background img
banner
banner

Προχωρά η διαδικασία για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αιγείρας

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μία… κακή ανάμνηση θα αποτελεί σε λίγο καιρό ο χώρος ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων στην Δημοτική Ενότητα Αιγείρας, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για την αποκατάστασή του. Το επόμενο διάστημα θα γίνει ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 496.000,67 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Προηγήθηκε η έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων Δ.Ε Αιγείρας Δ. Αιγιαλείας» προχώρησε με πρόσφατη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, στο δρόμο προς την υλοποίηση εργασιών που θα αποκαταστήσουν περιβαλλοντικά την έκταση, περίπου 8,8 στρεμμάτων που για 15 χρόνια λειτουργούσε ως ΧΑΔΑ και που τον Σεπτέμβριο του 2020 σταμάτησε οριστικά να λειτουργεί, μετά από τη σχετική άδεια που εξέδωσε το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου.

Τι περιλαμβάνει η παρέμβαση

Η αποκατάσταση χώρου θα γίνει με την κατασκευή έργων τελικής κάλυψης στη συνολική έκταση, απαγωγής βιοαερίου, διαχείρισης ομβρίων και διαχείρισης στραγγισμάτων. Συγκεκριμένα, για την εξομάλυνση του τελικού απορριμματικού αναγλύφου, πάνω από το διαμορφωμένο ανάγλυφο, τοποθετείται στρώση εξομάλυνσης από ομοιογενή εδαφικά υλικά εκσκαφών και χωρίς οργανικές ουσίες. Στρώση εκτόνωσης βιοαερίου: Αποτελείται από χαλίκι είναι στρώση διαπερατού υλικού και είναι τοποθετημένη πάνω από την στρώση εξομάλυνσης. Γεωύφασμα διαχωρισμού: πάνω από το χαλίκι τοποθετείται γεωύφασμα για την προστασία της γεωμεμβράνης. Στρώση στεγανοποίησης: Η γεωμεμβράνη προτείνεται για την δημιουργία στεγανού υποβάθρου. Για τον σκοπό αυτό θα τοποθετηθεί πάνω από όλη την επιφάνεια του απορριμματικού αναγλύφου, λεία γεωμεμβράνη. Γεωκυψέλες: Για την ανάπτυξη ριζικού συστήματος, φύτευσης, την επιφανειακή προστασία των πρανών αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Απόθεσης Αποβλήτων και την συγκράτηση των υπερκείμενων στρώσεων εδάφους προστασίας και φυτοχώματος, θα τοποθετηθούν στα πρανή συνθετικές γεωκυψέλες.

Φυτά και βιοαέριο

Φυτεύσεις: Τα φυτά που θα φυτευτούν θα ανήκουν στη φυτοκοινωνική ζώνη της ευρύτερης περιοχής, ώστε να είναι τοπικά προσαρμόσιμα και αποδεκτά φυτά. Θα έχουν αυξημένη αντοχή σε αντίξοες συνθήκες (ξηρασία, σκόνη, βιοαέριο) και θα είναι ικανά να επιβιώσουν με λίγη ή καθόλου φροντίδα. Στον υπό μελέτη χώρο η απαγωγή του βιοαερίου, θα γίνεται μέσω ανόρυξης κατακόρυφων φρεατίων ή «παραθύρων» που θα διανοιχθούν στη μάζα των απορριμμάτων. Το βιοαέριο θα εξέρχεται παθητικά και θα υφίσταται επεξεργασία μέσω βιοφίλτρου.

Θα πραγματοποιηθούν επίσης έργα διαχείρισης στραγγισμάτων με γεωμεμβράνη για την στεγανοποίηση του χώρου ενώ κατασκευάζονται έργα διαχείρισης ομβρίων ώστε αυτά να εκτρέπονται του χώρου. Για την συλλογή των υπαρχόντων υγρών τα οποία έχουν διεισδύσει στα εναποτεθειμένα απορρίμματα, προτείνεται η αξιοποίηση του υφιστάμενου φρεατίου, το οποίο ανυψώνεται μέχρι την στάθμη της τελικής αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Απόθεσης Αποβλήτων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος δηλώνει σχετικά: «Η προεκλογική μας δέσμευση για οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στην Αιγείρα αλλά και για την περιβαλλοντική αποκατάστασή του, παίρνει σάρκα και οστά. Καθημερινά η Αιγιάλεια αλλάζει προς το καλύτερο κι αυτό δεν μπορεί παρά να μας ικανοποιεί αλλά και να μας γεμίζει ευθύνη για ακόμα περισσότερες μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις, πάντα προς όφελος των δημοτών μας».


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *