background img
banner
banner

Βήματα ανάπτυξης και ανάδειξης της Αιγιάλειας

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ  ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ “F.A.M.E.ROAD’’

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος φέρνουν το Αίγιο οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται από αύριο Παρασκευή 8 έως και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “F.A.M.E.ROAD”- FoodArtMovement Energy – The RoadtoCountryExperience. Τοπικά Προϊόντα AγροδιατροφικούTομέα, Τέχνη και Πολιτισμός, Βιώσιμη Κινητικότητα, Πράσινη Ενέργεια είναι οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος, μέσω του οποίου, ο δήμος Αιγιαλείας ως εταίρος, αποσκοπεί στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την ανάδειξή της ως τουριστικού προορισμού μέσω μιας ολοκληρωμένης και αειφόρου προσέγγισης.

Η πρώτη εκδήλωση είναι η στρογγυλή τράπεζα η οποία θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή, στις 6.00 το απόγευμαστο πρώην δημαρχείο Συμπολιτείας (Ροδοδάφνη Αιγίου). Θέμα της στρογγυλής τράπεζας είναι «Η σημασία του branding στην προώθηση του τόπου». Όπως εξηγεί στo protionline.gr η υπεύθυνη του προγράμματος Χρυσούλα Χρηστιά, ΄΄σκοπός της εκδήλωσης αποτελεί η ενημέρωση για τις προτεινόμενες δραστηριότητες branding στην περιοχή της Αιγιάλειας που στόχο έχουν την τουριστική ανάπτυξή της και τη μετεξέλιξή της σε τουριστικό προορισμό΄΄.

Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας zoom. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/j/84488739671

Η επόμενη δράση αφορά την έκθεση σύγχρονης κεραμικής που θα φιλοξενηθεί στο αρχοντικό Παναγιωτόπουλου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 9 έως και τις 24 Οκτωβρίου.
Τη «σκυτάλη» παίρνουν οι Β2Β συναντήσεις οι οποίες θα γίνουν την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου. Τέλος, την ίδια ημέρα και συγκεκριμένα στις 7.00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός παραδοσιακού φαγητού στο «Λιόπετρο».

Γνωρίζοντας το «F.A.M.E. ROAD»

Το ευρωπαϊκό έργο F.A.M.E. ROAD – FoodArtMovement Energy-The RoadtoCountryExperience συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020». Το έργο FAME ROAD χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ -ERDF) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% μέσω ΠΔΕ.
Στόχος του είναι η ενίσχυση της κρυμμένης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τωναγροδιατροφικών αξιών της περιοχής.Στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Διατροφή (Food), Τέχνη (Αrt), Κίνηση (Movement), Ενέργεια (Energy), και υλοποιείται στις περιοχές της Murgia της Απουλίας στην Ιταλία και στην περιοχή της Αιγιαλείας στην Ελλάδα με στόχο να αναδείξει τις ως άνω περιοχές σε ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η διασυνοριακή συνεργασία.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από: 1) τον Δήμο της Γκραβίνα-επικεφαλής εταίρος (ΙΤ), 2) τον Δήμο της Γκροτάλια (ΙΤ), 3) το Ινστιτούτο Universus (ΙΤ), 4) τον Δήμο Αιγιαλείας (ΕΛ) και 5) τονφορέαERFC-EuropeanRegionalFrameworkforCo-operation (ΕΛ).

Το έργο F.A.M.E. ROAD εστιάζει στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας με βάση τους τέσσερις πυλώνες F.A.M.E. (Food, Art, Movement, Energy) δηλαδή Τοπικά Προϊόντα AγροδιατροφικούTομέα, Τέχνη, Πολιτισμός και Βιώσιμη Κινητικότητα – Πράσινη Ενέργεια. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο https://fameroad.eu/.

Χρηστιά: ‘‘Δημιουργία συνεργειών για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης’’

΄΄Το έργο FAME ROAD – The roadtocountryexperience, του οποίου το ακρωνύμιο προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων FOOD, ART, MOVEMENT και ENERGY, αποτελεί τον «δρόμο» για την ανάπτυξη ενός πολιτιστικού «σχήματος», μέσω του οποίου οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος, συνεργάζονται προς μία κοινή κατεύθυνση΄΄, σημειώνει η κ. Χρηστιά, προσθέτοντας: ΄΄Το όραμα του FAME, εμπλέκει τις κοινότητες των περιοχών, μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ αγροδιατροφής, τουρισμού, χειροτεχνίας και εμπορίου στην κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης και σε αρμονία με τις απαιτήσεις των περιοχών του εταιρικού σχήματος. Το FAME, αντιπροσωπεύει την πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη εκείνη, που εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ κατοίκων – τουριστών και περιβάλλοντος, με σκοπό τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ικανού να εγγυηθεί μία καλύτερη ποιότητα ζωής.
Οι αξίες που εκπροσωπούνται μέσω του οικοσυστήματος του FAME, είναι ο άνθρωπος και οι κοινότητες. Ο άνθρωπος, αντιπροσωπεύει το «ατομικό» στοιχείο από το οποίο προήλθαν οι κοινότητες, ενώ μέσω της δράσης του, δημιουργεί σταθερές και ισχυρές σχέσεις για την προστασία των εδαφών και των κοινοτήτων΄΄.

Πού στοχεύει

Το FAME στοχεύει στο να παρέχει στους τοπικούς ενδιαφερόμενους την ικανότητα, την δυνατότητα δικτύωσης, τις στρατηγικές και τα εργαλεία για τη διατήρηση και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων με ταυτόχρονη ανάπτυξη των οικονομικών και τουριστικών δραστηριοτήτων βασιζόμενοι στα ίδια περιουσιακά στοιχεία. Αποτελεί δε ευκαιρία στις τοπικές περιοχές να αναπτυχθούν ως κοινότητα και να δημιουργήσουν δίκτυα και συνεργασίες, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας τοπικών επιχειρηματικών ευκαιριών. Επίσης, δύναται να αναδείξει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που χαρακτηρίζουν βαθιά τις τοπικές περιοχές, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό και διαφοροποιούν τις τοπικές περιοχές. Προσφέρει ένα θεμελιώδες πλεονέκτημα για την υπεράσπιση από την μαζικοποίηση και παγκοσμιοποίηση των τροφίμων.

Τι μπορεί να επιτύχει

Αύξηση της ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αυτό-οργανωθούν και να διαχειριστούν σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές προσφορές, υπηρεσίες και προϊόντα που βασίζονται στην τοπική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Αύξηση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ θεσμικών οργάνων και ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις)(και σε επίπεδο διασυνοριακό) για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών-στόχων. Συνεργασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τουριστικών φορέων και δημοσίου τομέα με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με τη δημιουργία μιας τοπικής ταυτότητας που θα αναγνωρίζεται σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο https://fameroad.eu/. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος μπορεί η κάθε επιχείρηση, πολιτιστικός φορέας ή ενεργός πολίτης να καταθέσει την πρότασή του για την Αιγιάλεια και για το πως αυτή μπορεί να γίνει τουριστικός προορισμός. Επίσης μπορεί κανείς να ακολουθήσει τη σελίδα του προγράμματος στο fb https://www.facebook.com/InterregFAMEroad


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close