background img
banner
banner

Ανησυχία Καλαμίδα από τη μείωση εσόδων

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Υπό το βάρος του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων αλλά και των συνεπειών του covid-19, το οικονομικό επιτελείο του δήμου πασχίζει να διατηρήσει τη ρευστότητα που έδειξε σημάδια ανάκαμψης την τελευταία διετία, πλην όμως το 2020 έκλεισε με πρωτογενές έλλειμμα. Εν μέσω υφεσιακού περιβάλλοντος, αλλά και πλασματικών προϋπολογισμών, ο διαχειριστικός έλεγχος είναι προφανές ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα εισπραχθέντα μειώνονται και οι δαπάνες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα…

Τα απολογιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Καλαμίδας επιβεβαιώνουν το πόσο ρευστή είναι η κατάσταση στα οικονομικά του δήμου και τεκμηριώνουν τους λόγους που απορρίφθηκε η εναλλακτική πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση των δημοτικών τελών κατά 10%. Η αύξηση των δαπανών έναντι των εσόδων από 01/01 έως 31-12/2020 κατά 500.000 περίπου δικαιολογεί την ανησυχία ότι σε ενδεχόμενη μείωση των εσόδων μέσω των δημοτικών τελών, ο δήμος δεν θα μπορεί να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Γίνεται δε γνωστό ότι οι μεταφερόμενες τιμολογούμενες υποχρεώσεις του δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2021 ανέρχονται στο ποσό των 1.883.974,24€ εκ των οποίων το ποσό των 994.000€ είναι για τα απορρίμματα.

Οι τεράστιες απαιτήσεις των απορριμμάτων

Ο κ. Καλαμίδας έδωσε στη δημοσιότητα τον απολογιστικό πίνακα γενικών εσόδων και γενικών εξόδων του δήμου, τονίζοντας: ΄΄Ο προϋπολογισμός κάθε έτους αποτελεί τον μηχανισμό ευθυγράμμισης της οικονομικής διαχείρισης. Στον συγκεκριμένο πίνακα παρατηρείται για πρώτη φορά, την τελευταία πενταετία, αύξηση των δαπανών έναντι των εσόδων (από 01/01/2020 – 31/12/2020) κατά 500.000 ευρώ περίπου, γεγονός που επιβεβαιώνει τις τεράστιες απαιτήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων, απορρίπτοντας την εναλλακτική πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση των δημοτικών τελών κατά 10%΄΄.

Σε ό,τι αφορά την εισπραξιμότητα, σχολιάζει πως ΄΄από το έτος 2017 παρατηρείται σημαντική μείωση των εισπραχθέντων και σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη αύξηση των δαπανών, λόγω μεταφοράς απορριμμάτων και δικαστικών αποφάσεων (σε υφεσιακή οικονομική περίοδο- covid-19, μείωση ζήτησης, ανεργία) φαίνεται ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον διαχειριστικό έλεγχο. Η εισπραξιμότητα είναι ο κύριος συντελεστής υλοποίησης του προϋπολογισμού. Σε αντίθετη περίπτωση οδηγούμεθα σε μεταφορά ελλειμμάτων όταν οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες είναι αλόγιστες΄΄.

Αγώνας για ανάκτηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δήμου

Σε σχέση με το πρωτογενές πλεόνασμα, σημειώνει ότι ΄΄για το έτος 2017 υπάρχει οριακό πρωτογενές πλεόνασμα 0,53, ενώ για τα έτη 2018-2019-2020 παρατηρούνται πρωτογενή ελλείμματα. Δηλαδή μέσα στο κάθε διαχειριστικό έτος οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από τα έσοδα.

Τα πρωτογενή ελλείμματα μειώνουν τα ταμειακά διαθέσιμα (δηλ. τη ρευστότητα) και μας υποχρεώνουν άμεσα σε μείωση προϋπολογιζόμενων δαπανών. Σε αντίθετη περίπτωση ο εξωτερικός δανεισμός είναι αναπόφευκτος και η πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση των τελών, μη εφικτή΄΄.

Αναφορικά με τη ρευστότητα, διαπιστώνει πως ΄΄για τα έτη 2016-2018 δείχνει οριακές τάσεις μιας οικονομικής δυσχέρειας ενώ σημεία ανάκαμψης αρχίζουν να φαίνονται στα τελευταία δύο έτη. Στην περίπτωση διατήρησης της εν λόγω ανάκαμψης της ρευστότητας, ο δήμος μας θα ανακτήσει την πιστοληπτική του ικανότητα, δηλαδή θα μπορέσει να ανταποκρίνεται σε υποχρεώσεις και πιστωτές, αποφεύγοντας στάση πληρωμών και χρεωστικά δάνεια΄΄.

Τι πρέπει να γίνει για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις του δήμου

΄΄Η υφεσιακή οικονομική κατάσταση της χώρας μας επηρεάζει άμεσα την οικονομική διαχείριση του δήμου μας ως προς την εισπραξιμότητα-ρευστότητα. Η ανεργία, η εσωτερική υποτίμηση σε μισθούς και συντάξεις και ο COVID 19 έχουν συρρικνώσει κατά πολύ την αγοραστική δύναμη των πολιτών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους΄΄, επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και προσθέτει: ΄΄Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του δήμου προϋποθέτουν άριστη και χρηστή οικονομική διαχείριση με υλοποίηση των κατωτέρω προτάσεων:

«Α. Πραγματικούς ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς που έχουν ως αποτέλεσμα: 1. Πρωτογενή πλεονάσματα, 2. Αποτροπή χρεωστικών δανείων, 3. Αποπληρωμή δανείων, 4. Πληρωμή τοκοχρεωλυσίων και όχι τρίμηνους πλασματικούς προϋπολογισμούς ως οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε για το έτος 2021.

Β. Αυξανόμενη εισπραξιμότητα. Συμβάλλει ώστε η ρευστότητα του δήμου να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις υποχρεώσεις όσο και στην ανάκτηση της πιστοληπτικής ικανότητας.

Γ. Οι προ υπολογιζόμενες δαπάνες να μην υλοποιούνται χωρίς την άμεση διασφάλιση των προϋπολογιζόμενων εσόδων. Εάν αυτό δεν εφαρμοσθεί τότε δημιουργούμε μεταφερόμενα πρωτογενή ελλείμματα στα επόμενα έτη με τον επερχόμενο κίνδυνο προ των πυλών ενός χρεωστικού δανείου με όλες τις συνέπειες.

Δ. Την αποπληρωμή των τιμολογούμενων εντός των χρονικών ορίων που επιτάσσει ο νόμος. Η μη πληρωμή και μακροχρόνια υποχρέωση των δαπανών μας οδηγούν σε μακροχρόνιες δικαστικές αποφάσεις, που ως απρόοπτο στον προϋπολογισμό, δημιουργούν με την σειρά τους ανισορροπία μεταξύ των τεκτονικών πλακών εσόδων εξόδων (δηλ. ελλείμματα).

Ε. Μεταφορά απορριμμάτων. Στόχος μας είναι να μειωθεί το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων,μέσω άλλων κοντινών λύσεων,μέχρι τη δημιουργία του εργοστασίου στην Πάτρα.

Στ. Αποπληρωμή των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Έχουμε επιτύχει τη μείωση αποπληρωμής του μεγαλύτερου αριθμού των δικαστικών αποφάσεων ενώ ταυτόχρονα περιορίσαμε την αντίληψη προσφυγής σε λύσεις διεκδίκησης μέσω των δικαστηρίων που συνέπεια έχουν τις κατασχέσεις και δεσμεύσεις κεφαλαίων του δήμου σε όλες τις συστημικές τράπεζες».

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών καταλήγει, τονίζοντας πως ΄΄η βιωσιμότητα του δήμου για το 2021 εξαρτάται από τον συνδυασμό, ικανοποιητικής εισπραξιμότητας και μείωσης δαπανών λόγω απορριμμάτων. Το μεν πρώτο οφείλεται στην συνεργασία των υπηρεσιών (με αυξανόμενη την παραγωγικότητα και το ενδιαφέρον) και την ανταπόκριση των πολιτών στις υποχρεώσεις τους ως προς τον δήμο. Το δεύτερο αφορά κατά πόσο η πολιτική ηγεσία (αιρετοί) μπορεί να κατανοήσει τις διαχειριστικές δυσκολίες του δήμου, σε εποχές μικρής αγοραστικής δύναμης των συμπολιτών μας. «Ευτυχισμένος και βιώσιμος θεωρείται αυτός που δεν δημιουργεί νέες ανάγκες εκεί που δεν χρειάζονται»΄΄.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close