background img
banner
banner

Διεκδικήσεις με ομόφωνες αποφάσεις από δασκάλους εκπαιδευτικούς

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ

Ομόφωνες αποφάσεις στα βασικότερα ζητήματα δασκάλων και νηπιαγωγών… έβγαλε η 92η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου, στην Αθήνα. Την Αιγιάλεια εκπροσώπησαν οι δύο εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθηνά Σκανδάμη και Κώστας Μεσάζος.
Εκτός του οικονομικού απολογισμού και της έγκρισης προϋπολογισμού για το 2024, η Γενική Συνέλευση περιελάμβανε ενημέρωση αντιπροσώπων από τους αιρετούς στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., κριτική πεπραγμένων από τους αντιπροσώπους, τοποθετήσεις μελών αλλά και τον καθορισμό του διεκδικητικού πλαισίου και του προγράμματος δράσης.

Τα οικονομικά

Στο διεκδικητικό πλαίσιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγιαλείας, το οποίο κατατέθηκε στη Γ.Σ., περιλαμβάνει, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά των εκπαιδευτικών, το αίτημα για αυξήσεις στους μισθούς άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του Α.Ε.Π. και του πληθωρισμού. Ακόμη, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 17, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, χορήγηση ενοικίου στους νεοδιόριστους και αναπληρωτές, στήριξη του Ε.Σ.Υ. με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία, κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.

ΣΣΕ και ωράριο

Προτάσεις γίνονται ακόμη για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, με τις εξής διεκδικήσεις: Μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλα τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους κατ’ αναλογία με ότι εφαρμόζεται σε όλες τις πολυθέσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να υπάρχει πραγματικά ενιαίο ωράριο για όλους (24 ώρες μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες, από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας, 22 ώρες, από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας, 21 ώρες, πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας), με απώτερο στόχο την εξίσωσή του ωραρίου τους με αυτό των εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης. Για τα νηπιαγωγεία, να υπολογίζεται στο διδακτικό χρόνο η υποδοχή-αποχώρηση και το διάλλειμα, καθώς οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν απλά τους μαθητές, αλλά διδάσκουν συγκεκριμένες δεξιότητες , και απαιτείται επαυξημένη προσοχή.

Το διδακτικό ωράριο των Προϊσταμένων στα ολιγοθέσια Δημοτικά και Νηπιαγωγεία να διαμορφωθεί στις 20 ώρες. Τοποθέτηση επιπλέον εκπαιδευτικού όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών ωρών του ωρολογίου προγράμματος ή την πληρωμή των δεδουλευμένων υπερωριών. Ένα 5% νηπιαγωγών σε κάθε Νομό για την αναπλήρωση των νηπιαγωγών σε περίπτωση απουσίας είτε λόγω ασθένειας ή κανονικής άδειας, είτε λόγω συμμετοχής σε Συνέδρια ή ERASMUS και να μην εξαρτάται η απουσία τους από τη διάθεση του κάθε Διευθυντή Εκπαίδευσης και έτσι δεν θα κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των Νηπιαγωγείων. Λειτουργία των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα που θα προσδιορίζεται από τη σχέση 1 προς 10, 2 προς 20, κλπ., με εξαίρεση νησιωτικές, ορεινές περιοχές, δυσπρόσιτες, όπου η λειτουργία πρέπει να εξασφαλίζεται χωρίς ελάχιστο όριο μαθητών – μαθητριών. Ίδρυση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία. Η συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων να γίνεται το ανώτερο σε 2 σχολεία. Ο χρόνος μετακίνησης από το ένα σχολείο στο άλλο για την εκτέλεση υπηρεσίας θεωρείται εργάσιμος.

Η επιμόρφωση

Για την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών ζητούν εισαγωγική επιμόρφωση, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, η οποία θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν τάξη. Περιοδική επιμόρφωση, που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους (τρίμηνης, εξάμηνης, ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ενδοσχολική επιμόρφωση και τονίζει πως η επιμόρφωση πρέπει να γίνεται μέσα στον εργάσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών, χρήση και μεικτών μοντέλων επιμόρφωσης που θα συνδυάζουν δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως διαδικασίες με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων εργαλείων τηλεκπαίδευσης, να δημιουργηθεί ανοιχτό μητρώο πιστοποιημένων επιμορφωτών, πλήρη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες, επαναλειτουργία των διδασκαλείων κ.ά.

Τι χρειάζεται το δημόσιο σχολείο

Για τη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου (Εμπλεκόμενοι φορείς – Ασφάλεια χώρων), ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητά: Να καθορίζεται με σαφήνεια η ευθύνη του κράτους και των Δήμων, σε ότι αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και δεν άπτεται του παιδαγωγικού – διοικητικού έργου.

Την άμεση παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της νομιμότητας, διαφυλάσσοντας την αξία του εκπαιδευτικού έργου και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ουδεμία αρμοδιότητα έχουν για τα ζητήματα πυρασφάλειας και γενικότερα ζητήματα ασφάλειας των εργασιακών χώρων. Την δραστηριοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην κατεύθυνση υλοποίησης προγραμμάτων ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους (από τη στιγμή που η ευθύνη της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων ανήκει στους Δήμους). Τη διενέργεια λεπτομερούς ελέγχου όλων των διδακτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικών περί τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας.

Ακόμη, την πραγματοποίηση ουσιαστικών ελέγχων και την έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας για όλα τα σχολικά κτήρια: Υποχρεωτική έκδοση και ανάληψη του κόστους του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας με ευθύνη της πολιτείας, Τακτικός έλεγχος του συστήματος πυρασφάλειας, από τους αρμόδιους φορείς, και έγγραφη βεβαίωση για την καλή λειτουργίας τους, Τακτικός έλεγχος και απαραίτητες ενέργειες επίλυσης- διασφάλισης, από τους αρμόδιους φορείς, των σχολείων από ακραία καιρικά φαινόμενα.Η σύνταξη των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, από τις σχολικές μονάδες, είναι αδύνατη εφόσον δεν έχουν διασφαλιστεί οι παραπάνω προϋποθέσεις, Διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, σε κάθε σχολική μονάδα, με μόνιμο καθαριστή, Τη θέσπιση μητρώου ελέγχων, επισκευών και συντήρησης για όλα τα σχολικά κτήρια που θα επικαιροποιείται περιοδικά.

Νομική διασφάλιση πλαισίου λειτουργίας, νεοδιόριστοι, αναπληρωτές

Ειδική αναφορά στο διεκδικητικό πλαίσιο γίνεται στη νομική διασφάλιση πλαισίου λειτουργίας στο εκπαιδευτικό έργο, με αίτημα την υιοθέτηση της πρότασης διάταξης νόμου που κατέθεσε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και σαφή οριοθέτηση της ευθύνης των εκπαιδευτικών.

Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ζητούνται τα εξής: Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μονιμοποιούνται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διετούς δόκιμης υπηρεσίας χωρίς άλλους όρους και προϋποθέσεις. Οι νεοδιόριστοι είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν για ένα έτος στην οργανική τους θέση πριν αιτηθούν μετάθεση. Σε όλους τους νεοδιόριστους δίνεται δικαίωμα απόσπασης από την πρώτη χρονιά.

Τέλος, για τους αναπληρωτές, να τοποθετούνται στα σχολεία με απόφαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Όλα τα κενά ανακοινώνονται με ευθύνη των Π.Υ.Σ.Π.Ε. πριν την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης τοποθέτησης – προτίμησης. Οι μηνιαίες οικονομικές αποδοχές των αναπληρωτών καταβάλλονται με σταθερό τρόπο στο τέλος κάθε μήνα, με άμεση αναγνώριση των Μ.Κ. από την αρχή της χρονιάς. Οι άδειες που λαμβάνουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εξισώνονται με εκείνες των μόνιμων εκπαιδευτικών. Το ίδιο συμβαίνει με κάθε είδους δικαίωμα το οποίο κατέχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Η αμοιβή και η προϋπηρεσία που καταγράφεται κατά τη διάρκεια των αδειών αλλά και των ημερών απεργίας ή στάσης εργασίας εξισώνεται με των μονίμων. Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς παρέχεται για όλο το διάστημα της ανεργίας επίδομα ανεργίας και πλήρης υγειονομική κάλυψη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση

Να σημειωθεί ότι η Γ.Σ. της ΔΟΕ έλαβε ομόφωνη απόφαση για συνέχιση του αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας όπως και την περσινή χρονιά.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr