background img
banner
banner

Στις 17 Νοεμβρίου η συζήτηση της αίτησης αναστολής του εργολάβου για την πλατεία

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Απόφαση για την ανάθεση σε δικηγόρο των Αθηνών της εκπροσώπησης του δήμου Αιγιαλείας, στη συζήτηση της αίτησης αναστολής του πρώην εργολάβου για την πλατεία, έλαβε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίασή της, την Παρασκευή, η Οικονομική Υπηρεσία του δήμου. Στον δήμο δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν ούτε… μέρα, καθώς ο κίνδυνος χρονικής παρέλευσης και απένταξης του έργου, παραμονεύει…

Αυτό άλλωστε τονιζόταν και στην πρόσκληση της συνεδρίασης όπου αναφερόταν πως ΄΄ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειτο στο ότι το έργο της Ανάπλασης του Εμπορικού Κέντρου Αιγίου, πρέπει να διεκπεραιωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων ώστε να μην απενταχθεί από το πρόγραμμα χρηματοδότησης, η συζήτηση της αίτησης αναστολής γίνεται την 17-11-2022, αλλά και στο γεγονός ότι η επιτάχυνση του έργου είναι προς όφελος των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της ανάπλασης και βεβαίως των δημοτών που κάνουν χρήση των χώρων αυτής΄΄. Έτσι προχώρησε σε έγκριση ανάθεσης στον δικηγόρο Αθηνών, Σταμάτη Σ. Σταμόπουλο, που έχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, της εκπροσώπησης του δήμου Αιγιαλείας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (1ου Τμήματος) κατά τη συζήτηση της αίτησης προσωρινής διαταγής επί της υπ’ αριθ. 11/21-10-2022 αίτησης αναστολής της ανώνυμης εταιρείας «ΑΓΤ Α.Τ.Ε.». Η εκδίκαση θα γίνει την Πέμπτη 17-11-2022 και ώρα 14:00. Όπως τονίστηκε,, η συγκεκριμένη διαδικασία, έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία.

Αποφάσεις από την Ο.Ε. ώστε να δρομολογηθεί η διαπραγμάτευση

Ταυτόχρονα, από πλευράς δήμου προχωρούν οι διαδικασίες για την εκ νέου ανάθεση του έργου, μέσω διαπραγμάτευσης. Έτσι, στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 8 Νοεμβρίου, στις 7.00 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί να γίνει Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής των εργασιών της Έκπτωτης Εργολαβίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» [MIS5030018]. Έγκριση μελέτης υπολειπόμενων εργασιών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και υποβολής αιτήματος τροποποίησης τεχνικού δελτίου της Πράξης Ένταξης για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί» [MIS5030018]. Και Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί» [MIS5030018] και συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης.

Με… άλλα 18 θέματα η ημερήσια διάταξη

Ακόμη, στην ίδια συνεδρίαση, θα εξεταστούν και τα εξής θέματα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης, «Δράση για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική εφαρμογή προώθησης πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, με αριθ. πρωτ: 1084/29-06-2022, (1η Τροποποίηση 1296/01-08-2022) με κωδικό πρόσκλησης 08_ ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάκαμψης(ΕΤΠΑ)». Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δήμου Αιγιαλείας». Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγιαλείας». Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων Δημοτικού Γηπέδου Πλαστήρα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας». Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου και μιας αποθήκης στο ίδιο ακίνητο, το οποίο θα βρίσκεται στην Κοινότητα Αιγίου, για τη στέγαση του Αυτοτελούς Τμήματος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αιγιαλείας για την εύρυθμη λειτουργία των δομών του.

Ακόμη, η Επιτροπή καλείται να πάρει απόφαση και επί των εξής θεμάτων: Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑ ύδρευσης – αποχέτευσης και άρδευσης, για την χρήση 2023. Περί δυνατότητας διάθεσης υπαλλήλου του Δήμου στη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α για τη τήρηση του διπλογραφικού συστήματος. Έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης Δημοτικής Συμβούλου – Προέδρου ΔΗΚΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2022. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για παραλλαγή δικτύου Δημοτικού φωτισμού, επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού κλπ. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός των ορίων του Δήμου μας για την εκτέλεση υπηρεσίας. Έγκριση απόδοσης πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022. Έγκριση διάθεσης & εξειδίκευση πίστωσης οικονομικού έτους 2022 για την οικονομική βοήθεια ενδεών Δήμου Αιγιαλείας. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου μας. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για την κάλυψη παγίων και εκτάκτων αναγκών των Σχολικών Μονάδων. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για την κάλυψη παγίων και εκτάκτων αναγκών των Σχολικών Μονάδων. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.


Διαβάστε περισσότερα:
· · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *