background img
banner
banner

Μεθόδευση της καθυστέρησης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις προκάλεσε η προχθεσινή ματαίωση στο της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος του διαγωνισμού της ενεργειακής αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του δήμου, με τη μεν αντιπολίτευση να κατηγορεί τη δημοτική αρχή ότι μεθόδευσε την καθυστέρηση ώστε να μην υπάρχει δικαίωμα συζήτησης δύο ημέρες πριν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, τη δε δημοτική αρχή να δημοσιοποιεί την απάντηση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί των δεσμευτικών όρων που δεν επέτρεψαν τη συζήτηση.

Η επικεφαλής της «Ποιοτικής Αιγιάλειας» Βάσω Ψυχράμη που εισήγαγε το θέμα της ματαίωσης του διαγωνισμού, έδωσε χθες στη δημοσιότητά την εισήγηση που είχε ετοιμάσει αλλά δεν αναγνώστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τονίζοντας πως ΄΄ενώ το θέμα εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη, τελικώς απεντάχθηκε με τις γνωστές πολιτικές, νομικίστικες μεθοδεύσεις του κυρίου Καλογερόπουλου΄΄, προσθέτοντας: ΄΄Δύο κορυφαία ζητήματα διακυβεύονται: 1) η καταστροφή της δημοκρατίας και 2) η καταστροφή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, του δημοτικού ταμείου για την επόμενη 12ετία!΄΄.

Ψυχράμη: ‘’Δαμόκλειος σπάθη” το πρόγραμμα για το δήμο

Επιπλέον, σε δηλώσεις της σημείωσε: ΄΄Για την Δημοτική Αρχή Καλογερόπουλου η εξέλιξη αυτή και το πώς δεν υπήρχε πλέον χρόνος για να συζητηθεί, δεν ήταν κάτι το αναπάντεχο. Προσωπικά στεναχωρήθηκα που δεν μας επετράπη να ενημερώσουμε τους δημότες και να τους πούμε περί τίνος πρόκειται. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε όλους τους δήμους που έχει εφαρμοστεί σε όλη την χώρα, είναι μια “δαμόκλειος σπάθη”. Όσοι δήμαρχοι έχουν “κληρονομήσει” αυτό το πρόγραμμα από τους προκατόχους τους, κάνουν λόγο για εταιρείες που βάζουν “χέρι” στον δήμο.
Σαν αντιπολίτευση, μίλησα με κάποιους από αυτούς τους δημάρχους και μου έχουν πει οι άνθρωποι τι περνούν με αυτό. Στην πραγματικότητα, αυτή η εξοικονόμηση την οποία πιστοποιεί κάθε τρίμηνο εκείνος ο “δήθεν” ανεξάρτητος ελεγκτής που επιτηρεί τον διαγωνισμό και βάζουν “χέρι” στο ταμείο του δήμου. Μάλιστα, οι διάφορες πιστοποιήσεις που παραθέτουν αυτές οι εταιρείες, προσκομίζουν φακέλους με έργα της ευθύνης τους με μεγάλη υπευθυνότητα και όλα αυτά, τελικά είναι αλλιώς…΄΄.

‘’Το …θράσος είναι εκείνο που γεννά τους τυράννους’’

Και πρόσθεσε: ΄΄Οι αποφάσεις των ελεγκτικών συνεδρίων έχουν ακυρώσει κατά καιρούς τέτοιες ανάλογες διαδικασίες και δεν έχουν επιτρέψει στους δήμους να υπογράψουν ανάλογες συμβάσεις. Αυτό είχε συμβεί και με εμάς. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη περί τούτου. Απλά δεν έχει συμβεί αυτό μόνο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις και σε πανελλαδικό επίπεδο, όπου δεν έχει υπογραφεί σύμβαση. Αυτό που μου έχει προκαλέσει θλίψη, είναι το ότι δεν έγινε ενημέρωση σε όλους τους δημότες. Πιστεύω ότι ήταν μια πολιτική μεθόδευση αυτό που συνέβη. Και δεν μου κάνει καμία απολύτως εντύπωση, για την Δημοτική Αρχή του Δημήτρη Καλογερόπουλου.
Έχουμε συνηθίσει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και σίγουρα το… θράσος είναι εκείνο που “γεννά” τους τυράννους. Ας είμαστε όλοι προβληματισμένοι στο εξής, γιατί με την συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, όλα μπορούμε να τα περιμένουμε στο μέλλον και όλα θα μπορούν να συμβούν.
Οι πολίτες τελικά δεν ενημερώθηκαν. Επελέγη αυτός ο τρόπος πολιτικής μεθόδευσης. Και εμείς περιμέναμε να το συζητήσουμε κιόλας! Μας παραμύθιασαν όλους και κοροϊδεύουν ξεκάθαρα και ανοιχτά κάθε δημότη. Αυτός είναι ο κ. Καλογερόπουλος και η ομάδα του!΄΄.

«Οι όροι θεωρούνται πλέον δεσμευτικοί» απαντά η δημοτική αρχή για τον επίμαχο διαγωνισμό

Από τον δήμο Αιγιαλείας εξεδόθη ανακοίνωση στην οποία εξηγείται γιατί δεν επετράπη η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον διαγωνισμό της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους. Συγκεκριμένα, τονίζονται τα εξής: ΄΄Σχετικά με το θέμα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» και αναφορικά με το αίτημα για συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας δυο μόλις ημέρες πριν ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15.00), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας διευκρινίστηκαν εγγράφως προς το σώμα τα εξής: ‘’Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα Οικονομικούς Φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Ως εκ τούτου, πράξεις παροχής διευκρινίσεων, όπως το αίτημα για συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας που κατατέθηκε είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής είτε κατόπιν ερωτήματος διαγωνιζόμενου, εκδίδονται εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου και με συγκεκριμένο τρόπο, εφόσον είναι εμπρόθεσμες, ειδεμή δεν είναι νόμιμες. Εξάλλου, εφόσον υπήρχαν αντιρρήσεις ως προς ορισμένους όρους, οι διαγωνιζόμενοι και κάθε τρίτος με έννομο συμφέρον, θα μπορούσαν να είχαν ασκήσει τις προβλεπόμενες προσφυγές και ένδικα βοηθήματα, ωστόσο αυτό δεν συνέβη, με αποτέλεσμα οι όροι να θεωρούνται πλέον δεσμευτικοί’’.

Είναι σαφές λοιπόν πως δεν ήταν δυνατόν να γίνει συζήτηση του θέματος την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, λόγω των δεσμευτικών όρων που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού και που δεν επιτρέπουν την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε οποιονδήποτε όσο διαρκεί η διαδικασία υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των ενδιαφερομένων για το έργο.

Η δημοτική αρχή, στην πρέπουσα χρονική στιγμή, θα δώσει στη δημοσιότητα όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω έργο και θα απαντήσει στους προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί από την αντιπολίτευση, ώστε να ενημερωθούν σωστά και οι δημότες για αυτό το μείζονος σημασίας έργο που θα βελτιώσει άρδην την ποιότητα και το κόστος παροχής φωτισμού κοινόχρηστων χώρων σε κάθε σημείο του Δήμου΄΄.

Η εισήγηση της παράταξης «Ποιοτική Αιγιάλεια»

Εισήγηση για το θέμα  της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “ Εισήγηση προς την Επιτροπή διαγωνισμού και προς την Οικονομική Επιτροπή περί ματαίωσης ή μη του διεθνούς διαγωνισμού που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας, με εξοικονόμηση ενέργειας».

Κυρία πρόεδρε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, κατά πλειοψηφία (τα μέλη της παράταξης του δημάρχου και ο ίδιος ο δήμαρχος) απεφάσισε την επιλογή του τρόπου της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Δήμου μας και των κοινοχρήστων χώρων αυτού, μέσω ΣΕΑ(σύμβαση ενεργειακής απόδοσης) με ιδιώτη. Οι υπόλοιπες παρατάξεις της Οικονομικής Επιτροπής διαφωνήσαμε με την επιλογή αυτή, θεωρώντας την εξαιρετικά ασύμφορη για τους δημότες και ζητήσαμε να συζητηθεί το μείζον αυτό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αντί αυτού η δημοτική αρχή δημοσίευσε τους όρους Διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού παραμονές Πρωτοχρονιάς, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο έργομεθαύριο, Παρασκευή 4-2-2022 και ώρα 15.00.

Η παράταξή μας, πιστή στις δεσμεύσεις της απέναντι στους δημότες,να υπηρετεί το συλλογικό συμφέρον, ερεύνησε εις βάθος το θέμα αυτό, κατά το προηγούμενο διάστημα και τα στοιχεία που συλλέξαμε, από προφορική επικοινωνία μας με αρκετούς δημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες δήμων, από το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ) και από ΜΜΕ πανελλαδικά, είναι άκρως ανησυχητικά και συνιστούν λόγους ματαίωσης της διαδικασίας αυτού του διαγωνισμού, με αυτούς τους δυσμενέστατους όρους για τον δήμο μας.

Βοούν τα ΜΜΕ πανελλαδικά, όπως και οι δημοτικές παρατάξεις και οι πολίτες, καθώς και ειδικοί επιστήμονες, όπως αποδεικνύεται από τα συνημμένα άρθρα που σας προσκομίζουμε, ότι ο τρόπος αυτός της ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή χωρίς μεν αρχικά ίδια συμμετοχή του Δήμου αλλά με εκχώρηση προς τον ανάδοχο του δικαιώματος είσπραξης των τελών ηλεκτροφωτισμού για δώδεκα (12) ολόκληρα χρόνια!, δεν είναι προς το συμφέρον των δήμων τελικά.

Σε κάποιες δε περιπτώσεις, έχει επιληφθεί και η δικαιοσύνη, π.χ στον Δήμο Θερμαϊκού. Καθώς, προϊόντος του χρόνου, προχωρά η εφαρμογή των συμβάσεων αυτού του τύπου στους Δήμους και στις Περιφέρειες της χώρας, πληθαίνουν οι φωνές που κατηγορούν το σύστημα αυτό.  Κι όταν κάποια υπόθεση τελεσιδικήσει εναντίον του, αγαπητοί συνάδελφοι, τότε όλοι θα μιλούν εις βάρος του εν λόγω συστήματος, αλλά τότε θα είναι πολύ αργά για το Δήμο μας και για τους Δημότες.

Σας έχουμε παραθέσει, αγαπητοί συνάδελφοι και τα σχετικά συνημμένα δημοσιεύματα .

Εν προκειμένω, στην διακήρυξη του διαγωνισμού της ενεργειακής αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας, που αφορά τον Δήμο μας:

1ον) δεν δεσμεύεται ο ανάδοχος, να τοποθετήσει φωτιστικά ευρωπαϊκής προέλευσης ή κινέζικα.

Αν τοποθετήσει ευρωπαϊκά το κόστος, μαζί με την εγκατάσταση και το σύστημα τηλεδιαχείρισης είναι περί τα 2.600.000€ και τα υλικά αυτά έχουν περισσότερο χρόνο ζωής.

Αν τοποθετήσει κινεζικής προέλευσης π.χ ,το κόστος δεν ξεπερνά τα 2.000.000€ και με πολύ μικρότερο χρόνο ζωής.

Γιατί δεν υπάρχει  αναλυτικά το κόστος των υλικών στην διακήρυξη; Αν υπήρχε θα διαπίστωνε εύκολα ο καθένας την τεράστια απόσταση, των 7.000.000 € που απομένει για την συντήρηση αυτών για 12 χρόνια.!!!

2ον)Σημειωτέον, στη σελίδα.40(ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ) παραγρ.1 ,ο ανάδοχος δεσμεύεται να τοποθετήσει σύστημα τηλεδιαχείρισης  μόνο σε 1000 φωτιστικά δρόμου από τα 11.000 που έχει η μελέτη.

Γιατί να του δίνεται αυτό το δικαίωμα; Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου, καθώς ελάχιστα φωτιστικά– και όποια θέλει ο Ανάδοχος – θα μπορεί τελικά να ελέγχει ο Δήμος με το σύστημα τηλεδιαχείρισης.

3ον)στις σελίδες 4,5,6 (Συνοπτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης) καταδεικνύεται με σαφήνεια ότι υπάρχει δικαίωμα ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, αν διαπιστωθούν διαφοροποιήσεις κατά την διαδικασία επιβεβαίωσης του Τεχνικού αντικειμένου από την Μελέτη Εφαρμογής, που θα εκπονήσει ο ανάδοχος, σε δύο μήνες πριν ξεκινήσει το έργο της εγκατάστασης των φωτιστικών…!!

Δεν έπρεπε, αγαπητοί συνάδελφοι, να έχει εκπονηθεί από τον Δήμο εκ των προτέρων η ακριβής μελέτη εφαρμογής και κατόπιν να κάνουμε την οποιαδήποτε ενεργειακή αναβάθμιση και τον οποιονδήποτε διαγωνισμό; Δεν έπρεπε,δηλαδή, να ξέρουμε από πριν τι θέλουμε να αντικατασταθεί, πόσο θα κοστίσεικαι τι θα ζητήσουμε;

Αντιθέτως, τώρα (σελ.6 παραδοτέο 1) θα έλθει εκ των υστέρων ο ανάδοχος να μας πει αν ισχύει η μελέτη μας. Και μπορεί να μας πει π.χ ότι χρειάζονται διπλάσια φωτιστικά σώματα, για να δούμε το φως.Ή να μας πει π.χ. ότι χρειάζονται τα μισά, ώστε να εξοικονομήσει χρήματα.

Πού αλλού γίνονται αυτά; Τι είδους σύμβαση θα είναι αυτή; Πώς μπορεί να καταλάβει κανείς ποια λύση είναι η πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο;

Πού δικαιολογείται δηλαδή π.χότι είναι καλύτερος αυτός ο τρόπος από τον τρόπο της ενεργειακής αναβάθμισης μέσω δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων; Πουθενά, αφού σε καμία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν έχει αναλυθεί τεκμηριωμένα ποιο είναι το πραγματικό κόστος για το Δήμο μας ,αν υιοθετηθεί η μία λύση (λ.χ. Δάνειο από το ΤΠΔ) ή η άλλη λύση ή μια τρίτη πιθανά λύση.  Το τοπίο είναι θολό,για να μην καταλαβαίνει κανείς, κατά την άποψή μας.

4ον) η παράταξή μας αμφισβητεί τον τρόπο μοριοδότησης των διαγωνιζομένων (σελίδα25), καθώς στην παράγραφο 2.3.3 –  στην βαθμολόγηση της  Οικονομικής προσφοράς,αντιστοιχεί μόνο στο 30% της συνολικής βαθμολογίας.

Ποιον συμφέρει αυτό; Τον εργολάβο φυσικά.

Διότι, αν θέλαμε να συμφέρει τον Δήμο, αν θέλαμε να πετύχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό της έκπτωσης προς όφελος του Δήμου, θα δίναμε λόγου χάριν  70% βαρύτητα σε αυτό το κριτήριο.

Διότι αυτό είναι το μέγα ζητούμενο για τον Δήμο: να λαμβάνει στο ταμείο του το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της εξοικονόμησης,  καιδεν είναι μέγα ζητούμενο το υψίστης αντοχής γυαλί (ΙΚ10) στο φωτιστικό ύψους 8 μέτρων.  Διότι αυτό, μόνο με…πυροβολισμό θα σπάσει, εκεί ψηλά που βρίσκεται.

5ον)Οι λαμπτήρες led έχουν διάρκεια ζωής περί τις 100.000 ώρες λειτουργίας. Στην διακήρυξη ζητάμε κατ’ ελάχιστον 50.000 ώρες.

Γιατί το κάνουμε αυτό; Για να « χαρίζουμε βαθμολογία» στα αυτονόητα;

6ον) Και το σπουδαιότερο απ’ όλα  κατά την άποψή μας, αγαπητοί συνάδελφοι,  βρίσκεται στο κεφάλαιο 2 αυτής της διακήρυξης (Αντικείμενο της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών) , στην σελίδα 99-100, παράγραφος 22 με τίτλο ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ  ΥΛΙΚΏΝ. Στην παράγραφο αυτή επισημαίνεται ευκρινέστατα ότι η ιδιοκτησία όλου του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού της τηλεδιαχείρισης, ανήκουν στον ανάδοχο μέχρι το πέρας της σύμβασης, δηλαδή μέχρι το πέρας της 12ετίας..!!

Δηλαδή, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν αγοράζουμε τα φωτιστικά αλλά ΤΑ ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΜΕ , πληρώνοντας 11.000. 000€  σε 12 χρόνια…!!!

Ποιος το θεωρεί συμφέρον αυτό; Γιατί,με τόσα εκατομμύρια, να νοικιάσουμε και όχι να αγοράσουμε;

 Κι αν κάποια στιγμή ο ανάδοχος πτωχεύσει;

Αν μπει σε διαδικασία εκκαθάρισης;; Τι θα συμβεί;; Θα έλθει ο σύνδικος πτωχεύσεως και θα μας πει: «τα φωτιστικά δεν σας ανήκουν. Ανήκουν σε αυτόν που μου χρωστάει. Τα παίρνω και τα βγάζω στον πλειστηριασμό…!! Αυτό, συνάδελφοι, ονομάζεται ΚΑΤΑΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ  της σύμβασης στην νομική επιστήμη και σημαίνει όρος καταδυναστευτικός, καθώς περιορίζει βάναυσα την ελευθερία του ενός εκ των συμβαλλομένων, του Δήμου Αιγιαλείας εν προκειμένω,και οδηγεί στην πλήρη συμβατική εκμετάλλευσή του.

7ον)Δεν θα αναφερθούμε εκτενώς στην αυξημένη μοριοδότηση των εταιρειών που έχουν κάνει 5  ανάλογα έργα, ούτε στο ότι ο ανεξάρτητος σύμβουλος- ελεγκτής πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον 3 τέτοια έργα. Είναι προφανής ο λόγος αυτών των διατυπώσεων, δυστυχώς.

Όμως το ζητούμενο και μείζον για εμάς είναι να μην προχωρήσει καθόλου αυτού του είδους η επαχθής για τους δημότες σύμβαση, και δευτερεύον θέμα συνιστά το «ποιος εργολάβος θα αποκτήσει το προβάδισμα σε αυτήν». Ούτως ή άλλως,  από όσους ανάλογους διαγωνισμούς έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην χώρα,  φαίνεται ότι έρχονται 2 και μένει ένας ή έρχεται μόνο ένας ή, σπανιότερα,  αν έλθουν περισσότεροι ,δεν έχουν ούτε καν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά…!!!( από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ)

8ον) Αγαπητοί συνάδελφοι, οι πρωτοφανέρωτοι όροι δεν έχουν τέλος. Στην σελίδα 105 της διακήρυξης, στην παράγραφο 31, με τίτλο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΧΕΜΎΘΕΙΑ, αναφέρεται κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί: « η αναθέτουσα αρχή έχει την υποχρέωση να διατηρήσει εμπιστευτικούς τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών…….τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύνανται να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες, στους εργαζόμενους, σε εργολάβους ή σε τράπεζες ή στο προσωπικό που απασχολούν!!…..Προσοχή, μιλάμε για τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και όχι για τα προστατευόμενα από το νόμο προσωπικά δεδομένα του αναδόχου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Συνάδελφοι,  πού ακούστηκε αυτό σε δημόσιο  ανοικτό διαγωνισμό, σε δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών;;;  τι έχουμε να κρύψουμε;; Δημόσιο έργο οδοφωτισμού στον Δήμο Αιγιαλείας κάνουμε και όχι κάποιο έργο στις βάσεις του ΝΆΤΟ..!!

Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο, οι δήμαρχοι με τους οποίους μίλησα, δεν μου απέστειλαν εγγράφως τα στοιχεία που μου παρέθεσαν προφορικά…φοβούνται…

9ον)Στην σελίδα 100, στην παράγραφο 24 με τίτλο Ανωτέρα βία αναφέρεται ξεκάθαρα ότι , «..αν προκληθεί απώλεια ή ζημία στον ανάδοχο, ως συνέπεια ανωτέρας βίας, κάθε τέτοιο ποσό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό πληρωμής. Επίσης, για βλάβες που προέρχονται από λόγους ανωτέρας βίας και κωλύουν την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον Δήμο…..»

Ως περιστατικά ανωτέρας βίας νοούνται  εξωτερικά γεγονότα, τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και αφορούν σε έντονα καιρικά φαινόμενα ( σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα), σε τρομοκρατική ενέργεια κατάσταση εθνικής ανάγκης…κ.ά

Και εδώ τίθενται το σπουδαίο ερώτημα: γιατί να τον αποζημιώσει ο Δήμος; Γιατί δεν προβλέπεται στην διακήρυξη η  υποχρεωτική ασφάλιση του εξοπλισμού από τον ανάδοχο και θα πρέπει να πληρώσει ο Δήμος για εξοπλισμό ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΝΉΚΕΙ;;;;

Αν π.χνοικιάσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα αυτοκίνητο, με leasing,  δεν είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο; Φυσικά και είναι. Ο ενοικιαστής μόνο τα καύσιμα πληρώνει.

Κι αν πτωχεύσει η εταιρεία που μας το ενοικίασε;; φυσικά και θα μας το πάρουν  πίσω το αυτοκίνητο.

Επιπλέον: λόγω της μακροχρόνιας διάρκειας της σύμβασης ( 12 έτη) εγείρονται πρόσθετα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων:1.)Με πόση ακρίβεια μετρήθηκε η κατανάλωση έτους βάσης; 2. ) Αυτή η κατανάλωση είναι βάσει πραγματικών δεδομένων ή είναι ιδεατη/ εικονική κατανάλωση; ( ΠΡΟΣΟΧΉ Θα καθορίσει τη σύμβαση 12 ετών).3.) Πόσες φορές υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί να παρέμβει για συντήρηση ο ανάδοχος στην 12ετία ; έχει υπολογιστεί στατιστικά; 4.) Πώς προέκυψε ο αριθμός 12 έτη;;

Όλα τα παραπάνω, δεν αποτελούν ευεργετικές συνθήκες για το συμφέρον του Δήμου. Το αντίθετο συμβαίνει.

Το παράδειγμα του Δήμου Σαρωνικού: ο νέος δήμαρχος, όταν ανέλαβε καθήκοντα, επαναδιαπραγματεύθηκε με τον ανάδοχο και πέτυχε μείωση των απολαβών του, ύψους 30% της σύμβασης…!!! Αυτό από μόνο του τα λέει όλα!

Εναλλακτικές προτάσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν δίνουμε, ως παράταξη,  το δικαίωμα να μας πει κάποιος ότι θέλουμε τον Δήμο μας στο σκοτάδι. Αντιθέτως θέλουμε άπλετο φως. Και μάλιστα έχουμε αργήσει.

Α)Σας έχουμε επισυνάψει στην εισήγηση καλές πρακτικές άλλων Δήμων, που έκαναν το έργο μέσω ΕΣΠΑ και κερδίζουν την εξοικονόμηση από την πρώτη μέρα.

Β) Μπορούμε επίσης να το υλοποιήσουμε με ίδια μέσα, κάνοντας έναν διετή διαγωνισμό προμήθειας και εγκατάστασης. Την συντήρηση θα την κάνουμε μόνοι μας, διότι, απλούστατα, δεν απαιτείται στα καινούργια φωτιστικά που έχουν 5ετη εγγύηση. Κι αν χρειαστούμε βοήθεια, υπάρχουν συμπολίτες μας επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να μας παράσχουν τις υπηρεσίες τους και να ενισχύσουμε με αυτόν τον τρόπο και τους επαγγελματίες του τόπου μας.

  • Να μην παραλείψουμε εδώ και την μόνιμη άρνηση της δημοτικής αρχής να κάνει προγραμματισμό προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και να στελεχώσει επαρκώς τις υπηρεσίες, ως οφείλει.

Γ) κι αν  πει κάποιος ότι δεν έχουμε την οικονομική ευχέρεια, υπάρχει η λύση  της προμήθειας μέσω του δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με επιτόκιο 3,75%για 10 έτη.  Τα φωτιστικά θα είναι δικά μας από την 1η μέρα, η εξοικονόμηση θα μπαίνει στο ταμείο του Δήμου και όχι στου εργολάβου και θα πληρώνουμε 350.000€ το χρόνο στο Ταμείο Παρακαταθηκών,  χρήματα που θα έχουμε σίγουρα κερδίσει από την εξοικονόμηση ενέργειας.

  • Δ) Αγαπητοί συνάδελφοι, με τα υπόλοιπα χρήματα της εξοικονόμησης μπορούμε α)να τοποθετήσουμε ηλιακά φωτιστικά στα χωριά μας, σε περιοχές που έχουν σκοτάδι, β)επιβάλλεται να συντάξουμε μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων(σχολεία, γραφείακοινοτήτων,  δημαρχείο  κ.α), που μέχρι το 2030 είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ολοκληρώσει και τα έργα (καθώς  τα ενεργοβόρααυτά κτίρια είναι που προκαλούν το 80% της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος) γ) μπορούμε να κάνουμε μείωση των δημοτικών τελών κ.ά.
  • Πολύ σημαντική Οικονομική παράμετρος, αγαπητοί συνάδελφοι, η οποία δραστικά έχει μεταβληθεί από το έτος 2020, που αποτελεί το έτος βάσης υπολογισμού των οικονομικών όρων της παρούσας διακήρυξης, ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΚΌΡΥΦΗ ΑΎΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΌΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Στην διακήρυξη αναφέρεται τιμή 0,15 € ανα κιλοβατώρα και εκτίμηση αύξησης 2% κατ’ έτος. Σήμερα αυτή η αύξηση του κόστους της ενέργειας(με την ρήτρα αναπροσαρμογήςπου προστέθηκε στους λογαριασμούς ρεύματος πριν από μερικούς μήνες) είναι της τάξης του 40% τουλάχιστον.

Συνεπώς έχουν μεταβληθεί και τα οικονομικά δεδομένα, στα οποία βασίζεται η διακήρυξη, πράγμα που επίσης συνιστά (βάσει του άρθρου 106παρ. 2 περιπτ. β΄ του νόμου 4412/2016) αιτία ματαίωσης του διαγωνισμού, ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού προς την Οικονομική Επιτροπή.

  • Σημειωτέον ότι,ενώ ο Δήμος πληρώνει την ΔΕΗ με Φ.Π.Α6%, τον ανάδοχο θα τον πληρώνει με ΦΠΑ 24%, γιατί μας παρέχει υπηρεσίες. Εξανεμίζουμε τα χρήματά μας δηλαδή, ζημιώνοντας το ταμείο του Δήμου, ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε την οποιαδήποτε άλλη επιλογή.

Επίσης, Στην σελίδα 10 παράγραφος 1.7 της διακήρυξης αναφέρεται ότι: «η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να ακυρώσει σε οποιαδήποτε στάδιο τον διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης ,εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους»

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω ,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ

Την λήψη απόφασης:

Α) για τη σύνταξη και υποβολή εισήγησης προς την Επιτροπή διαγωνισμού και προς την Οικονομική Επιτροπή για ματαίωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργειακή αναβάθμιση- αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Αιγιαλείας»

Β) για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας λύσης για την ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας, που όλοι μαζί θα αποφασίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Εισηγήτρια για την δημοτική παράταξη ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ, η επικεφαλής

Βασιλική Ψυχράμη


Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close