background img
banner
banner

Τι λέει η απόφαση του ΣτΕ για Παπανικολού

ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με απόφασή του στις 14 Απριλίου 2015, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ανέστειλε προσωρινά την ισχύ της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) που αφορούσε την κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ στη θέση “Παπανικολού” της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας.

Το έργο που θα έλυνε για μία δεκαπενταετία το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του Αιγίου και της Δυτικής Αιγιάλειας, σταμάτησε αφού προηγουμένως είχε γίνει πεδίο αντιπαράθεσης, σε δημοτικό και πολιτικό επίπεδο.
Οι κάτοικοι της περιοχής που αντιδρούσαν στην κατασκευή του ΧΥΤΑ, είχαν πετύχει με τη βοήθεια των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που εντόπισαν σημαντικές ελλείψεις και παραβάσεις, να πετύχουν τη διακοπή των εργασιών στο 60% της κατασκευής του.

Θυμίζουμε ότι το έργο είχε ξεκινήσει με την παρουσία των ΜΑΤ, όπως γίνεται συνήθως σε περιβαλλοντικά έργα που είναι ανεπιθύμητα στις περιοχές που κατασκευάζονται. Τα αποτελέσματα όμως της διακοπής των εργασιών, τα βιώσαμε τρία χρόνια αργότερα όταν τα σκουπίδια έπνιξαν την Αιγιάλεια και ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αφού ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία δεν φάνηκε αρκετός, για να κινητοποιηθούν οι Αρχές και να βρεθεί προσωρινή λύση εναπόθεσης στο ΧΥΤΑ της Αιγείρας και σε άλλους πέντε ΧΥΤΑ της Δυτικής Ελλάδας.

Ξεκάθαρη η απόφαση του ΣτΕ

Τρία χρόνια χρειάστηκε επίσης το Συμβούλιο της Επικρατείας να εκδώσει την απόφασή του μετά από προσφυγή του εργολάβου στις 9 Ιουλίου του 2015, για ακύρωση της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης.

Το ΣτΕ, συνεδρίασε στις 16 Δεκεμβρίου 2015 έβγαλε απόφαση τον Νοέμβριο του 2017 και αυτή δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουνίου του 2018, αλλά μόλις την Παρασκευή την πήραν στα χέρια τους επίσημα οι εμπλεκόμενοι φορείς και σήμερα τη δημοσιεύει το “Protionline.gr” . Σύμφωνα λοιπόν με την τεκμηριωμένη απόφαση, η διακοπή των εργασιών βασίστηκε στις διαπιστώσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος οι οποίες ήταν οι εξής:
α. Κατασκευή του έργου επί γηπέδου που διασχίζεται από υδατόρεμα/υδροφορία περιοχής, β. υδροπερατότητα χώρου κατασκευής ΧΥΤΑ, γ. σεισμικότητα περιοχής, δ. απουσία οριστικής άδειας επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, ε. κατασκευή υπόγειου χώρου και αντίθεση της κατασκευής προς τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Α.Ε.Π.Ο., στ. οριοθέτηση του ποταμού Φοίνικα μόνο κατά τμήμα, ζ. (απουσία) συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, η. κατασκευή οδού πρόσβασης στο έργο χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, η. απουσία αντιπυρικής προστασίας, δοθέντος επιπλέον ότι έχει πραγματοποιηθεί εκχέρσωση σε δάσος και σε δασική έκταση, θ. απουσία ειδικής υδρολογικής μελέτης πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου (η σύνταξη της οποίας ακολούθησε τον Ιούνιο του 2013, ι. απουσία διαθεσιμότητας των Μ.Π.Ε. και Α.Ε.Π.Ο. στο χώρο του έργου.

Ακυρώνει Γραμματέα, απορρίπτει υπουργό

Το δικαστήριο κρίνει μία – μία τις διαπιστώσεις και επί της ουσίας επαναφέρει στην απόφασή του πως κανένα από τα παραπάνω δεν επιβάλλουν ή δικαιολογούν την αναστολή της εκτελέσεως της Α.Ε.Π.Ο. που οδήγησε στη διακοπή των εργασιών.
“Επειδή, κατόπιν των ανωτέρων, εφόσον το κύριο αιτιολογικό έρεισμα της δεύτερης προσβαλλόμενης πράξεως περί αναστολής εκτελέσεως της Α.Ε.Π.Ο. του ΧΥΤΑ Δυτικής Αιγιαλείας στη θέση “Παπανικολού”, είναι η μη υποβολή μελέτης τροποποίησης της, η επίκληση των οκτώ, αναφερόμενων στην υπ’ αριθμ. 1663/30.6.2014 πράξη της ΕΥΕΠ, παραβάσεων δεν στηρίζει νομίμως και επαρκώς και δεν δικαιολογεί, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα στις σκέψεις 11-23, την τροποποίηση της εν λόγω Α.Ε.Π.Ο. που είχε ζητήσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, λαμβανομένου υπόψη και του ότι είχαν επανειλημμένως ζητηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) και από την ανάδοχο διευκρινήσεις / υποδείξεις ως προς τις ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των αρχικών εκγριθέντων περιβαλλοντικών όρων του έργου. Συνεπώς, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την αιτούσα, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση, να ακυρωθεί η υπ΄αριθμ. 44365/396/14.4.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και η σιωπηρή απόρριψη της κατ’ αυτής προσφυγής από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να απορριφθεί η παρέμβαση.
Διά ταύτα
Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει: α. την η υπ’ αριθμ. 44365/396/14.4.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, β. την σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής κατά της ανωτέρω πράξεως από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το αιτιολογικό.
Απορρίπτει την παρέμβαση.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Επιβάλλει σε βάρος του Δημοσίου και των παρεμβαινόντων συμμέτρως, τη δικαστική δαπάνη της αιτούσης, που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.”

Οι επόμενες κινήσεις για την επανεκκίνηση του έργου

Η απόφαση είναι ξεκάθαρη και δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες, έτσι τώρα μένει να δούμε πως θα αντιδράσουν ο δήμαρχος Αιγιαλείας Θανάσης Παναγόπουλος, και ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.
Ο πρώτος που ήταν αντίθετος προεκλογικά με την κατασκευή του, έχει αρχίσει να αναθεωρεί μετά τα όσα συνέβησαν την άνοιξη με τα σκουπίδια στους δρόμου, αλλά και την καθυστέρηση στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που ήθελε την Παπανικολού μόνο για τα ανακυκλώσιμα υλικά, αρχικά.
“Θα ακολουθήσουμε τη νομιμότητα”, τονίζει και η απόφαση του ΣτΕ έρχεται ως μάννα εξ ουρανού, που ίσως βοηθήσει να ελαττωθεί η πίεση από την Ανατολική Αιγιάλεια στο άμεσο μέλλον.
Ο δεύτερος νιώθει δικαιωμένος γιατί το έργο που ξεκίνησε να υλοποιεί ο ίδιος, θα ολοκληρωθεί αν και πρέπει να το εντάξει πάλι στο ΕΣΠΑ για να λάβει τη χρηματοδότηση, περίπου 3εκ. ευρώ που απαιτείται.
Εφόσον όλα δείχνουν ότι και οι δύο παράγοντες θα διεκδικήσουν και πάλι τη θέση τους στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τον Μάιο του 2019, αναμένεται να ακολουθήσουν κοινή στρατηγική στο θέμα αυτό με ότι αυτό συνεπάγεται από τις αντιστάσεις που θα βρουν στην τοπική κοινωνία. Θα γίνει προσπάθεια το έργο να επανεκκινήσει πριν τις δημοτικές εκλογές, την ώρα οι πρόεδροι των Καμαρών, της Μυρόβρυσης, του Δαμακινίου, του Σαλμενίκου, του Νέου Ερινεού και της Ζήριας αναζητούν τρόπους αντίδρασης.

20 χρόνια για ένα έργο

Αξίζει να δούμε μέσα από τις ημερομηνίες, πως ένα έργο πνοής για τον τόπο θα φτάσει να λειτουργήσει 20 χρόνια μετά από την απόφαση υλοποίησης του.
Στις 16 Ιουλίου 2002, εγκρίθηκε η Αναθεώρηση Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας από την τότε Νομαρχία, με την Παπανικολού να έρχεται στο προσκήνιο, αν και δεν ήταν η ενδεδειγμένη θέση για πολλούς.
Στις 17 Οκτωβρίου 2013, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι αλλά το έργο συμβασιοποιήθηκε επτά χρόνια αργότερα, στις 27 Αυγούστου 2010.
Τον Δεκέμβριο του 2013, άλλαξε ο εργολάβος, αφού διαλύθηκε η κοινοπραξία ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Αφού Βλάχου και ΣΙΑ ΕΕ και η πρώτη συνέχισε μόνη της.
Τον Απρίλιο του 2015 το έργο σταμάτησε και αναμένεται να επανεκκινήσει το 2019 και να λειτουργήσει το 2020, προφανώς όχι όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός (ΧΥΤΑ) Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων δηλαδή, αλλά ΧΥΤΥ αφού εκεί θα πηγαίνουν τα Υπολείμματα των Στερεών Αποβλήτων.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr