background img
banner
banner

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την επιχορήγηση των θερμαντικών

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Θετικά βλέπουν αρκετές επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής τη νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά στην επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου. Κλειστές εδώ και δύο μήνες, οι επιχειρήσεις του κλάδου και στην περιοχή, αναζητούν τρόπους να γίνουν πιο ευέλικτες ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν μόλις τους επιτραπεί.

Η δράση υπεγράφη στις 30 Δεκεμβρίου και προβλέπει την ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά μίας θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και έως100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ).

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα  συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, που δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ΚΑΔ: 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10), 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20), 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών (Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30).

Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή καλύπτεται από τη σχετική πρόσκληση η προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία αγοράς.
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τις δαπάνες για την αγορά θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (π.χ. υγραερίου, ηλεκτρικών, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου κ.ά.), αυτόνομων ή μέρους κινητού εξοπλισμού, τα οποία ήταν καινούρια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Μόνο «αγκάθι» ότι πρέπει να προπληρώσουν

Ερωτηθείς από τo protionline.gr για το κατά πόσο θα βοηθήσει η Δράση τους επαγγελματίες της περιοχής, ο μεταβατικός πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Αναψυχής Αιγιάλειας Γιώργος Κατσιμπίρης, αναφέρει:

΄΄Πρόκειται για ένα ευνοϊκό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στον κάθε επαγγελματία να βάλει θέρμανση σε χώρους που δεν υπήρχε ως τώρα, άρα σαφώς βοηθάει, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες που ισχύουν.
Ιδίως δε αν δεν υπήρχε ο κορωνοϊός, το μέτρο αυτό θα ήταν τέλειο, αυξάνοντας τον χρόνο εξωτερικής λειτουργίας καταστημάτων και κατ’ επέκταση, τη δυναμική τους΄΄.

Ωστόσο, ο κ. Κατσιμπίρης εστίασε και στο γεγονός ότι ο επαγγελματίας πρέπει αρχικά να διαθέσει τα χρήματα από την τσέπη του…
Όπως είπε, ΄΄βεβαίως, τα χρήματα αυτά οι επαγγελματίες θα τα δώσουν τώρα και θα τα πάρουν πίσω έπειτα και αυτό είναι το μόνο «αγκάθι», δεδομένου ότι με τόσο καιρό κλειστές επιχειρήσεις, μπορεί και να υπάρχει αδυναμία να καλυφθεί αυτό το έξοδο΄΄.

Διευκρινίζεται ότι η επιχορήγηση σε κάθε κατάστημα εστίασης υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου, των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ), καθώς και των εξωτερικών επιφανειών που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020. Σε περίπτωση που ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.

΄΄Θεωρώ ότι οι δικαιούχοι καταστηματάρχες της Αιγιάλειας θα επωφεληθούν της Δράσης, θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, διότι είναι κι αυτό ένα βοήθημα μέσα στη δίνη που βρισκόμαστε΄΄, πρόσθεσε ο μεταβατικός πρόεδρος του Συλλόγου.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και από εθνικούς πόρους και θα υλοποιηθεί μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).
Ως ημερομηνία έναρξης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε η 4η Ιανουαρίου και λήξης η 4η Μαρτίου και ώρα 17:00, στον διαδικτυακό τόπο https://heating-devices.mindev.gov.gr.

Υπογραμμίζεται ότι, πριν από την υποβολή της αίτησης, ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια και την αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μόνο μία φορά ανά ΑΦΜ.

Διαχειριστική: «Το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε σύντομο χρονικό διάστημα»

Όπως γίνεται γνωστό από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, ΄΄το ποσό με το οποίο επιχορηγείται η επιχείρηση, στο πλαίσιο της δράσης, είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης, που μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης») από τη συγκεκριμένη δράση, αθροιζόμενο μαζί με κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει την τελευταία τριετία (υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση), δεν δύναται να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ (κανονισμός deminimis)΄΄.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δράση του ΕΣΠΑ, τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις παρακάτω σελίδες:

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=72&cs
https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=684&t=Perigrafi-Drasis
https://www.espa.gr

Για τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορούν να απευθυνθούν ή να ανατρέξουν • στο Γραφείο Πληροφόρησης – Μαιζώνος 122 & Γούναρη , Πάτρα (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 3.30 µµ) • στο 2610 622711 • στην ιστοσελίδα www.diaxeiristiki.gr • στις σελίδες της στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, youtube , Linkedin.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close