background img
banner
banner

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο… αναθέτει στον δήμο…

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ

Το έργο επισκευής κρηπιδωμάτων του παλαιού λιμένα Αιγίου δρομολογεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας, προχωρώντας μάλιστα στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον δήμο Αιγιαλείας που θα είναι φορέας υλοποίησης του έργου, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια. Πρόκειται για αξιοποίηση παλιού κονδυλίου που θα ενισχυθεί και μέσω του προϋπολογισμού του ΔΛΤΑ, με σκοπό ουσιαστικά τη συντήρηση του παλιού λιμανιού.

Ήδη, η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου έχει εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, αλλά και το Σχέδιό του. Όπως ανέφερε στo protionline.gr ερωτηθείς σχετικά ο πρόεδρος του ΔΛΤΑ Βασίλης Χριστόπουλος, ΄΄η προγραμματική σύμβαση συνάπτεται δεδομένου ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια ώστε να καταστεί φορέας υλοποίησης του έργου, κάτι που έχει ο δήμος μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας. Έτσι, το ΔΛΤΑ ως κύριος του έργου αναθέτει στον φορέα υλοποίησης που είναι ο δήμος, να εκτελέσει τις εργασίες, πάνω στη μελέτη που έχει ήδη συνταχθεί΄΄.

Παράλληλα, ο κ. Χριστόπουλος επισήμανε πως πρόκειται ουσιαστικά για εργασίες συντήρησης, δεδομένου ότι από τους υποβρύχιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από δύτες, διαπιστώθηκε πως το παλαιό λιμάνι βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, άρα οι εργασίες θα έχουν επισκευαστικό χαρακτήρα.

Προχωρούν οι διαδικασίες

Έτσι ο δήμος προχωρά σε σύνταξη της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του έργου, διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, συνυπογραφή με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο των σχετικών συμβάσεων εκτελέσεως του έργου, διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής και βέβαια την παραλαβή με την ολοκλήρωση ώστε να γίνει η παράδοση στο ΔΛΤΑ.

Πιο εξειδικευμένα, η υλοποίηση του έργου έχει σαν στόχο την αποκατάσταση βλαβών ανωδομών (βόρεια και ανατολικά κρηπιδώματα). Προβλέπεται η καθαίρεση και ανακατασκευή των τμημάτων ανωδομών που έχουν υποστεί βλάβες σε όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων. Καθαιρείται το έμπροσθεν μέτωπο της ανωδομής πλάτους 0.50 μ. και ύψους 1.30 μ. Όπισθεν του μετώπου της ανωδομής που καθαιρείται, προβλέπεται η καθαίρεση μόνο της επιφανειακής στρώσης πάχους 0.20 μ. της ανωδομής για πλάτος 2.00 μ. Η ανακατασκευή του μετώπου ανωδομών σε όλο το μήκος κρηπιδωμάτων θα πραγματοποιηθεί με έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα και ελάχιστη επικάλυψη οπλισμών 6 εκατ. Προβλέπεται ακόμη η αποκατάσταση βλαβών ανωδομών – δυτικό κρηπίδωμα και η καθαίρεση και ανακατασκευή των τμημάτων ανωδομών που έχουν υποστεί βλάβες. Τέλος, η ανακατασκευή ράμπας εκφόρτωσης ΕΓ/ΟΓ.

Αξιοποίηση παλαιού κονδυλίου

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου, ανέρχεται στο ύψος των 178.816,17 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Όπως έκανε γνωστό ο κ. Χριστόπουλος, ΄΄το ποσό των 99.939,99 € θα καλυφθεί από πόρους ΠΔΕ, που είναι διαθέσιμοι από το 2018. Το υπόλοιπο ποσό των 78.876,18 € του προϋπολογισμού του έργου, θα καλυφθεί από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022.

Εγκατάσταση παράκτιου σταθμού παρακολούθησης ρύπανσης στο λιμάνι

Εν τω μεταξύ, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων – Ε.Ο.Α.Ε.Ν., σχετικά με τη χορήγηση άδειας για εγκατάσταση παράκτιου σταθμού παρακολούθησης ρύπανσης στο Λιμάνι του Αιγίου και συγκεκριμένα στη θέση με συντεταγμένες 38.256969, 22.076025.
Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων – Ε.Ο.Α.Ε.Ν., συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «SEctor Adaptive Virtual Early Warning System for Marine Pollution» (SEAVIEWS), το οποίο συγχρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic – Ionian ADRION 2014-2020 και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), τις δικαιούχες χώρες μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA II countries) και από τα Εθνικά ταμεία των συμμετεχουσών χωρών.

Ανάπτυξη καινοτόμου διακρατικού δικτύου καταγραφής

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου διακρατικού δικτύου καταγραφής που θα λαμβάνει, θα αποθηκεύει και θα αναλύει δεδομένα για την ποιότητα του θαλάσσιου νερού από έξυπνους αισθητήρες (smart sensors) που θα τοποθετηθούν σε καίρια σημεία, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη και διαχείριση της θαλάσσιας ρύπανσης. Η ανάλυση των δεδομένων και τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι προσβάσιμα μέσω του δικτύου στην ευρύτερη κοινωνία, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την ενίσχυση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την εφαρμογή βελτιωτικών δράσεων αλλά και τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου SEAVIEWS έχει γίνει η προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης θαλάσσιας ρύπανσης για μέτρηση και υπολογισμό εννέα παραμέτρων (Βάθους, Θερμοκρασίας, Αγωγιμότητας, Αλατότητας, TDS Ολικά διαλυμένα στερεά, Θολότητας, pΗ, ORP, Διαλυμένο Οξυγόνο, LDO).


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close