background img
banner
banner

To παλιό λιμεναρχείο στο Ταμείο Ανάκαμψης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Απόφαση για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Ταμείο Ανάκαμψης, για την επισκευή του κτιρίου του παλιού λιμεναρχείου στην παραλία Αιγίου, συνολικού προϋπολογισμού 504.990€, έλαβε στη συνεδρίασή της δια περιφοράς τη Δευτέρα 4 Απριλίου, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αιγιαλείας. «Λευκό» ψήφισε το μέλος της Ο.Ε., επικεφαλής της «Ποιοτικής Αιγιάλειας» Βάσω Ψυχράμη, μη συμφωνώντας με τη στόχευση του δήμου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η ένταξη και χρηματοδότηση του έργου στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Β. Χριστόπουλος: «Η αξιοποίησή του θα δώσει ζωή στο σημείο»

Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Έργων και Προγραμμάτων Βασίλης Χριστόπουλος, ΄΄η πρόσκληση αφορά στρατηγικά έργα στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στη χρηματοδότηση των Δικαιούχων για παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών ή ενοτήτων με στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της ενότητας ή ενοτήτων. Για τον δήμο Αιγιαλείας, προτείναμε να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Επισκευή κτιρίου παλιού λιμεναρχείου Αιγίου» συνολικού προϋπολογισμού 504.990€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%΄΄.

Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει ο αντιδήμαρχος, ΄΄με την ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα, ο δήμος Αιγιαλείας επιδιώκει την επισκευή του κτιρίου παλαιού Λιμεναρχείου Αιγίου, ακίνητο το οποίο περικλείεται από τις οδούς: Παυσανίου και Ποσειδώνος και κατέχει προνομιακή θέση στην παραλιακή ζώνη του Αιγίου, με απρόσκοπτη θέα προς τον Κορινθιακό Κόλπο. Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου στοχεύει στη διαμόρφωση του ακινήτου ως κτίριο που θα εξυπηρετεί υπηρεσίες του δήμου, ενώ με την αξιοποίησή του θα δώσει ζωή στο σημείο. Ο χώρος θα είναι ανοιχτός σε όλους τους κατοίκους του δήμου Αιγιαλείας΄΄.

Σημειώνεται ότι το κτίσμα, σύμφωνα με τεχνική μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, αποτελείται από ισόγειο και όροφο επιφανείας 146,28m2 έκαστος και από ένα δώμα επιφάνειας 24m2 ήτοι συνολικά 316,56 m2.

Σημειώνεται ότι η πρόταση αφορά στη χρηματοδότηση του συνόλου του Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης του έργου. Ωστόσο σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης προκύψει μη επιλέξιμο για χρηματοδότηση τμήμα του Φυσικού Αντικειμένου το κόστος που αναλογεί σε αυτό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του δήμου.

Β. Ψυχράμη: «Στο Ταμείο Ανάκαμψης θα έπρεπε να υποβάλουμε προτάσεις για έργα που δεν υπάρχει η δυνατότητα άντλησης χρημάτων από αλλού»

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο θέμα, στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η κ. Ψυχράμη ψήφισε «λευκό». Αιτιολογώντας τη στάση της, ξεκαθάρισε πως δεν είναι ότι δεν επιθυμεί να ανακαινιστεί το παλιό λιμεναρχείο, αλλά γιατί, όπως ανέφερε, «το Ταμείο Ανάκαμψης- το οποίο, σημειωτέον, δίνει τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ στην χώρα μας- έχει ως προτεραιότητα την “πράσινη μετάβαση”».

Σύμφωνα με την κ. Ψυχράμη, ΄΄έπρεπε να έχουμε στην διάθεσή μας “ χθες “ τις μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων, καθώς και τις μελέτες της ανακατασκευής της Χαρτοποιίας. Να σημειωθεί επίσης ότι μέχρι το 2030 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων. Θεωρώ ότι η δημοτική αρχή δεν θέτει στην σωστή κατεύθυνση τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου μας. Ο χρόνος είναι αμείλικτος και, αν δεν δουλέψουμε με σοβαρότητα και οργάνωση, ο δήμος Αιγιαλείας θα παραμείνει ουραγός των εξελίξεων΄΄.

Όπως μετέφερε στο protionline.gr η κ. Ψυχράμη, ΄΄για το έργο αυτό είχαμε αποφασίσει να υποβληθεί αίτηση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» όμως δεν προχώρησε. Στο Ταμείο Ανάκαμψης θα έπρεπε να υποβάλουμε προτάσεις για έργα που δεν υπάρχει η δυνατότητα άντλησης χρημάτων από αλλού για την εκτέλεσή τους. Στον δήμο μας όμως δεν γίνεται ορθολογική διαχείριση ούτε τίθενται οι σωστές προτεραιότητες΄΄.

Το κτίριο έχει τη δική του ιστορία…

Το διώροφο κτίσμα του παλιού λιμεναρχείου, ανεγέρθηκε τη δεκαετία του ‘30 για οικία του Αιγιώτη εμπόρου Γεωργίου Σακελλαρόπουλου, ο οποίος διετέλεσε αργότερα, κατά τα κατοχικά χρόνια 1941-1944 και δήμαρχος του Αιγίου. Μετά το 1950, πουλήθηκε από τον Σακελλαρόπουλο στον Α.Σ.Ο. (Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό) και χρησιμοποιήθηκε για τα γραφεία του. Μεταγενέστερα ο ΑΣΟ, κατά την εκποίηση της περιουσίας του, το δώρισε στον πρώην δήμο Αιγίου και στέγασε για πολλά χρόνια το Λιμεναρχείο του Αιγίου. Τα τελευταία χρόνια το κτίσμα παραμένει αχρησιμοποίητο. Μετά την επισκευή και αποκατάστασή του πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση υπηρεσιών του δήμου Αιγιαλείας.

Η σημερινή κατάσταση του κτιρίου οφείλεται κατά κύριο ρόλο στις κακοτεχνίες κατά την αρχική κατασκευή του και στις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Οι επεμβάσεις που προτείνονται στοχεύουν στην ανάσχεση της τρωτότητας της κατασκευής, στην αποκατάσταση της στατικής λειτουργίας της αλλά και στη θωράκισή της από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Οι εργασίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Στην προετοιμασία του κτιρίου ώστε να δεχτεί τις υπόλοιπες επεμβάσεις, στα μέτρα επισκευής, στα μέτρα ενίσχυσης και στην αντικατάσταση των φερόντων στοιχείων που δεν μπορούν ή δεν έχει νόημα να επισκευαστούν


Κατηγορίες Άρθρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ · ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close