background img
banner
banner

Σε αυστηρά «πλαίσια» η χρήση πλατειών Αγ. Λαύρας και Βάλφουρ από τους επαγγελματίες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έμφαση στην τάξη, την αισθητική, τη διέλευση των πεζών και την ανάδειξη των νέων χώρων, δίνει ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, των αναπλασμένων πλατειών Αγίας Λαύρας, Βάλφουρ και περιμετρικών οδών Γερμανού, Ζαΐμη και Βάλφουρ ο οποίος, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, εγκρίθηκε και από τη Δημοτική Επιτροπή.

Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης κατά πλειοψηφία καθώς οι δύο σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, δηλαδή της παράταξης «Αιγιάλεια Προορισμός», καταψήφισαν. Οι Χρήστος Σπηλιωτόπουλος και Σωτήρης Ταξιαρχόπουλος ανέφεραν πως μολονότι ο νόμος προβλέπει ότι τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής πρέπει να λαμβάνουν τις εισηγήσεις τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα ώστε να προλαβαίνουν να τις μελετήσουν, στην προκειμένη περίπτωση έλαβαν την εισήγηση για το θέμα, καθυστερημένα.

«Καταψηφίζουμε γιατί η εισήγηση ήρθε την Τετάρτη το απόγευμα στα χέρια μας, ενώ ο νόμος αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι εισηγήσεις πρέπει να στέλνονται στα μέλη τουλάχιστον δύο μέρες νωρίτερα προκειμένου να μελετηθούν και να διαβαστούν πλήρως. Τα θέματα αυτά είναι σοβαρά και χρειάζεται χρόνος για να μελετηθούν, οφείλαμε να έχουμε γνώση πολύ νωρίτερα», ανέφεραν. Βεβαίως, ο Ειδικός Κανονισμός εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των μελών της δημοτικής αρχής.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση του δημάρχου Δημήτρη Καλογερόπουλου, ΄΄με την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί» και με δεδομένο την αλλαγή της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης των πλατειών Αγίας Λαύρας και Βάλφουρ, κρίνεται σκόπιμη η λήψη νέας κανονιστικής απόφασης που θα διέπει τους χώρους των πλατειών και περιμετρικών οδών αυτών΄΄. Ο Κανονισμός καθορίζει τους κοινόχρηστους χώρους και το πώς μπορούν να καταληφθούν από τραπεζοκαθίσματα ενώ περιλαμβάνει και γενικές αρχές και απαγορεύσεις, που θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους χώρους αυτούς.

Σε ποια τμήματα επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης από καταστήματα

Όπως προβλέπει ο Ειδικός Κανονισμός, τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης στην πλατεία για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν προβολή ή μη στις πλατείες, χωρίς να αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των πλατειών, καθορίζονται ως εξής: Για την πλατεία Αγ. Λαύρας, ο παραχωρούμενος προς χρήση, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τα δεδομένα της συνολικής ανάπλασης της πλατείας και αποτυπώνεται στο σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Πρόκειται για επτά τμήματα με συνολικό εμβαδόν 556,25τ.μ.

Σε ό,τι αφορά την πλατεία Βαλφούρ (Τρίγωνη Πλατεία), ο παραχωρούμενος προς χρήση, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τα δεδομένα της συνολικής ανάπλασης της πλατείας. Πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα της πλατείας Βάλφουρ προς διάθεση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είναι δύο, με συνολικό εμβαδόν 54,02τ.μ.

Γενικές αρχές και απαγορεύσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες

Οι επαγγελματίες δικαιούνται να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα αυστηρά κάτω από τα συστήματα σκίασης που έχουν τοποθετηθεί, ενώ απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, ενώ εφαρμόζεται η γενική αρχή τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην προβολή των επιμέρους καταστημάτων.

Επί κοινοχρήστων χώρων μη ευρισκομένων προ καταστημάτων ή στην προβολή αυτών, η χρήση επιτρέπεται εφόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδότης του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων. Αν κάποιο κατάστημα έχει προβολή σε διάδρομο που οδηγεί εντός της πλατείας τότε η προβολή μεταφέρεται από την τεχνική υπηρεσία είτε δεξιά είτε αριστερά του διαδρόμου.

Απαγορεύεται κάθε μορφής παρέμβαση στα συστήματα σκίασης καθώς και στην επίστρωση της πλατείας. Κάθε επέµβαση ή συντήρηση σε αυτά πραγματοποιείται µόνο από τα συνεργεία του ∆ήµου. Επίσης απαγορεύεται κάθε μορφή πρόσθετης σκίασης είτε είναι κινητά είτε όχι. Επιτρέπεται η τοποθέτηση επιδαπέδιων συστημάτων ήχου και θέρμανσης μετά από σχετική αίτηση και έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Σχετικά με τις καρέκλες και τα τραπέζια, επιτρέπεται η τοποθέτηση καρεκλών τύπου σκηνοθέτη με σκελετό από ξύλο ή μέταλλο, χρώματος λευκού ή μαύρου ή των αποχρώσεων του ξύλου, με πανί χρώματος λευκού ή μπεζ ή άλλου χρώματος κατόπιν σχετικής εγκρίσεως. Τραπεζάκια στρόγγυλου ή τετράγωνου σχήματος, με διαστάσεις έως 1.00 x 1.00 ή διάμετρο 1.00 από ξύλο ή μέταλλο.∆εν επιτρέπεται να αναπτυχθούν στις πλατείες πλαστικές καρέκλες και τραπέζια.

Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων και των τραπεζοκαθισμάτων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών, που θα προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο. Στους παραχωρούμενους χώρους απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή (όπως υποστυλώματα, δάπεδα υπερυψωμένα ή όχι, ξύλινες πέργκολες, φωτιστικοί στύλοι, κλπ., καθώς και τοποθέτηση υπαίθριων μπαρ, ψυγείων, ντουλαπιών, κλιματιστικών, κλπ), ή παρέμβαση / επέμβαση στην υποδομή τους, καθώς και η τοποθέτηση πακτωμένων στο έδαφος τραπεζιών, πάγκων σερβιρίσματος, καθισμάτων και άλλων αντικειμένων.

Οι απαγορεύσεις

Απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πάσης φύσεως επί των πλατειών όπως και σε κάθε κοινόχρηστο χώρο, πλην αυτού που έχει εγκατασταθεί κατά την κατασκευή αυτών. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ούτε διαφημιστικών στοιχείων οποιασδήποτε μορφής και είδους σε κοινόχρηστους χώρους. Οι ηχητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός του καταστήματος. Οι καταστηματάρχες φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη για την αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες των καταστημάτων τους. Απαγορεύεται η καταστροφή, φθορά, κλάδεμα η κοπή δέντρων, φυτών, λουλουδιών και γενικά πρασίνου που βρίσκεται σε πλατείες, νησίδες, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Οι καταστηματάρχες που χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων οφείλουν να τους διατηρούν καθαρούς. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ανεμοφρακτών με ύψος μεγαλύτερο του 1,70μ. και με στοιχεία αδιαφανούς ή ευθραύστου υλικού ή με σκοπό τη δημιουργία περίκλειστου χώρου.

Η έκδοση αδειών

Για τη διοργάνωση εκδηλώσεων απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας. Οι καταστηματάρχες υποχρεούνται άμεσα και αζημίως να αποσύρουν με δικιά τους φροντίδα τα τραπεζοκαθίσματα και να παραχωρούν στον Δήμο τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πεζόδρομους), για την διοργάνωση εκδηλώσεων που γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου. Σε αυτή την περίπτωση ειδοποιούνται αρμοδίως από τον Δήμο 10 ημέρες πριν την τέλεση της εκδήλωσης.

Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του σύμφωνα με την ισχύουσα Υγειονομική νομοθεσία. Καταστήματα που δεν έχουν πρόσοψη απέναντι από την πλατεία αλλά τυγχάνουν συνεχόμενα, έχουν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε αυτήν και θα χορηγείται η σχετική άδεια από το Δήμο, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει κατάστημα με πρόσοψη (προβολή) απέναντι από τη συγκεκριμένη θέση.

Στον κοινόχρηστο χώρο Γερμανού, Ζαΐμη και Βαλφούρ, επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων επείγουσας ανάγκης, η κίνηση οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών, τροφοδοσίας καυσίμων μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων, ενώ κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου, για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν. Τέλος, κάθε νέα αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης (κατάληψης) τμήματος πλατείας (ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων κ.λπ.) θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα από μηχανικό, που θα καταρτίζει ο ενδιαφερόμενος και θα καθορίζει λεπτομερώς τον χώρο που θα αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα.


Διαβάστε περισσότερα:
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχόλια

  • ΑΝ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΕΡΝΕΣ ΤΙ ΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ; ΦΑΝΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ. ΑΡΙΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ.ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΙΣ ΣΤΕΡΝΕΣ ΤΙΣ ΒΛΕΠΩ ΠΑΡΤΕΡΙΑ. ΤΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΙΟΥΝΙΑ ΠΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΝΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ;;;;; ΚΑΠΟΙΑ ΜΥΑΛΑ ΔΙΕΠΡΕΨΑΝ.

    ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΜΠΟΥΡΟΣ 15/05/2024 09:57

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr