Με λίγες αλλαγές… ο καθορισμός μελών στα Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων και Επιτροπών του Δήμου

20/12/2021

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΓΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Την «τράπουλα» για τον καθορισμό νέων [..] Διαβάστε περισσότερα