  • Ύδρευση ΧΥΤΑ Φλόκα από φράγμα Πείρου – Παραπείρου
  • Περιβαλλοντική Μελέτη αποκατάστασης ΧΥΤΑ Αιγείρας και Τεχνική Μελέτη και τεύχη δημοπράτησης έργου αποκατάστασης ΧΥΤΑ Αιγείρας, με συνολικό κόστος που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα έξοδα του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας για το 2020 αυτά ανέρχονται σε 5.340.895,98 € με τα έσοδα να φτάνουν τα 3.710.895,98 €.

Επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος

Με αυτά τα δεδομένα οι πέντε Δήμαρχοι της Αχαΐας: Πατρέων Κώστας Πελετίδης, Αιγιάλειας Δημήτρης Καλογερόπουλος, Δυτικής Αχαΐας Σπύρος Μυλωνάς, Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, Ερυμάνθου Θόδωρος Μπαρής, και ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, απέστειλαν στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη επιστολή, με αίτημα την ανάκληση του μέτρου περιβαλλοντικής εισφοράς.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Με βάση το άρθρο 55 του Ν. 4899/2019, επιβάλλεται περιβαλλοντική εισφορά στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), η οποία εφαρμόζεται από 1/1/2020. Το ποσό της περιβαλλοντικής εισφοράς ορίζεται σε 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και από 1/1/2021 αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο (έως 35 ευρώ ανά τόνο).
Η επιβολή του σχετίζεται με την πρόοδο της υλοποίησης των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) και απομειούται με βάση το στάδιο προετοιμασίας, κατασκευής και λειτουργίας των μονάδων αυτών.

Η ΜΕΑ – ΜΕΒ Φλόκα βρίσκεται στο στάδιο υποβολής της μελέτης για κρατική χρηματοδότηση, εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και των απαράδεκτων καθυστερήσεων στους ελέγχους και τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Οι Δήμοι μας είχαν Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων από τον Νοέμβρη του 2015, όμως το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων καθυστέρησε πάνω από ένα χρόνο, ενώ το «πράσινο φως» στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πάτρας για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σύνταξης μελετών για την ΜΕΑ – ΜΕΒ του Φλόκα δόθηκε με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία εκδόθηκε μόλις την 4/3/2020 (Αρ. Πρωτ.: 24625/4-3-2020 ΑΔΑ:6ΟΠ7ΟΡ1Φ-09Φ).

Επομένως, είναι άδικο να επιβάλλεται περιβαλλοντική εισφορά στους Δήμους μας, όταν οι καθυστερήσεις οφείλονται σε άλλους παράγοντες.

Στην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) του Νομού μας, το περιβαλλοντικό κόστος υπολογίστηκε σε 738.393,50 ευρώ. Τόσο οι Δήμαρχοι, όσο και η Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α., ομόφωνα το θεωρούν πολύ μεγάλο και δυσβάστακτο για τους δημότες, καθ’ ότι καταβάλλεται από τα ανταποδοτικά τέλη.
Αν αφαιρεθεί η περιβαλλοντική εισφορά, η εισφορά των Δήμων ανά τόνο αποβλήτων θα μειωθεί δραστικά, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των δημοτών μας, σε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας.

Ζητάμε την έκδοση σχετικής απόφασης για την ανάκληση της εφαρμογής του μέτρου της περιβαλλοντικής εισφοράς, καθώς και μία συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατόν, ώστε να συζητήσουμε το παραπάνω θέμα.

Οι Δήμαρχοι των Δήμων της Αχαϊας:
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Πελετίδης Κώστας
Ο Δήμαρχος Αιγιάλειας, Καλογερόπουλος Δημήτριος
Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαϊας, Μυλωνάς Σπύρος
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Μπαρής Θεόδωρος
Ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαϊας, Αλεξόπουλος Γρηγόρης


Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχετικα αρθρα


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close