background img
banner
banner

Επιστροφή στα τρέχοντα μετά την «επανάσταση»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΨΕ ΣΥΓΚΑΛΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΝΕ ΟΛΟΙ

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει απόψε δια τηλεδιάσκεψης, το δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας, με τον πρόεδρο Γιώργο Ντίνο, να απευθύνει πρόσκληση για δεύτερη φορά, μετά την αναβολή της προηγούμενης συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας.

Στο συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας, δεν παρέστησαν 17 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, διαμαρτυρόμενοι με αυτό τον τρόπο για την προσπάθεια της δημοτικής αρχής, να ματαιώσει τις δικές τους προσκλήσεις, για μείζονα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, όπως είναι το κόστος για τη μεταφορά των σκουπιδιών και η διαχείριση της άρδευσης.

Αντίθετα οι τρεις σύμβουλοι της παράταξης «ΜΠΡΟΣΤΑ», πήγαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά δεν πρόσφεραν την πλειοψηφία που επιθυμούσε η δημοτική αρχή. Αντίθετα, και παρά τα εμπόδια, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, πολύωρη συνεδρίαση του συμβουλίου των 20 συμβούλων της αντιπολίτευσης, όπως την είχαν ζητήσει επανειλημμένως, απουσία των 11 της δημοτικής αρχής, της Αγγελικής Κουρή του Στράτου Βαρδάκη και βεβαίως του δημάρχου Δημήτρη Καλογερόπουλου.

Η συνεδρίαση των παρατάξεων Γούτου, Ψυχράμη, Παπακωνσταντινόπουλου και του ανεξάρτητου Γ. Γκίκα, εξελίχθηκε σε καταγγελία απέναντι στον τρόπο διοίκησης που εφαρμόζει η δημοτική αρχή, πάρθηκαν όμως και αποφάσεις αντιστρόφως ανάλογες από τον σχεδιασμό του κ. Καλογερόπουλου.

Το συμβούλιο της αντιπολίτευσης

Με 20 ψήφους υπέρ, αποφασίστηκε να ζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή να ματαιώσει τη διαδικασία για το διαγωνισμό μεταφοράς 50.000 τόνων απορριμμάτων για τρία χρόνια, που δεσμεύει 4,7 εκ. ευρώ από το δημοτικό ταμείο με έκπτωση 1%.

Χωρίς τις ψήφους της κ. Ψυχράμη το συμβούλιο της αντιπολίτευσης με 15 υπέρ αποφάσισε επίσης να ζητήσει την επιστροφή της διαχείρισης της άρδευσης από την ΔΕΥΑΑ στον δήμο.
Τώρα μένει να δούμε πώς αυτές οι αποφάσεις θα φτάσουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για να εγκριθούν ή όχι, αφού και γι αυτό θα χρειαστεί συνεργασία με το τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του δήμου, κάτι για το οποίο ο δήμαρχος έχει εκδώσει απαγορευτικό.

Από την αντιπολίτευση είναι προετοιμασμένοι γι αυτό το ενδεχόμενο, θα καταθέσουν τις αποφάσεις που πήραν καθαρογραμμένες στο πρωτόκολλο του δήμου και στη συνέχεια θα ενεργήσουν μόνοι τους αποστέλλοντάς τις στην Αποκεντρωμένη για έγκριση, εν αναμονή και παλαιότερων αποφάσεων για την μείωση στα δημοτικά τέλη κατά 10% το 2021, αλλά και την εναλλακτική πρόταση για αυξημένα έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου για το νέο έτος.

Η αποψινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πάντως, θα έχει απαρτία με σύσσωμη την αντιπολίτευση των 20 να δίνει το παρών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου (19:30)

1. Έγκριση δέκατης τέταρτης (14ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δή-μου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2020.
2. Έγκριση δέκατης πέμπτης (15ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2020.
3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Αιγιαλείας για το δεύτερο (2ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.
4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Αιγιαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.
5. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Δ’ Κατανομή) έτους 2020, στις Σχολι-κές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.
6. Έκφραση γνώμης για το καθορισμό Τιμολογιακής Πολιτικής του άρ-θρου 237 του Ν.4555/2018 έτους 2021, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Νομού Αχαΐας.
7. Έκφραση γνώμης για το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ. Σ.Α.) Νομού Αχαΐας.
8. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού για την επίλυση διαφοράς με την εταιρεία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (αριθ. αγωγής 14-13/2020).
9. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς της Κοινότητας Αι-γίου Δήμου Αιγιαλείας (απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.164/2020).
10. Μεταφορά αποθήκης υλικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δή-μου Αιγιαλείας, από κτίριο ιδιοκτησίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε κτίριο πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου.
11. Αποκατάσταση κακοτεχνιών της εργολαβίας: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση σύνδεσης της παραλίας με την άνω πόλη».
12. Ορισμός υπευθύνων διαχειριστών του λογαριασμού της πράξης «Κατα-σκευή & λειτουργία κέντρου διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας και στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες» με ε-νάριθμο 2019ΕΠ00110021 καθώς και όλων των έργων που θα προκύ-ψουν στο μέλλον και θα υλοποιούνται μέσω της Τράπεζας Ελλάδος, με υπόλογο τον Δήμο Αιγιαλείας.
13. Απ’ ευθείας συμφωνία και καθορισμός όρων για την εκμίσθωση του δι-καιώματος υλοτόμησης και απολήψεως του λήμματος των συστάδων 1α, 1β, 1γ, 1δ, 2α, 2β του δημοτικού δάσους Κοινότητας Ζαρούχλας Δή-μου Αιγιαλείας, για τα διαχειριστικά έτη 2020-2025.
14. Απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιωάννη Γκολφινόπουλου στην Κοινότητα Περιστέρας Δήμου Αιγιαλείας, για διαπλάτυνση δημο-τικής οδού και κατασκευή πρανούς-ερείσματος.
15. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού πάρκου Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.), για την τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-νιάς (απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.173/2020).
16. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.194/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας που αφορά την παράταση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη θέση «Ξερόκαμπος» της Κοινότητας Περιστέρας Δή-μου Αιγιαλείας, στην εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE – ΚΙΝΗ-ΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «COSMOTE, με τον επαναπροσδιορισμό του μισθώματος.
17. Παραχώρηση αίθουσας Γυμνασίου Διακοπτού στο Γενικό Λύκειο Δια-κοπτού προκειμένου να λειτουργήσει ως αίθουσα διδασκαλίας κατά το διδακτικό έτος 2020-2021.


Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικα αρθρα


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close