background img
banner
banner

Άρχισε να αποδίδει η συνεργασία για την εξοικονόμηση νερού

ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ G&G ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Διεθνών Πόρων (WRI) που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2023, η Ελλάδα είναι η 19η χώρα ανάμεσα στις 25 που θα αντιμετωπίσουν εξαιρετικά υψηλό «υδατικό στρες» και κίνδυνο λειψυδρίας μέχρι το τέλος του 2050. Η αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων λοιπόν, κρίνεται αναγκαία καιείναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Δεδομένου ότι τα δίκτυα διανομής νερού είναι σε πολλές περιοχές «γερασμένα» και τα ποσοστά απωλειών νερού πολύ υψηλά, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν λύσεις οι οποίες θα έχουν άμεσα οφέλη τόσο στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, όσο και στους ίδιους τους καταναλωτές.Σε αυτή την κατεύθυνση, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αιγιάλειας (Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιάλειας) συνεργάστηκε με την G&G, μέλος της ConstratGroup με στόχο την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιάλειας.

Σε μια περιοχή σαν την Αιγιάλεια, με συνολικό μήκος δικτύου 180+χλμ ο έλεγχος και η συντή-ρηση είναι τόσο χρονοβόρα όσο και κοστοβόρα, ενώ μπορεί να περάσουν και αρκετές ημέρες μέχρι τον εντοπισμό μια βλάβης με αποτέλεσμα την σπατάλη νερού, μεγάλη σπατάλη χρόνου και χρήματος, πολύωρες διακοπές υδροδότησης κ.α.. Τα παραπάνω επιβαρύνουν περισσότερο την ήδη περιορισμένη διαθέσιμη ποσότητα ύδατος προς ύδρευση, ενώ ο υπερπολλαπλασιασμός του πληθυσμού τα Σαββατοκύριακα και κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου εντείνει το πρόβλημα.

11.265 τοπικοί σταθμοί ελέγχου κατανάλωσης νερού

Με το σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσηςκαι αποθήκευση ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του. Η διαχείριση υδάτινων πόρων γίνεται από ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου στο οποίο έχει γίνει ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου διανομής και μεταφοράς νερού και έχει διασυνδεθεί μέσω ασύρματων επικοινωνιακών διατάξεων με 11.265 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης. Σε συνδυασμό με την κατάλληλη παραμετροποίηση λογισμικού στους τοπικούς σταθμούς συλλέγονται και επεξεργάζονται πληροφορίες από όλα τα κομβικά σημεία του δικτύου ύδρευσης. Έτσι, οι προβληματικές περιοχές (π.χ. με ύπαρξη διαρροής) εντοπίζονται με μεγάλη ακρίβεια μέσω ισοζυγίου συμβάλλοντας στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, την έγκαιρη ενημέρωση και επέμβαση από την Δ.Ε.Υ.Α. στις βλάβες, στην διαφύλαξη και διατήρηση της ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα και του προσφερόμενου νερού κ.λπ..

Οι τερματικοί σταθμοί, συμβάλουν και αυτοί στην καλύτερη εξυπηρέτηση προς τους καταναλωτές αλλά και την διαφύλαξη της ορθής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, με την δυνατότητα δημιουργίας προφίλ κατανάλωσης για τον κάθε πολίτη δίνοντας την δυνατότητα για άμεσο έλεγχο των παραβιάσεων στον υπάρχοντα μετρητή μειώνοντας τις κλοπές νερού και τις παραβιάσεις.

Οι τερματικοί σταθμοί έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν ασύρματα μέσα στη διάρκεια της μέρας την μέτρηση της κατανάλωσης στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου εξαλείφοντας την ανάγκη να περνάει από κάθε παροχή ξεχωριστά ο καταμετρητής για την καταγραφή προσφέροντας στον καταναλωτή την ασφάλεια της ορθής μέτρησης και στην Δ.Ε.Υ.Α. την έκδοση λογαριασμών στην ώρα τους χωρίς καθυστερήσεις. Μια ακόμα συμβολή των τερματικών σταθμών είναι η αποστολή σφαλμάτων/συναγερμών στο Κέντρο Ελέγχου που συνδέονται με κρίσιμες καταστάσεις του δικτύου όπως διαρροές, παραβιάσεις, μη εξουσιοδοτημένη χρήση κ.α. τα οποία βοηθούν στον άμεσο υπολογισμό του ισοζυγίου της κάθε ζώνης του δικτύου και την απόδοση του δικτύου. Από την αποστολή τέτοιον σφαλμάτων μπορεί να εξυπηρετηθεί και ο καταναλωτής καθώς παρέχεται έγκαιρη ενημέρωση πιθανής διαρροής στο ακίνητό του με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος.

Μείωση των διαρροών νερού

Με τις παραπάνω τεχνικές υπάρχει θεωρητική μείωση διαρροών κατά 75%, ένα ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε επιπλέον πληθυσμό 22.113 κατοίκων επί των 10.555 μόνιμων υδρευόμε-νων κατοίκων με βάση την απογραφή του 2011. Η πραγματική μείωση των διαρροών είναι υπό επεξεργασία καθώς για να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα είναι καίριας σημασίας η συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων με συνεχή λειτουργία του συστήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα ωστόσο τα πρώτα στοιχεία κινούνται προς την επίτευξη του στόχου. Η Αιγιάλεια δεν είναι η μοναδική περιοχή που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα επομένως αυτή η συνεργασία δίνει το πρότυπο και σε άλλους Δήμους και Δ.Ε.Υ.Α. που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα να φτιάξουν ένα σχέδιο δράσης αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα των καταναλωτών τους και την εξοικονόμηση χρηματικών και φυσικών πόρων.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr