background img
banner
banner

Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων την ερχόμενη Δευτέρα

ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΤΑΣ –ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΝΑ Δ.Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Στη διάθεση των κατόχων ιδιοκτησιών στον πρώην δήμο Ακράτας και σε κοινότητες Δ.Ε. Αιγείρας και Διακοπού, τίθενται από την ερχόμενη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου οι προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες και τα Διαγράμματα επί των ακινήτων. Αιτήσεις διόρθωσης θα γίνονται δεκτές για δύο μήνες, με τους ιδιοκτήτες να καλούνται να κινηθούν προσεκτικά για να διορθωθούν σε αυτή τη φάση τα όποια σφάλματα, ώστε να μην χρειαστεί αργότερα να εμπλακούν σε δύσκολες και δαπανηρές διαδικασίες.

Για την έναρξη Ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων την 8η Φεβρουαρίου, ενημερώθηκε από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και ο δήμος Αιγιαλείας. Οι πίνακες που θα αναρτηθούν αφορούν τα ακίνητα που βρίσκονται στον προκαποδιστριακό δήμο Ακράτας και στις Κοινότητες Αιγείρας, Διακοπτού, Ελαιώνος Αιγιαλείας, Ελίκης, Ζαχλωρίτικων, Νικολαιίκων, Παραλίας Πλατάνου, Πλατάνου, Ριζομύλου, Ροδιάς και Τραπέζης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Η διαδικασία

Τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα αναρτηθούν κατά την παραπάνω ημερομηνία στα Γραφεία Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο μήνες. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο μηνών να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις μήνες.

Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 8η Ιουνίου 2021. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.
Η υποβολή της αίτησης διόρθωσης γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του «Ε-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο www.ktimatologio.gr ή στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού. Από την έναρξη, εξάλλου, της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιοσδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Ερωτηθείς από το protionline.gr για το θέμα, ο εντεταλμένος σύμβουλος του δήμου Αιγιαλείας για Τεχνικά Θέματα, πολιτικός μηχανικός Βασίλης Χριστόπουλος τόνισε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και τους δικαιώματός τους. Συγκεκριμένα, επισήμανε: ΄΄Είναι σημαντικό, τυχόν σφάλματα και παραλείψεις να διορθωθούν σε αυτή τη φάση (Ανάρτηση) και όχι στην επόμενη φάση διορθώσεων που απαιτεί πολύπλοκες, δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες (π.χ. δικαστική απόφαση)΄΄.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Χριστόπουλο, ΄΄πρέπει να δουν και να ελέγξουν: α)Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας) και β)τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα). Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια. Εάν όμως δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης)΄΄.

Δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιοσδήποτε εγγραπτέας πράξης

Επίσης, οι συμβολαιογράφοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, από την ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης και έως τις πρώτες εγγραφές «… δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιοσδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και, αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο του ίδιου νόμου «Μετά την έναρξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 απαγορεύεται η μεταγραφή, εγγραφή ή σημείωση οποιοσδήποτε πράξης στα τηρούμενα στα υποθηκοφυλακεία βιβλία, εφόσον στην αίτηση που υποβάλλεται προς τον υποθηκοφύλακα δεν επισυνάπτεται δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος της παραγράφου 1, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο για την κτηματογράφηση φορέα που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 σε σχέση με το δικαίωμα, στο οποίο αφορά η πράξη».


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr