background img
banner
banner

«Βάσεις» για αναβάθμιση και περαιτέρω αξιοποίηση

ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Με ενισχυμένο προϋπολογισμό και προγραμματισμό έργων που θα αναβαθμίσουν την χερσαία λιμενική ζώνη, το 2022 χαρακτηρίζεται ως «κομβική χρονιά» για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγίου, που φιλοδοξεί να αλλάξει το παραλιακό μέτωπο του δήμου, δικαιώνοντας όσους ισχυρίζονται πως η ανάπτυξη μπορεί να έρθει από τη θάλασσα… Ήδη μάλιστα από τον πρώτο μήνα του έτους δημοπρατούνται έργα που θα αλλάξουν τον χαρακτήρα της παραλίας Αιγίου, κάνοντάς την ακόμη πιο ελκυστική για ντόπιους κι επισκέπτες.

Ήδη, το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας έχει εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 που είναι το πιο… μακροσκελές των τελευταίων χρόνων, περιλαμβάνοντας ουσιαστικές παρεμβάσεις, οι οποίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να δοθεί η προσδοκώμενη ώθηση.

Όπως ανέφερε στο protionline.gr ο πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. Βασίλης Χριστόπουλος, ΄΄το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022 έχει ως επίκεντρο την οργάνωση και την εκτέλεση έργων στη χερσαία ζώνη δικαιοδοσίας μας. Επίκεντρο αυτής της πολιτικής είναι η εκπόνηση έργων μέσω του προγράμματος ΠΔΕ, το οποίο έχει εγκριθεί και αφορά την Επισκευή και την Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων στον Παλαιό Λιμένα Αιγίου καθώς και την έναρξη εκτέλεσης του εγκεκριμένου προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τις μελέτες που αυτό συμπεριλαμβάνει. Με βάση τις μελέτες που εκπονήθηκαν το έτος 2021 διαμορφώθηκε το Τεχνικό και Περιβαλλοντικό πλαίσιο για έναρξη Έργων Συντήρησης, Επισκευής και Αξιολόγησης όλων των δυνατοτήτων τόσο της Λιμενικής όσο και της Χερσαίας Ζώνης δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας΄΄.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Σχέδιο

Ειδικότερα, το Τεχνικό Σχέδιο 2022 του Νομικού Προσώπου διαμορφώνεται λεπτομερώς ως εξής: Επισκευή κρηπιδωμάτων Παλαιού Λιμένα Αιγίου. Προϋπολογισμός. 100.000 €. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αποκατάσταση κρηπιδότοιχου Παλαιού Λιμένα Αιγίου. Προϋπολογισμός. 78.816,17 €. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Προϋπολογισμός : 305.421,61 € Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση και χρηματοδότηση Πράξεων της Πράξης «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας », (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Προϋπολογισμός. 24.800,00 €. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Σχεδιασμός για την εκπόνηση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτη Διαχείρισης (MASTER PLAN) Λιμένα Αιγιαλείας. Προϋπολογισμός. 125.621,61 €. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Καθορισμός Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένος Αιγιαλείας, (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Προϋπολογισμός. 37.200 €. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Ανάπτυξη Σχεδίων και Διαδικασιών Προσβασιμότητας με έμφαση στην αντιμετώπιση επειγόντων – έκτακτων περιστατικών και ανωμαλιών, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων με κινητικές δυσκολίες – μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα – η ατόμων με αναπηρία, (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Προϋπολογισμός. 55.800 €. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Εφαρμογή και Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) κατά ISO 9001:2015 και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά ISO 14001:2015, (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Προϋπολογισμός. 24.800 €. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Μελέτη εγκατάστασης προσκρουστήρων, (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Προϋπολογισμός. 37.200. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Οι μελέτες

Ακόμη, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι συνεχιζόμενες μελέτες προαπαιτούμενες για την υλοποίηση έργων σε χώρους δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.Α. και εξομοίωση λιμενικής ζώνης στο αλιευτικό καταφύγιο Διακοπτού. Τοπογραφική Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Διακοπτού. Προϋπολογισμός. 3.500 €. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Κύριος του έργου είναι το Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας. Τοπογραφική και Βυθομετρική Μελέτη αποτύπωσης Λιμένα Αιγίου. Προϋπολογισμός. 10.600 €. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Κύριος του έργου είναι το Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας. Περιβαλλοντική Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Διακοπτού. Προϋπολογισμός. 5.000 €. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Κύριος του έργου είναι το Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας.
Αυξημένος προϋπολογισμός

΄΄Μετά από πολλά χρόνια, ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι αυξημένος, υπάρχει προγραμματισμός σημαντικών έργων που είτε χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», είτε από ιδίους πόρους. Άμεσα θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου της αποκατάστασης των κρηπιδωμάτων του παλαιού λιμένα. Επίσης, αναβαθμίζουν τη λιμενική ζώνη με τα νέα φώτα τύπου led στην οδό Ποσειδώνος από τον νέο λιμένα ως τη Μυρτιά κάτι που ως το καλοκαίρι θα γίνει και στην ανατολική πλευρά, δηλαδή από τις παλαιές αποθήκες μέχρι τα όρια της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Επιπλέον, θα επισκευάσουμε και την προβλήματα στο παλαιό λιμάνι, στον φάρο, που έχει υποστεί ζημιές από τον σεισμό του 1995΄΄, ανέφερε ακόμη ο κ. Χριστόπουλος.

Φωτισμός, αποκατάσταση της παλαιάς προβλήτας του φάρου κ.ά.

Αναλυτικά, τα νέα έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Σχέδιο για το 2022, είναι: Αντικατάσταση και Επίστρωση ασφαλτοτάπητα Οδικών δικτύων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αιγίου. Προϋπολογισμός. 18.600 €. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Κύριος του έργου είναι το Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας. Προμήθεια και Εγκατάσταση Πυλώνων Οδοφωτισμού στην οδό Ποσειδώνος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αιγίου. Προϋπολογισμός. 23.500. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Κύριος του έργου είναι το Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας. Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Πυρασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων δικαιοδοσίας ΔΛΤΑ. Προϋπολογισμός. 7.500 € και. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Κύριος του έργου είναι το Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας. Προμήθεια οργάνων εκγύμνασης – ψυχαγωγίας και λοιπού Εξοπλισμού εκγύμνασης στον χώρο αρμοδιότητας ΔΛΤΑ. Προϋπολογισμός. 18.600 €. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Κύριος του έργου είναι το Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας. Συντήρηση και αποκατάσταση εγκαταστάσεων Παλαιάς Προβλήτας Λιμένα Αιγίου (Φάρος). Προϋπολογισμός. 62.000 €. Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Κύριος του έργου είναι το Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας.

Παράταση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων του καταφυγίου τουριστικών σκαφών

Εν τω μεταξύ, παράταση δόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών ως προς την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Αγ. Νικολάου στο Δ.Λ.Τ.Α., άρα και την προθεσμία εκτέλεσης των έργων σε αυτό. Η παραχώρηση έληγε τον Νοέμβριο του 2021 ωστόσο πήρε παράταση έως τις 31/12/2027.

΄΄Ευχαριστώ το υπουργείο Τουρισμού και την προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής για την καλή συνεργασία που είχαμε. Καταβάλουμε μία προσπάθεια ώστε να προχωρήσουμε τη διαδικασία και να δημοπρατήσουμε το έργο αναμένοντας το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών και η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, μας δίνει τον χρόνο να προχωρήσουμε΄΄, σημείωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close