ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: Διοργάνωση σεμιναρίων για το ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές

3 weeks πριν

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Αναβάθμιση λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου [..] Διαβάστε Περισσότερα