background img
banner
banner

Οκτάμηνοι στον δήμο μέσω της κοινωφελούς του ΟΑΕΔ

47 ΑΤΟΜΑ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σε πρόσληψη 47 ανέργων μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ σε επιβλέποντες φορείς, πλήρους απασχόλησης προχώρησε ο δήμος Αιγιαλείας, στo πλαίσιο της προώθησης απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ. Οι άνεργοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών από 15 Ιουνίου έως και 14 Φεβρουαρίου 2023.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού, πραγματοποίησαν προχθές συνάντηση με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας Νίκο Καραΐσκο, στο υπαίθριο θέατρο «Γιώργος Παππάς», απ’ όπου έλαβαν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουν και τις αρμοδιότητες που θα αναλάβουν.

Πρόκειται για άτομα των εξής ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα καλυφθούν από τον ΟΑΕΔ.

Υποβολή αιτήσεων για τις 15 θέσεις Συνοδών Απορριμματοφόρου

Την ίδια στιγμή, ο δήμος Αιγιαλείας θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού 15 ατόμων κατηγορίας κλάδου ΥΕ Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Οχημάτων & Μηχανημάτων. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.Αίτηση (δίδεται από το πρωτόκολλο). 2.Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης τριών μηνών)ή πιστοποιητικό Γέννησης. 4.Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του υποψηφίου. 5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν: α) πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (Άρθρο 11 του Ν. 3584/2007 και Άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001), και β) διαθέτω τη υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής. 6.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας (Κλεομένους Οικονόμου 11 – 2ος όροφος, υπεύθυνος κ. Γεωργαντόπουλος Παναγιώτης, τηλ. επικοινωνίας 26910 29279) από την επομένη της δημοσίευσης έως και 21/06/2022.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθε περισσότερα

Το protionline.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Close