background img
banner
banner

Ποιοι ενδιαφέρονται για τη Μονάδα Απορριμμάτων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΔΙΣΑ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Προχωρούν οργανωμένα και σταθερά οι διαδικασίες για τη μονάδα απορριμμάτων Αχαΐας. Με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, μια μικρή παρουσίαση του έργου προς τους ενδιαφερόμενους.

Στόχος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας (ΣΥΔΙΣΑ), είναι να πραγματοποιήσει όλες εκείνες τις διαδικασίες ώστε να θωρακίσει το διαγωνισμό του έργου με στόχο να αποφύγει τυχόν προσφυγές και καθυστερήσεις.

Όπως είναι αναμενόμενο, το παρών σε αυτή τη μίνι-παρουσίαση έδωσαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο ypodomes.com, ανάμεσα στις εταιρείες που βρέθηκαν στη εκδήλωση ήταν η Ηλέκτωρ, η Μεσόγειος, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, και η Watt.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και είναι αναμενόμενο πως θα τραβήξει το ενδιαφέρον όλων των ισχυρών παικτών του κλάδου.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο ypodomes.com πως έχουν στόχο να ξεκαθαρίσουν όλα ενδεχόμενα θολά σημεία πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Για αυτό το σκοπό θα επιτρέψουν ένα “χρονικό παράθυρο” περίπου δέκα ημερών, ούτως ώστε να κατατεθούν γραπτώς όλες οι απορίες και ερωτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Αυτό εκτιμούν πως θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού χωρίς προβλήματα και το έργο θα πάρει βήμα-βήμα το δρόμο της κατασκευής.

Εκτός για την ώρα η Αιγιάλεια, σημείο τριβής στο Δ.Σ.

Πρόκειται για μια υποδομή που θα δώσει σημαντικές λύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας, όχι όμως της Αιγιάλειας που δεν περιλαμβάνεται για την ώρα στο σχεδιασμό. Μάλιστα, η απουσία αυτή «καυτηριάστηκε» για ακόμα μία φορά στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας από την αντιπολίτευση που εγκαλεί τη δημοτική αρχή για μηδενικό έργο στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων ακολουθώντας την πεπατημένη της μεταφοράς και τις εναποθέσεις σε άλλους ΧΥΤΑ, με ολέθριες συνέπειες για το δημοτικό ταμείο.

Ωστόσο η δημοτική αρχή υπεραμύνθηκε των ενεργειών της δια στόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου Νίκου Καραΐσκου, υπενθυμίζοντας τι κλήθηκε να αντιμετωπίσει με τα σκουπίδια στους δρόμους.

Μάλιστα, ενημέρωσε πως έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις 10 εκ. ευρώ από χρηματοδοτήσεις εκτός του δημοτικού ταμείου με πρώτη και καλύτερη την Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων εντός του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Τέμενη, που έχει λάβει έγκριση για 5.5 εκ. ευρώ.

Επίσης, ήταν ο δήμαρχος Αιγιάλειας Δημήτρης Καλογερόπουλος που ενημέρωσε το Σώμα ότι από τον Νοέμβριο θα χρειαστεί νέα απόφαση για την εναπόθεση των απορριμμάτων του δήμου, τα οποία έχουν σήμερα αποδέκτη τον οργανωμένο ΧΥΤΥ στο δήμο Ήλιδας. Μάλιστα, εξήγησε πως όταν υλοποιηθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός, τότε θα μπορούμε να μιλάμε εάν η Αιγιάλεια συμμετέχει ή όχι στο Εργοστάσιο Απορριμμάτων.

93 εκ από το Π.Δ.Ε.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στα 93 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 75 εκατ.) και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.).
Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 31/10/2022, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 07/11/2022. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού η σύμβαση θα έχει διάρκεια 96 μήνες (8 χρόνια).

Ταυτότητα έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) εντός του ΧΥΤΑ Φλόκα, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, συνολικής δυναμικότητας 53.032 τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Eντός του γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) δυναμικότητας 8.113 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι χρόνια. Η σύμβαση προβλέπει επιπλέον: α) Δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έξι έτη λειτουργίας του έργου και β) Δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή / και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και τον Π/Υ, όπως αναλύονται στην Προμελέτη και στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου. Οι νέες υποδομές προβλέπεται να εξυπηρετούν τα απορρίμματα των Δήμων Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας και Πατρέων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή, και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη. Το Α’ μέρος προβλέπει την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Το Β’ μέρος περιλαμβάνει την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι χρόνια. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Νομού Αχαΐας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά:
• Στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι ετών (δικαίωμα προαίρεσης).
• Σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με σκοπό την προσαρμογή της ΜΕΑ στις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ και του οικείου ΠΕΣΔΑ, είτε με παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, είτε την αύξηση της δυναμικότητας των γραμμών επεξεργασίας των βιοαποβλήτων και αντίστοιχα μείωσης των συμμείκτων, είτε με επιλογή άλλης μεθόδου, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, προκειμένου με την μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στην σταδιακή επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για το 2030.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ · ΤΟΠΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *