background img
banner
banner

Δρομολόγηση δημιουργίας ΤΟΕΒ Σελινούντα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συνάντηση εργασίας, με την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή Αρδευτικού Έργου Σελινούντα και με μέλη του ΤΟΕΒ Γλαύκου είχε χθες Τετάρτη 26 Απριλίου ο Βοηθός Περιφερειάρχη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρου Βασιλόπουλο και τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων.
Ένας από τους βασικούς στόχους συνάντησης ήταν η δρομολόγηση δημιουργίας ΤΟΕΒ Σελινούντα και η διενέργεια εκλογών εντός εξαμήνου, καθώς για τα προηγούμενα τριάντα χρόνια ο Οργανισμός λειτουργούσε με ορισμένη προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

Συζητήθηκαν ουσιώδη θέματα και τέθηκαν πολλά και σύνθετα προβλήματα όπως ενδεικτικά: α) Οι απαρχαιωμένες, με τεχνικά προβλήματα & ελλείψεις υποδομές του αρδευτικού δικτύου εξαιτίας της χρόνιας υποεπένδυσης στο σύστημα, με αποτέλεσμα τη σπατάλη νερού, τη σπατάλη ενέργειας, και τις συνεπακόλουθες σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και στο περιβάλλον, β) Το σύστημα τιμολόγησης και ευρύτερα οικονομικής διαχείρισης που εφαρμόζεται μέχρι τώρα, οδηγώντας σε αδικίες και αναποτελεσματική αξιοποίηση του πολύτιμου φυσικού πόρου του νερού. γ) Η συσσώρευση χρεών. δ) Η ανυπαρξία συστημάτων αλλά και κουλτούρας συλλογής δεδομένων (με αξιοποίηση και εδώ της πληροφορικής) που απαιτούνται για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της άρδευσης και ευρύτερα, ε) Η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, ευθυνών και στην έλλειψη συντονισμού και στ) Η αδυναμία εξυπηρέτησης από τους ΤΟΕΒ της ζήτησης και της παροχής υποστήριξης στους αγρότες.

Λύσεις για την εξυγίανση των αρδευτικών συστημάτων

Προτάθηκαν λύσεις και δρομολογήθηκαν ενέργειες προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης των αρδευτικών συστημάτων, την ταχεία ανάπτυξη και τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό του δημόσιου αρδευτικού συστήματος με παράλληλη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης του αρδευτικού νερού, προς όφελος του αγροτικού πληθυσμού και των καταναλωτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ταυτόχρονα με τον σεβασμό στο περιβάλλον και την προστασία του.

Βασικοί πυλώνες στόχευσης για τους ΤΟΕΒ

Βασικοί πυλώνες στόχευσης της Περιφερειακής Αρχής σχετικά με τους ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ στο σύνολο της Επικράτειας της Δυτικής Ελλάδας είναι οι εξής:

-Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υποδομών, μέσω της ταχείας υλοποίησης των απαιτούμενων σημαντικών επενδύσεων σε νέα εγγειοβελτιωτικά έργα, σε όλη την Π.Δ.Ε. – Η αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

– Η αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη του δημόσιου αρδευτικού δικτύου, ώστε να επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού προς όφελος της τοπικής γεωργίας και του περιβάλλοντος.

– Η καθοδήγηση και ο αποτελεσματικός έλεγχος των τοπικών φορέων (ΤΟΕΒ) ώστε, αφού ξεπεράσουν τα σημερινά προβλήματά τους να συμβάλουν και αυτοί στον εξορθολογισμό του συστήματος.

– Η διάθεση σύγχρονης τεχνογνωσίας και δεδομένων λειτουργίας και απόδοσης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), και κάθε άλλο εμπλεκόμενο, για την υποστήριξη της διαμόρφωσης πολιτικής.

– Η αξιοποίηση των πιο εξελιγμένων τεχνολογικών εργαλείων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων που προσφέρουν η ψηφιακή εποχή και η πράσινη ανάπτυξη για την επίτευξη της δίδυμης μετάβασης (twin transition) στον τομέα των εγγειοβελτιωτικών έργων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η ΠΔΕ διαθέτει το μεγαλύτερο αρδευτικό δίκτυο της Ελλάδας, τις νέες συνθήκες που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και την μείζονα σημασία της άρδευσης στον πρωτογενή τομέα η χθεσινή συνάντηση ήταν μια εκ των πολλών που έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν δρομολογηθεί για το άμεσο μέλλον, προκειμένου να βρεθούν βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις για την στήριξη και την ενίσχυση των αγροτών της περιοχής.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *