background img
banner
banner

Απόσυρση του «Κλεισθένη» εδώ και τώρα!

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην έκδοση ψηφίσματος µε το οποίο ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών την απόσυρση του Νοµοσχεδίου «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας-Ενίσχυση της Συµµετοχής-Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ» (πρόγραμμα «Κλεισθένης»), προχώρησε στην  προχθεσινή κατεπείγουσα συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας. Παράλληλα, αποφάσισε τη συγκρότηση πενταµελούς διαπαραταξιακής επιτροπής, προκειµένου να µελετήσει αναλυτικά το εν λόγω νοµοσχέδιο και να φέρει εντός τριάντα ηµερών, συγκεκριµένες προτάσεις στο ∆ηµοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Το σχετικό έγγραφο της ΚΕΔΕ, διάβασε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Μπούνιας, με βάση το οποίο το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί ώστε να εμποδιστεί με κάθε τρόπο η διάλυση της χώρας! Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. της ΚΕ∆Ε έχει ταχθεί κατά οποιασδήποτε συζήτησης ή διαβούλευσης για ένα νοµοσχέδιο που προσβάλλει το θεσµό της Αυτοδιοίκησης καθώς δεν προωθεί καµία ουσιαστική µεταρρύθµιση όπως είναι η αποκέντρωση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, µε µεταφορά πόρων και αρµοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς την Αυτοδιοίκηση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Έχει δε προχωρήσει και στην κατάρτιση ψηφίσµατος το οποίο και ανεγνώσθη στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, μεταφέροντας την απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας να απορρίψει στο σύνολό του το συγκεκριµένο σχέδιο Νόµου και να το επιστρέψει στον υπουργό ως απαράδεκτο, γιατί δεν προωθεί καµία αλλαγή στο µοντέλο λειτουργίας του Κράτους, δεν λαµβάνει υπόψη τις θέσεις που έχει εκφράσει και καταθέσει επίσηµα η Κ.Ε.∆.Ε., αλλά και δεν ανταποκρίνεται στις µεγάλες ανάγκες που έχει σήµερα ο θεσµός της Αυτοδιοίκησης, για να επιτελέσει το έργο του, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Κατήγγειλε δε ότι το συγκεκριµένο Ν/Σ οδηγεί τους δήµους σε ακυβερνησία, χάος και παράλυση, ενώ ενισχύει τη διαφθορά και την συναλλαγή στην καθηµερινή λειτουργία των δήµων. Σημειώνεται ότι για την Πέμπτη και την  Παρασκευή 10 και 11 Μαΐου έχει προγραμματιστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση και κοινό Συνέδριο ΚΕ∆Ε-ΕΝΠΕ

Μετά από µακρά διαλογική συζήτηση, και αφού τοποθετήθηκαν όλοι οι σύμβουλοι, εκτός των δηµοτικών συµβούλων Δημ. Καλαμίδα, Χρ. Σπηλιωτόπουλου, Γιώργου Ντίνου, Μιχ. Κωνσταντίνου, Κώστα Παπακωνσταντίνου και Χρ. Λαϊνά, που κατέθεσε δικό του ψήφισµα, που καταψήφισαν το ψήφισµα και τον Βασ. Φιλιππόπουλο που καταψήφισε την συγκρότηση επιτροπής, όλοι οι άλλοι ψήφισαν υπέρ, με το Σώμα να λαμβάνει απόφαση κατά πλειοψηφία (13-6).

Σύσταση πενταμελούς επιτροπής

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής: 1)Να απορρίψει στο σύνολό του το συγκεκριµένο σχέδιο Νόµου και να το επιστρέψει στον Υπουργό ως απαράδεκτο, γιατί δεν προωθεί καµία αλλαγή στο µοντέλο λειτουργίας του Κράτους, δεν λαµβάνει υπόψη τις θέσεις που έχει εκφράσει και καταθέσει επίσηµα η Κ.Ε.∆.Ε., αλλά και δεν ανταποκρίνεται στις µεγάλες ανάγκες που έχει σήµερα ο θεσµός της Αυτοδιοίκησης, για να επιτελέσει το έργο του, προς όφελος των τοπι- κών µας κοινωνιών. 2)Να ζητήσει την απόσυρση του νοµοσχεδίου. 3)Να ζητήσει την άµεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου µε την Κυβέρνηση, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα τουλάχιστον δύο µηνών, προκειµένου να υπάρξει ένα σχέδιο νόµου που θα προωθεί πραγµατικά τη µεταρρύθµιση. 4)Να καταγγείλει ότι το συγκεκριµένο Νοµοσχέδιο οδηγεί τους ∆ήµους σε ακυβερνησία, χάος και παράλυση. Ενώ ενισχύει τη διαφθορά και την συναλλαγή στην καθηµερινή λειτουργία των ∆ήµων. 5)Να ζητήσει από τον αρµόδιο Υπουργό να δεσµευθεί πως δεν θα υπάρξει καµία αλλαγή του εκλογικού συστήµατος των αυτοδιοικητικών εκλογών χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αλλαγή του εκλογικού συστήµατος να ισχύει από τις µεθεπόµενες εκλογές. 6)Να ζητήσει τη σύσταση Επιτροπής στην οποία θα συζητηθούν ό- λα τα ζητήµατα που χρήζουν επίλυσης µέσω της επόµενης Συνταγµατικής Αναθεώρησης. 7)Να συµµετάσχει ο ∆ήµος Αιγιαλείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στο κοινό Συνέδριο Κ.Ε.∆.Ε.-ΕΝ.Π.Ε. που θα πραγµατοποιηθούν την Πέµπτη 10 και την Παρασκευή 11 Μαΐου.

Τέλος, αποφάσισε τη συγκρότηση πενταµελούς διαπαραταξιακής Επιτροπής, προ κειµένου να µελετήσει αναλυτικά το εν λόγω Νοµοσχέδιο και να φέρει εντός τριάντα ηµερών, συγκεκριµένες προτάσεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, η οποία απαρτίζεται από τους Βάσω Ψυχράµη, Γιώργο Γιοβά, Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Μιχάλη Κωνσταντίνου και Γρηγόρη Τριανταφυλλόπουλο.


Διαβάστε περισσότερα:
· · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr