background img
banner
banner

Χρόνος στις παρατάξεις

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ – ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σε αναβολή, για δεύτερη συνεδρίαση, συζήτησης του θέματος του Στρατηγικού Σχεδιασμού του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου 2020-2023, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, μετά τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης ότι το σχέδιο δεν καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές της προτάσεις. Το θέμα αποσύρθηκε, με τη δημοτική αρχή να αναμένει τις προτάσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης δίνοντας χρονικό περιθώριο ως την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ουσιαστικά, η υποβολή σχεδίου «Στρατηγικός Σχεδιασμός» του επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Αιγιαλείας 2020-2023, που τέθηκε για συζήτηση – ανταλλαγή απόψεων και υποβολή προτάσεων επ’ αυτού, αποτελεί τη βάση για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που θα ακολουθήσει και θα αποτελέσει τον «μπούσουλα» έργων και παρεμβάσεων του δήμου.

Η βάση με τον στρατηγικό σχεδιασμό και η υλοποίηση με τον επιχειρησιακό

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, παρουσία του προϊστάμενου της Ανάπτυξης του δήμου κ. Αναγνωστόπουλου και του τεχνικού συμβούλου κ. Κυπραίου, πραγματοποιήθηκε η εισήγηση από τον εντεταλμένο σύμβουλο του δήμου Βασίλη Χριστόπουλο, ο οποίος εξήγησε πως σύμφωνα με τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού των δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα επιμερίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και η δεύτερη φάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
Συνοπτικά χαρακτηριστικά αυτών των δύο φάσεων είναι: Στην πρώτη φάση η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος του δήμου. Εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες και οι προοπτικές ανάπτυξης, εξετάζονται οι διαθέσιμες και αναμενόμενες χρηματοδοτικές πηγές, αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον των υπηρεσιών του δήμου, καθορίζονται οι άξονες, τα μέτρα και οι στόχοι της ανάπτυξης του δήμου.

Η δεύτερη φάση που έπεται, αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Αφού προηγουμένως ληφθεί απόφαση για τον στρατηγικό θα προωθηθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης. Αυτό, το στρατηγικό σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση για να εξειδικευτούν οι άξονες και τα μέτρα σε συγκεκριμένες πλέον φάσεις και έργα.

Οι άξονες που δίνει προτεραιότητα η δημοτική αρχή

΄΄Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης προβλέπεται να επικαιροποιηθεί και να εμπλουτιστεί με δεδομένα τόσο της απογραφής του έτους 2021 καθώς και με όποια άλλα στοιχεία είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν και να αξιοποιηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα΄΄, σημείωσε ο κ. Χριστόπουλος, προσθέτοντας: ΄΄Το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου μας εκπονείται σε μία περίοδο που η χώρα μας λαμβάνει και ολοκληρώνει τον σχεδιασμό για το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις και τα έργα που θα προωθήσουμε το επόμενο διάστημα. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, η στρατηγική του δήμου για το χρονικό διάστημα 2020-2023 επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες – θεματικούς άξονες: α)Περιβάλλον και ποιότητα ζωής, β)κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, γ)τοπική οικονομία και απασχόληση, δ)βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του δήμου. Κατά τη γνώμη μας, τα πρώτα πεδία παρέμβασης θα πρέπει να είναι αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στην τοπική οικονομική ζωή, βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος συνθηκών διαβίωσης και εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών, ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, ενίσχυση του παραγωγικού ιστού, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας και βελτίωση της λειτουργίας του δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Όλα αυτά γίνονται σε συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο΄΄.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι το σχέδιο, εφόσον εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, να τεθεί προς συζήτηση στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να υποβληθούν προτάσεις για έργα και παρεμβάσεις, να συζητηθούν από τα νομικά πρόσωπα του δήμου, θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους συλλόγους, φορείς και επιτροπές του δήμου και να αναρτηθεί για διαβούλευση στην ιστοσελίδα του δήμου. ΄΄Στη συνέχεια θα συλλέξουμε προτάσεις και με βάση όλο αυτό το υλικό θα δημιουργηθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση. Στο σύνολό του, το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να αποτελέσει ένα προϊόν συνεργασίας και συλλογικής προσπάθειας υπηρεσιών, νομικών προσώπων και όλων των αιρετών του δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε προτάσεις, παρατηρήσεις και υποδείξεις΄΄, κατέληξε ο εντεταλμένος σύμβουλος του δήμου για θέματα Ανάπτυξης, διευκρινίζοντας ότι ΄΄το επιχειρησιακό είναι ένας ζωντανός οργανισμός και στην περίπτωση που προκύψει έργα στην πορεία, μπορεί να επικαιροποιείται΄΄.

Η αντίδραση και η… δυσπιστία της αντιπολίτευσης για τη διάθεση συνεργασίας

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Χρήστος Γούτος είπε πως ΄΄ένα τέτοιο θέμα χρειάζεται πολλή συζήτηση αν θέλουμε να δώσουμε μία προοπτική γιατί όλοι αυτοί οι άξονες δίνουν ώθηση στον δήμο, δεδομένου ότι δείχνουν το πού θέλουμε να πάμε τον δήμο. Ειδικά γι’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα θα έπρεπε να διαθέσουμε ώρες και όχι σε μία συζήτηση λίγων λεπτών να καλούμαστε να πάρουμε απόφαση. Θέλω να δεσμευτείτε ότι θα το φέρετε σε ένα συμβούλιο που να το συζητήσουμε. Είναι μία ευκαιρία αυτός ο σχεδιασμός΄΄.

Η επικεφαλής της «Ποιοτικής Αιγιάλειας» Βάσω Ψυχράμη είπε πως ΄΄ενώ το σχέδιο αφορά στην αναπτυξιακή προοπτική του δήμου και σε ποιους άξονες θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς δεν ερωτηθήκαμε. Λέτε «θα τα δούμε μετά στη διαβούλευση» όμως επί της θητείας σας δεν υπάρχει καν επιτροπή διαβούλευσης γιατί δεν ανταποκρίθηκαν οι φορείς. Δεν είναι τυχαίο που δεν ανταποκρίθηκαν επί θητείας σας οι φορείς, να προβληματιστείτε γι’ αυτό. Δεν υπάρχει όμως και διαβούλευση με τις παρατάξεις. Θα ήθελα να συνεργαστούμε και να δείξετε στην πράξη ότι λαμβάνετε υπόψη και τις δικές μας προτάσεις και όχι την ώρα της ψήφισης. Μας λέτε «ελάτε να συνεργαστούμε αφού το ψηφίσουμε», όμως δεν σας πιστεύουμε. Ακούμε λόγια συνεργασίας αλλά πράξη ούτε μία…΄΄.

Απαντώντας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Ντίνος είπε πως ΄΄πράγματι δεν λειτουργεί η επιτροπή διαβούλευσης, όχι εξαιτίας της δημοτικής αρχής αλλά γιατί οι φορείς δεν συμμετείχαν στην επιτροπή διαβούλευσης. Κι αυτό διότι δεν ήθελαν να υποβάλλουν «πόθεν έσχες». Όμως μην τα φορτώνετε όλα στη δημοτική αρχή. Και το γεγονός ότι δεν λειτουργεί, δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει διαβούλευση΄΄.

Επιφυλάξεις εξέφρασαν και οι υπόλοιπες παρατάξεις πλην του κ. Τριανταφυλλόπουλου. Ο κ. Παπακωνσταντινόπουλος αναρωτήθηκε ΄΄πώς θα επιλέξει η δημοτική αρχή τους φορείς που θα τους κοινοποιηθεί το σχέδιο για να υποβάλουν προτάσεις και με ποια κριτήρια θα γίνει αυτό.

΄΄Πιστεύω ότι είναι σχεδιασμοί επί χάρτου τη στιγμή που λείπουν τα χρήματα. Τη στιγμή που η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να εκτελέσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις, όλο αυτό είναι «στάχτη στα μάτια» των δημοτών οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις καθημερινές ανάγκες τους΄΄, είπε.

Και η Αγγελική Κουρή έκανε λόγο για συζήτηση επικοινωνιακού χαρακτήρα, τονίζοντας πως ΄΄ήδη το 2020 έχει τελειώσει και με τις διαδικασίες που ακολουθούνται πιθανόν να φύγει και το 2021 άρα δεν μιλάμε για τετραετές σχέδιο΄΄…

Κάπως έτσι θεωρήθηκε δεδομένο ότι το σχέδιο δεν θα ψηφιζόταν και δόθηκε χρόνος ως το επόμενο συμβούλιο στις παρατάξεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους.


Διαβάστε περισσότερα:
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close