background img
banner
banner

Πληρώνει καθαρίστριες και τροχονόμους από τα αποθεματικά

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Σημαντικές αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων της Αιγιάλειας έλαβε χθες κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασής της υπό την προεδρία του Δημήτρη Ελευθεριώτη, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας. Η συνεδρίαση, που διήρκεσε δύο ώρες, πραγματοποιήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου σε κλίμα σύμπνοιας και εμφανή διάθεση συνεργασίας μεταξύ των μελών της.

Μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, αυτή έχει ως εξής:

 1. Δημήτριος Ελευθεριώτης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Ελίκης, Πρόεδρος,
 2. Μαρία Γιδά του Σπυρίδωνα, Δημοτική Σύμβουλος
 3. Γεώργιος Ντίνος του Βασιλείου, Δημοτικός Σύμβουλος
 4. Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα του Βασιλείου, Δημοτική Σύμβουλος
 5. Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος
 6. Αθηνά Σκανδάμη του Χαραλάμπους, Προϊσταμένη 4ου Νηπιαγωγείου Αιγίου
 7. Τριαντάφυλλος Κιντής, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου
 8. Αικατερίνη Παππά, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας
 9. Παναγιώτα (Τούλα) Σταυροπούλου του Δημητρίου, δημότισσα
 10. Μαρία Παπακανέλλου, δημότισσα
 11. Αλεξάνδρα Φωτεινού του Θεοδώρου, δημότισσα
 12. Νικόλαος Ρεκατσούνης του Σπυρίδωνα, δημότης
 13. Φίλιππος Δεληγεωργόπουλος του Κωνσταντίνου, δημότης
 14. Ελένη Κωσταρίδη του Σταματίου, δημότισσα
 15. Ανδρέας Μαγκλάρας του Παναγιώτη, δημότης,

ενώ έχει οριστεί και αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών μελών. Παράλληλα, ως αντιπρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος του Νικολάου όπως είχε αποφασίσει το δημοτικό συμβούλου Αιγιαλείας.

Επίσης, αποφασίστηκε ο κ. Παναγιωτακόπουλος να ασκεί την οικονομική διαχείριση και να πραγματοποιεί οικονομικές συναλλαγές με τράπεζες, ΙΚΑ, ΔΟΥ και λοιπές υπηρεσίες. Καθήκοντα Γραμματέα να ασκούν η κ. Σκανδάμη και ο κ. Κιντής.

Προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών παιδιών με αναπηρίες

Κατά τη συζήτηση προηγήθηκαν τα θέματα που έχουν να κάνουν με μαθητές ΑμεΑ. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η διαμόρφωση χώρου δημιουργίας τουαλέτας του Ειδικού Νηπιαγωγείου Αιγίου. Ακόμη, προμήθεια τουαλέτας ΑμεΑ, στο 5ο Δημ. Σχ. Αιγίου για την εξυπηρέτηση μαθητή με σοβαρές κινητικές δυσκολίες, ο οποίος θα φοιτήσει στην Α΄ τάξη το προσεχές σχολικό έτος.
Απόφαση ελήφθη για το θέμα της μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Διακοπτού στο Δημοτικό Σχολείο Ελαιώνα το οποίο επείγει. Μάλιστα, παρατηρήθηκε πως υπάρχει ήδη καθυστέρηση και πρέπει να γίνουν οι μετατροπές στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Ελαιώνα, οι εργασίες και η κατασκευή των τουαλετών εν όψει την έναρξης στης σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για ένα θέμα που ως γνωστόν εκκρεμεί χρόνια και το νέο σχολείο πρέπει να είναι έτοιμο ώστε να είναι σίγουροι οι γονείς ότι θα λειτουργήσει στο κατάλληλο περιβάλλον.

Πληρωμή καθαριστριών με σύμβαση έργου και σχ. Τροχονόμων από τα αποθεματικά

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απόφαση που ελήφθη ώστε να πληρωθούν άμεσα οι σχολικοί τροχονόμοι και οι καθαρίστριες των σχολείων από το αποθεματικό της Σχολικής Επιτροπής για να μην περιμένουν τα δεδουλευμένα τους. Πρόκειται για μία απόφαση αναγνώρισης της συμβολής τους και του πολύτιμου έργου τους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ελευθεριώτης, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν έχει ακόμη αποστείλει την απαιτούμενη πίστωση για την πληρωμή των καθαριστριών εισηγήθηκε την πληρωμή των καθαριστριών από το αποθεματικό της ΣΕΠΕ. Επίσης να πληρωθούν οι μήνες Μάιος και Ιούνιος, ο Απρίλιος έχει ήδη καταβληθεί, στους 18 σχ τροχονόμους, για τους οποίους υπάρχουν τα χρήματα και ο Ιούνιος για τους τρεις, που πληρώνονται από ίδιους πόρους. Για την ολική εξόφληση των καθαριστριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέρος της επιχορήγησης των σχολείων, τα οποία θα λάβουν τα οφειλόμενα, αμέσως μόλις το ΙΝΕΔΙΒΙΜ πιστώσει τα οφειλόμενα χρήματα.

Απόφαση ελήφθη ακόμη για ανανέωση σύμβασης για παροχή λογιστικών υπηρεσιών στη ΣΕΠΕ από τον Χ. Φουρκή.

Η παραχώρηση των προαυλίων

Σε ό,τι αφορά την παραχώρηση προαυλίου χώρου Δημ. Σχολείων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, αποφασίστηκε όπως το αίτημα αφορά τη διεξαγωγή πανηγυριού να δίνεται ένα ποσό από τον διοργανωτή για το σχολείο. Όμως όπου θα γίνονται παραστάσεις από θέατρα σκιών να μην ζητείται κάποιο μίσθωμα.

Αναφορικά με τη Β΄ κατανομή 2020 έγινε δεκτή η εισήγηση του προέδρου να κρατηθεί για έκτακτες ανάγκες των Σχολείων το 15% του ποσού που είναι διαθέσιμο για κατανομή στα σχολεία, δηλαδή 9.767,46€ και έτσι να επιχορηγηθούν τα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων με το ποσό των 55.345,00 €.

Η Σχολική Επιτροπή αποφάσισε ακόμη την έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά των βιβλίων για το σχολικό έτος 2020-21 των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης.

Κατανομή των τάμπλετ και έμφαση  όπου και εάν υπάρξει ανάγκη…

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διάθεση τάμπλετ στις σχολικές μονάδες υπήρξε μία διαφοροποίηση στην εισήγηση του προέδρου και εισακούστηκε ομόφωνα η πρόταση του Γιώργου Ντίνου για να κρατηθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής και ανάλογα αν θα υπάρχει τοπικό lockdown ή οποιοσδήποτε περιορισμός, να δίνονται στα σχολεία που χρειάζεται. Η κατανομή είναι η εξής:

 • Δημοτικό Σχολείο ΑΒΥΘΟΥ  4
 • Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΕΙΡΑΣ  3
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΙΟΥ 3
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΙΟΥ 6
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΙΟΥ 5
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΙΟΥ 3
 • 5ο Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΙΟΥ 5
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΙΟΥ 3
 • 7ο Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΙΟΥ 4
 • 8ο Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΙΟΥ 1
 • 9ο Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΙΟΥ 5
 • 10ο Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΙΟΥ 5
 • 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δημοτικό Σχολείο ΑΙΓΙΟΥ 1
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο ΑΚΡΑΤΑΣ 3
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο ΑΚΡΑΤΑΣ 3
 • Δημοτικό Σχολείο ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 5
 • Δημοτικό Σχολείο ΕΛΙΚΗΣ 3
 • Δημοτικό Σχολείο ΚΑΜΑΡΩΝ 4
 • Δημοτικό Σχολείο ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 4
 • Δημοτικό Σχολείο ΜΕΓΑΝΙΤΗ 1
 • Δημοτικό Σχολείο ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 2
 • Δημοτικό Σχολείο ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ 1
 • Δημοτικό Σχολείο ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ 3
 • Δημοτικό Σχολείο ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ 1
 • Δημοτικό Σχολείο ΤΕΜΕΝΗΣ 4
 • Νηπιαγωγείο ΑΒΥΘΟΥ 2
 • Νηπιαγωγείο ΑΙΓΕΙΡΑΣ 1
 • 1ο Νηπιαγωγείο ΑΙΓΙΟΥ 1
 • 2ο Νηπιαγωγείο ΑΙΓΙΟΥ 1
 • 3ο Νηπιαγωγείο ΑΙΓΙΟΥ 2
 • 4ο Νηπιαγωγείο ΑΙΓΙΟΥ 2
 • 5ο Νηπιαγωγείο ΑΙΓΙΟΥ 1
 • ΕΙΔΙΚΟ Νηπιαγωγείο ΑΙΓΙΟΥ 1
 • 8ο Νηπιαγωγείο ΑΙΓΙΟΥ 1
 • Νηπιαγωγείο ΕΛΑΙΩΝΑ 1
 • 10ο Νηπιαγωγείο ΑΙΓΙΟΥ 1
 • 11ο Νηπιαγωγείο ΑΙΓΙΟΥ 1
 • 12ο Νηπιαγωγείο ΑΙΓΙΟΥ 1
 • 1ο Νηπιαγωγείο ΑΚΡΑΤΑΣ 1
 • 2ο Νηπιαγωγείο ΑΚΡΑΤΑΣ 1
 • Νηπιαγωγείο ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ 2
 • Νηπιαγωγείο ΚΑΜΑΡΩΝ 1
 • Νηπιαγωγείο ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 2
 • Νηπιαγωγείο ΝΙΚΟΛΕΪΚΩΝ 1
 • Νηπιαγωγείο ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 1
 • Νηπιαγωγείο ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ 1
 • Νηπιαγωγείο ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ 1
 • Νηπιαγωγείο ΤΕΜΕΝΗΣ 1

Oι συσκευές θα παραμείνουν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής μέχρι το άνοιγμα των σχολείων και θα διανεμηθούν ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν.


Διαβάστε περισσότερα:
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close