background img
banner
banner

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με 118 θέματα

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας,  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2018,  και ώρα 18:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2019.
 2. Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2019.
 3. Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.), οικονομικού έτους 2019.
 4. Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Αιγιαλείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών του Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2019.
 6. Συμπληρωματική κατανομή από Κ.Α.Π. έτους 2018, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων».
 7. Καθορισμός κωδικών δαπανών δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 8. Αποδοχή της ένταξης του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιαλείας» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018 στη ΣΑΕΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της χρηματοδότησης και ορισμός υπολόγου και υπόλογου διαχειριστή.
 9. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», για την εκτέλεση του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιαλείας».
 10. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.118/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, με αντικατάσταση Μελών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
 11. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.441/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στην Αστική Εταιρία του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας.
 12. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.446/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.107/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αιγιαλείας.
 14. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.123/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.).
 15. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.528/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί ορισμού μελών Δημοτικής Επιτροπής Ι-σότητας Φύλων Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.646/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προ-μηθειών για το έτος 2019.
 17. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.647/2018 απόφασης Δημοτικού Συμ-βουλίου Αιγιαλείας, περί συγκρότησης επιτροπής τμηματικής ή συνολικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών για το έτος 2019.
 18. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 & 54 του Ν.1416/1984 και του άρθρου 52 του Ν.2065/1992 για το έτος 2019, περί απόδοσης των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων ε-σόδων κέντρων διασκεδάσεων, εστιατορίων κ.λπ.
 19. Ορισμός μελών Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
 20. Ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ.270/1981 (όργανα διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2019.
 21. Ορισμός μελών Επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2019.
 22. Ορισμός μελών Επιτροπής σύνταξης κτηματολογίου του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2019.
 23. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής εκτίμησης ζημιών από θεομηνίες (πλημμύρες από αρδευτικά αυλάκια, από αγωγούς ύδρευσης κ.λπ.), για το έτος 2019.
 24. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2019.
 25. Συγκρότηση Επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2019.
 26. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων που η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.870,00 €, για το έτος 2019.
 27. Ορισμός μελών Οργάνου για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο των άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2019.
 28. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου και δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, στα Πρωτοβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων και εν γένει χώρων συγκέντρωσης κοινού, για το έτος 2019.
 29. Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου του ευεπιτήρητου επιχειρήσεων υπηρεσιών διαδικτύου, για το έτος 2019.
 30. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας για τη συμμετοχή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, για το έτος 2019.
 31. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας ως μέλους Επιτροπής, για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων, για το έτος 2019.
 32. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας, για τη συμμετοχή στη Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ.13/2018 περί διαδικασίας χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και του άρθρου 35 του αριθ.20 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.2133.1/39328/ 2018 Υπουργική Απόφαση (1929 Β’), για έτος 2019.
 33. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στη γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, για το έτος 2019.
 34. Ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου Παλαιάς Αγοράς Αιγίου, όπου στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 35. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων στο άλσος της Τ.Κ. Αμπελοκήπων, στο Πολιτιστικό Σύλλογο Χρυσανθίου «Η Βερσοβά».
 36. Παραχώρηση αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, για δημιουργική απασχόληση.
 37. Παραχώρηση μίας (1) αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας στον Αθλητικό Όμιλο «Ακράτα», για μαθήματα σκάκι.
 38. Ανανέωση της παραχώρησης χρήσης και ευθύνης λειτουργίας του Μουσείου Αγροτικής Ιστορίας και Λαϊκής Παράδοσης, που λειτουργεί στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Γρηγόρη, στο Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο Γρηγόρι Αιγίου «Ο Άγιος Γρηγόριος».
 39. Αγορά ακινήτου με δημοπρασία, στη θέση «Νησί» της Τ.Κ. Τεμένης Δήμου Αιγιαλείας, πλησίον του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) με σκοπό την επέκτασή του.
 40. Υποβολή αιτήματος του Δήμου Αιγιαλείας προς τον Ο.Α.Ε.Δ., για ανανέωση παραχώρησης της χρήσης των καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος Ο.Ε.Κ. (περιοχή Αγίου Αθανασίου Αιγίου).
 41. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2019, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
 42. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης.
 43. Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Αγία Βαρβάρα».
 44. Οικονομική ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου «Στράτων» Αιγίου.
 45. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ε-πέτειο του γεγονότος της πρώτης ένοπλης ενέργειας της Επανά-στασης των Ελλήνων το 1821 στην περιοχή Αγριδίου Δ.Ε. Ακρά-τας Δήμου Αιγιαλείας.
 46. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώ-σεων της επετείου «25η Μαρτίου 1821».
 47. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση ημερίδας για την παγκό-σμια ημέρα της γυναίκας, στο Δήμο Αιγιαλείας.
 48. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια στεφάνων για την κάλυ-ψη αναγκών των εθνικών και τοπικών εορτών, επετείων και λοι-πών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν το έτος 2019 στο Δή-μο Αιγιαλείας.
 49. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκδοση τουριστικού έντυπου οδη-γού του Δήμου Αιγιαλείας.
 50. Εξειδίκευση πίστωσης για την τοποθέτηση νέας παροχής στο πα-λαιό Σχολαρχείο της Τ.Κ. Τράπεζας Δήμου Αιγιαλείας.
 51. Έγκριση της υπ’ αριθ.14/2019 μελέτης, του προϋπολογισμού και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού».
 52. Έγκριση της υπ’ αριθ.15/2019 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και του προϋπολογισμού του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου».
 53. Έγκριση της υπ’ αριθ.16/2019 μελέτης, του προϋπολογισμού και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού-Συμπολιτείας-Ερινεού».
 54. Έγκριση της υπ’ αριθ.17/2019 μελέτης, του προϋπολογισμού και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας».
 55. Έγκριση της υπ’ αριθ.18/2019 μελέτης, του προϋπολογισμού και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας».
 56. Έγκριση της υπ’ αριθ.27/2019 μελέτης της υπηρεσίας: «Ετήσια α-ναβάθμιση εφαρμογών του Δήμου Αιγιαλείας (RELEASE) και μη-χανογραφική υποστήριξη χρηστών».
 57. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αιγείρας» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, λό-γω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα».
 58. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αιγίου» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, λό-γω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα».
 59. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ακράτας» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, λό-γω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα».
 60. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Διακοπτού» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα».
 61. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ερινεού» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, λό-γω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα».
 62. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Συμπολιτείας» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/ 2016, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα».
 63. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρι-σμού, συντήρησης, ταφής, εκταφής Δημοτικού Κοιμητηρίου» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα».
 64. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα «Γα-λάζιες Σημαίες έτους 2019».
 65. Υποκατάσταση μέλους υφιστάμενης Κ/Ξ του έργου: «Αποκατά-σταση-ενίσχυση-διαρρύθμιση Δημοτικού Μεγάρου Δ.Δ. Καμα-ρών».
 66. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανόρυξη-εκβάθυν-ση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων».
 67. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας».
 68. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας».
 69. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού».
 70. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας».
 71. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών Έργων Δ.Ε. Αιγείρας».
 72. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού».
 73. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας».
 74. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού-Συμπολιτείας-Ερινεού».
 75. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δήμου Διακοπτού».
 76. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συμβατικών εργα-σιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου».
 77. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερι-νεού».
 78. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού».
 79. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας».
 80. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συμβατικών εργα-σιών του έργου: «Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώ-ρου Δημοτικού Σχολείου Άνω Διακοπτού για χρήση περιβαλλοντι-κού κέντρου».
 81. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δ.Ε. Συμπολιτείας».
 82. Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ανόρυξη-εκβάθυνση γεωτρήσεων στον Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητας των υ-πογείων υδάτων».
 83. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παρα-λιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας».
 84. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δέν-τρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. Αιγείρας – Δ.Ε. Ακρά-τας».
 85. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δέν-τρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. Αιγίου».
 86. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δέν-τρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. Διακοπτού».
 87. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δέν-τρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε. Συμπολιτείας – Δ.Ε. Ερινεού».
 88. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής ο-δοποιίας Δ.Ε. Αιγίου».
 89. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής ο-δοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού».
 90. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπα-γοποίησης οδών Δ.Ε. Ακράτας».
 91. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Αιγίου».
 92. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Διακο-πτού».
 93. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρι-κών εργασιών στην Τ.Κ Βαλιμιτίκων, στην Τ.Κ. Ριζομύλου και στην Τ.Κ. Νικολαιίκων Δήμου Αιγιαλείας».
 94. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση πυρκαγιάς σε παραποτάμια έκταση ποταμού Φοίνικα».
 95. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των βενζινοκίνητων εργαλείων των Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».
 96. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες για την οργάνωση και διαχείριση των υδάτινων πόρων (υδάτων αρδευτικής χρήσης) του Δήμου Αι-γιαλείας».
 97. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Αναβάθμιση και συντήρηση προγραμμάτων λογισμικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών».
 98. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μονάδων».
 99. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών & fax των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας».
 100. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες εγκατάστασης κατανεμητών (rack) & τηλεφωνικών κέντρων, μεταφορά δικτύου υπολογιστών μεταξύ υπηρεσιών – Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, ασύρμα-του WIFI».
 101. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Δημιουργία, γραφιστική απεικόνιση και συμ-βουλευτικές υπηρεσίες καταχώρησης και κατοχύρωσης ονόματος και σήματος για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας».
 102. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Μεγαφωνική-ηχητική εγκατάσταση για την εκπομπή εορταστικής μουσικής στο κέντρο της πόλης του Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
 103. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Ηχητική κάλυψη των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου της «Μυστικής Συνέ-λευσης της Βοστίτσας 26-1-1821».
 104. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υ-πηρεσίας με τίτλο: «Ενοικίαση δωματίων για την φιλοξενία/διαμο-νή σε επισήμους προσκεκλημένους και ομιλητές, που θα παρα-στούν στην εκδήλωση «1η Ανοιχτή Συνέλευση της Βοστίτσας».
 105. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 106. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού χειροποίητου κοσμήματος.
 107. Διαγραφή ποσού που αφορά εισφορά σε γη και χρήμα, από καρτέ-λα με στοιχεία Αθανάσιος Παναγόπουλος του Μιχαήλ, λόγω αναί-ρεσης ένταξης ακινήτου.
 108. Διαγραφή ποσών από καρτέλες δημοτών, λόγω ανακριβών στοι-χείων από το Τμήμα Τροχαίας Αιγίου.
 109. Διαγραφή ποσού από παράβαση Κ.Ο.Κ., από καρτέλα με στοιχεία Διονύσιος Γεροντής του Σταύρου.
 110. Διαγραφή παγίων τελών Κοιμητηρίου ετών 2015-2016 από καρτέ-λα με στοιχεία Βασιλική Παπακωνσταντίνου του Κων/νου, ως α-χρεωστήτως βεβαιωθέντα.
 111. Διαγραφή τέλους και προστίμου αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρή-στου χώρου περιπτέρου, από καρτέλα με στοιχεία Γεώργιος Μεν-τζελόπουλος του Δημητρίου.
 112. Διαγραφή χρεώσεων τελών 0,5%, Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγια-λείας.
 113. Τακτοποίηση-διαγραφές χρεώσεων Τ.Α.Π. Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αι-γιαλείας, έτους 2019.
 114. Διαγραφή τελών Τ.Α.Π. από καρτέλα με στοιχεία Παναγιώτα Φω-τοπούλου του Νικολάου, ετών 2017 και 2018.
 115. Διαγραφή χρεώσεων Τ.Α.Π., Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
 116. Διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων Τ.Α.Π., Δ.Ε. Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας.
 117. Διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων Τ.Α.Π., Δ.Ε. Συμπολιτείας Δή-μου Αιγιαλείας.
 118. Διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων άρδευσης, Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.

 

 


Διαβάστε περισσότερα:
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr