background img
banner
banner

Λήψη απόφασης για ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας δια περιφοράς

ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η υπόθεση της ενεργειακής αυτονομίας και της παραγωγής ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας απασχολεί όλο και περισσότερους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας πραγματοποιεί σήμερα έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση (διά περιφοράς στις 10.00π.μ.) για τη λήψη απόφασης ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας.

Συγκεκριμένα, το θέμα προέκυψε κατόπιν εγγράφου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των στοιχείων για τις ανάγκες των δήμων για τη δημιουργία όλων των απαραίτητων Ενεργειακών Κοινοτήτων και άμεσης αποστολής της απόφασης του Δ.Σ. Η Ενεργειακή Κοινότητα θα ιδρυθεί με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος Δ1 Π.Ε.» με συμμετοχή και του δήμου Αιγιαλείας στο ταμείο της Ενεργειακής Κοινότητας. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το σχέδιο καταστατικού και να εξουσιοδοτήσει τον δήμαρχο Αιγιαλείας για υπογραφή του καταστατικού και των απαιτούμενων διαδικασιών και ενεργειών.

Μείωση του κόστους παραγωγής και πράσινη πολιτική

Όπως ανέφερε στo protionline.gr ο εντεταλμένος σύμβουλος του δήμου Βασίλης Χριστόπουλος, ΄΄ο δήμος Αιγιαλείας δηλώνει παρών στις σύγχρονες εξελίξεις και για τον λόγο αυτό πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό που προωθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας για ενεργειακή αυτονομία. Η σπουδαιότητα του εγχειρήματος είναι κοινά αποδεκτή, με σπουδαιότερο αυτού της σημαντικής μείωσης του κόστους παραγωγής και της πράσινης πολιτικής΄΄. Και πρόσθεσε: ΄΄Η Περιφέρεια έχει σχέδιο και ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την ενεργειακή αυτονόμηση των ΟΤΑ και του πρωτογενούς τομέα. Ο δήμος μας θα μετέχει σε μία από τις τρεις έως τώρα ενεργειακές κοινότητες που μέλη θα είναι δήμοι και ΝΠΔΔ της Περιφέρειας. Εξάλλου, στις 27 Φεβρουαρίου έγινε ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, να ανακοινώνει την εκκίνηση των διαδικασιών για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο Μεσολόγγι, δυναμικότητας 108MW, προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ΄΄.

Με 40% ο δήμος Αιγιαλείας

Στην αρχική σύνθεση της Ενεργειακής Κοινότητας θα μετέχουν: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 40%), ο δήμος Αιγιαλείας (με ποσοστό 40%), ο δήμος Ζαχάρως (με ποσοστό 6%), ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (με ποσοστό 12%) και η ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας (με ποσοστό 2%). Το αρχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση ενεργειακής κοινότητας ανέρχεται στις 30.000 ευρώ, το οποίο αποτελείται από 300 συνεταιριστικές μερίδες αξίας 100 ευρώ έκαστη. Το απαιτούμενο ποσό για τον δήμο Αιγιαλείας είναι 12.000 ευρώ και θα υπάρξει πρόβλεψη από τον προϋπολογισμό.
Τη σχετική εισήγηση θα κάνει ο δήμαρχος Δημήτρης Καλογερόπουλος ζητώντας από το Σώμα να εγκρίνει την Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας αλλά και το σχέδιο καταστατικού του υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού. Επίσης, να τον εξουσιοδοτήσουν για την υπογραφή του καταστατικού και για όλες τις περαιτέρω διαδικασίες.

Σκοποί της ενεργειακής κοινότητας

Μέσω της ενεργειακής κοινότητας προωθούνται οι εξής δραστηριότητες: παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή υβριδικούς σταθμούς εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας. Διαχείριση όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας, προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, διανομή κ.ά.

Ψυχράμη: Μείζον θέμα και όχι… ψήφισμα για κηδεία…!

Εντωμεταξύ για το μείζον και μοναδικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αιγιαλείας, θέση παίρνει η επικεφαλής της «Ποιοτικής Αιγιάλειας» Βάσω Ψυχράμη, η οποία απευθυνόμενη στους πολίτες της Αιγιάλειας, αναφέρει τα εξής:
«Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες,
Την Παρασκευή 5 Μαρτίου στις 14.30 λάβαμε πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου τη Δευτέρα 8 Μαρτίου και ώρα 10.00-11.00π.μ και μάλιστα δια περιφοράς..!! με μοναδικό θέμα την “Έγκριση ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Έγκριση του καταστατικού και εξουσιοδότηση του δημάρχου για τις απαιτούμενες ενέργειες “, με ποσοστό συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας 40%.
Αγαπητοί συμπολίτες,
Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, βιοαέριο κ.λπ), αποτελεί για την παράταξή μας ανέκαθεν βασική προτεραιότητα.
Σημαντικό εργαλείο υλοποίησης της προώθησης των ανανεώσιμων αυτών πηγών ενέργειας συνιστούν οι ενεργειακές κοινότητες κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ενεργειακή κοινότητα σημαίνει ίδρυση τοπικών αστικών συνεταιρισμών αποκλειστικού σκοπού, με την συμμετοχή των πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Το θεσμικό πλαίσιο της χώρας διασφαλίζει ευνοϊκούς όρους για την σύσταση και τη λειτουργία των ενεργειακών Κοινοτήτων ,με έμφαση στην στήριξη των ατομικών και οικογενειακών εισοδημάτων, των πρωτοβουλιών της αυτοδιοικητικής επιχειρηματικότητας και της αλληλέγγυας οικονομίας.
Πώς επιτυγχάνεται αυτό;
Με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. 
Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποφασιστεί ένα τόσο μείζον θέμα, που αφορά το μέλλον του τόπου, σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σαν να αποφασίζουμε δηλαδή… ψήφισμα για κηδεία…!!
Γι ‘ αυτό, με επιστολή μας προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας αιτούμεθα την σύγκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης, ώστε να διατυπώσουμε τις θέσεις μας,  τα ερωτήματα που εύλογα προκύπτουν  για το θέμα αυτό και τις προτάσεις μας. 
Παραδείγματος χάριν: 1ον) ποιο είναι το επενδυτικό πλάνο της ενεργειακής αυτής κοινότητας; ποιο θα είναι το έργο;
2ον) ποιο θα είναι το κόστος του έργου και με ποιον τρόπο θα πληρωθεί;
3ον) ποιος θα είναι ο χρονικός του ορίζοντας;
4ον) ποια θα είναι τα οφέλη του Δήμου;
Όπως γίνεται από όλους αντιληπτό, αυτά είναι βασικά προαπαιτούμενα που πρέπει να εξασφαλισθούν, προκειμένου οι δημοτικοί σύμβουλοι να γνωρίζουν τι ψηφίζουν. Μια υπεύθυνη δημοτική αρχή θα τα είχε μελετήσει και θα έδινε τις απαντήσεις σε μια ζωντανή συνεδρίαση και δεν θα ζητούσε δια περιφοράς ψήφο, χωρίς διαλογική συζήτηση. 
Επειδή πράγματι έχουμε αργήσει στον τομέα αυτό και επειδή είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε στην υλοποίηση έργων που προωθούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία, καλούμε για άλλη μία φορά την δημοτική αρχή να προβεί σε συζήτηση του θέματος με όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, καθώς το θέμα άπτεται του μέλλοντος και της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου και γι’ αυτό απαιτείται ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και των δημοτών.»

*Η επικεφαλής της ‘’Ποιοτικής Αιγιάλειας’’ έστειλε χθες το απόγευμα αίτημα στον πρόεδρο του Δ.Σ. για αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, ώστε αυτή να γίνει τακτική δια τηλεδιάσκεψης. Μάλιστα δεν πρόκειται να συμμετέχει ως παράταξη αν η δημοτική αρχή επιμένει στην ‘’πρόχειρη’’ αυτή συνεδρίαση.


Διαβάστε περισσότερα:
· · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *