background img
banner
banner

Δόθηκε το στίγμα της νέας διοίκησης

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΠΑΙΔΕΙΑ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Σε καλό κλίμα, παρόντος του δημάρχου Αιγιαλείας Δημήτρη Καλογερόπουλου πραγματοποιήθηκε χθες (Δευτέρα) μεσημέρι, η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Παιδεία –Πολιτισμός –Αθλητισμός» του δήμου Αιγιαλείας, υπό την προεδρία του Παναγιώτη Ανδριόπουλου.

Κατόπιν της σύστασης σε Σώμα (με πρόεδρο τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο και αντιπρόεδρο τον Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο), ακολούθησε η συγκρότηση των Επιτροπών στους επιμέρους Τομείς του Νομικού Προσώπου, δίνοντας και το στίγμα της νέας διοίκησης όσον αφορά τη λειτουργία σε όλες τις δομές.

Με το βλέμμα στραμμένο στην καλύτερη δυνατή λειτουργία των δομών στον ευαίσθητο τομέα της Παιδείας (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – ΚΔΑΠ) και του Αθλητισμού, από τη νέα διοίκηση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου με την σύσταση επιμέρους Επιτροπή με αρμοδιότητα «Μουσεία, Αρχαία και Κοσμικά Μνημεία –Αρχαιολογικοί Χώροι, Πολιτιστική Κληρονομιά».

Αμοιβαία κατανόηση, συνεργασία και κοινή πορεία ζήτησε ο δήμαρχος

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος κ. Καλογερόπουλος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει το Νομικό Πρόσωπο για τη λειτουργία του δήμου, δεδομένου του τεράστιου εύρους του έργου του, στους σημαντικούς τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού του τόπου.

Δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην αναγκαιότητα αμοιβαίας συνεργασίας όλων των μελών του νέου Δ.Σ. μεταξύ τους αλλά και με τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς, ο δήμαρχος έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη να ξεπεραστούν τοπικιστικές λογικές, αφού η Αιγιάλεια είναι μία και ενιαία και έτσι πρέπει όπως τόνισε να αντιμετωπίζονται και οι δομές της προκειμένου να εξυπηρετούν στο απόλυτο όλους τους δημότες. Αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του ρόλου του Νομικού Προσώπου που έχει πολλές αρμοδιότητες που σχετίζονται με την κοινωνία.
Ο δήμαρχος έκανε γνωστή την βούλησή του να δώσει βαρύτητα και να ενισχύσει τα Νομικά Πρόσωπα του δήμου για να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα. ΄΄Στην ουσία είσαστε μία πολιτική οικογένεια που έχει υποχρέωση να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις απέναντι στην τοπική κοινωνία. Θέλω να πιστεύω ότι η επιλογή σας θα μας δικαιώσει΄΄, επισήμανε ο δήμαρχος, ζητώντας υπεύθυνες συμπεριφορές, σεβασμό και τονίζοντας ότι τα μέλη θα διασφαλιστούν και δεν πρόκειται σε καμία των περιπτώσεων να… βρουν τον μπελά τους, παρά μόνο εάν η συμπεριφορά τους δεν συνάδει με τον Πολιτισμό που προάγει το ΝΠΔΔ.

Για καταμερισμό αρμοδιοτήτων με σκοπό να παραχθεί έργο μίλησε ο πρόεδρος

Καλωσορίζοντας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος Παναγιώτης Ανδριόπουλος ευχήθηκε μια εποικοδομητική θητεία που θα παράγει επί της ουσίας έργο σε όλους τους Τομείς του Νομικού Προσώπου, ενώ κατά την εισήγησή του για την σύσταση των Επιτροπών έκανε λόγο για την προσπάθεια καταμερισμού αρμοδιοτήτων ώστε ο ρόλος του καθενός που συμμετέχει στις αντίστοιχες επιτροπές να είναι συγκριμένος και να μπορεί να παραχθεί έργο χωρίς εμπλοκή μεταξύ των συμμετεχόντων που θα έφερνε και την όποια δυσλειτουργία. ΄΄Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε και να σεβόμαστε ο ένας το ρόλο του άλλου χωρίς να προσπαθούμε να υποβάλλουμε τις απόψεις μας, θα λειτουργούμε με δημοκρατικές διαδικασίες΄΄, σημείωσε μεταξύ άλλων. Ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ζήτησε αγαστή συνεργασία μεταξύ των μελών των επιτροπών τονίζοντας πως ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ διότι ανήκουν στον ευαίσθητο τομέα επειδή έχουν να κάνουν με παιδιά. Επιπλέον, ο κ. Ανδριόπουλος έκανε γνωστή την πρόθεση μελλοντικής συνεργασίας με νομικό σύμβουλο που χρειάζεται για την καλύτερη λειτουργία του ΝΠΔΔ, για το ενδεχόμενο δημιουργίας υποστηρικτικών ομάδων στις υπάρχουσες ομάδες, ενώ ενημέρωσε το Σώμα για τα οικονομικά δεδομένα, κάνοντας μεταξύ άλλων γνωστό ότι ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου ανέρχεται στα 2,3 εκατ. ευρώ.

Πώς λειτουργούν οι Επιτροπές Εργασίας

Να σημειωθεί ότι οι Επιτροπές Εργασίας είναι άμισθες, έχουν γνωμοδοτικό και έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. και εξουσιοδότηση του προέδρου και εκτελεστικό χαρακτήρα, παρακολουθούν τη λειτουργία των επιμέρους δραστηριοτήτων, κατά τμήμα/γραφείο λειτουργίας του ΝΠΔΔ, διαπιστώνουν προβλήματα και προτείνουν λύσεις δίνοντας αναπτυξιακή προοπτική, ενημερώνοντας το Δ.Σ. είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε μετά από πρόσκληση του προέδρου. Ο πρόεδρος αξιολογεί τις προτάσεις των Επιτροπών και λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη δραστηριότητα και ανάπτυξη του Νομικού Προσώπου, εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Συνεδριάζουν με την ευθύνη των υπευθύνων τους, τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Μετά τη λήψη των αποφάσεων, οι Επιτροπές παρακολουθούν στενά την προώθηση και υλοποίηση αυτών με την γενική εποπτεία του προέδρου του Δ.Σ.

Ποιοι στελεχώνουν τις Επιτροπές

Αναλυτικά, οι Επιτροπές Εργασίας ανά Τμήμα / Γραφείο δραστηριότητας, όπως εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σώμα έχουν ως εξής:

 1. Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  1. Ανδριόπουλος Παναγιώτης, επικεφαλής, Πρόεδρος του Δ.Σ.
  2. Τριανταφυλλόπουλος Γρηγόριος
  3. Κλιματσάκη Αλεξάνδρα
  4. Πανουτσόπουλος Θεόδωρος
  5. Σαμπάνη Αγγελική
 2. Α1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ
  1. Βαρδάκης Ευστράτιος, επικεφαλής
  2. Τσουκαλά Μαρία
  3. Σταυροπούλου Μαρία
  4. Καρρά Μαρία
  5. Ευσταθίου Αναστασία
 3. Α2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ –Ν. ΓΚΑΤΣΟΣ
  1. Σπηλιωτόπουλος Χρήστος, επικεφαλής
  2. Σταυροπούλου Μαρία
  3. Ευσταθίου Αναστασία
  4. Κωνσταντινόπουλος Νικόλαος
  5. Σπανός Ιωάννης
 4. Α3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ»
  1. Σπηλιωτόπουλος Χρήστος, επικεφαλής
  2. Παππά Αικατερίνη
  3. Φακίτσας Εμμαουήλ
  4. Μουστερή Ελλάς
  5. Μπαρμπαλιά Νικολέτα
 5. Α4. ΜΟΥΣΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ–ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
  1. Τριανταφυλλόπουλος Γρηγόριος, επικεφαλής
  2. Μπεντεβή Ευανθία
  3. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
  4. Παναγόπουλος Παναγιώτης
  5. Κεπενού-Παλαιολογοπούλου Καλλιόπη

 

 1. Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  Τακτικά Μέλη
  1. Ανδριόπουλος Παναγιώτης, επικεφαλής.
  2. Φραγκονικολόπουλος Γεώργιος
  3. Σπηλιωτόπουλος Χρήστος
  4. Βούλγαρης Κων/νος
  5. Καρανικόλας Ιωάννης
  Λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών της συγκεκριμένης Επιτροπής και της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης που καλύπτουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ., ορίζονται και Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής, ως εξής:
  1. Γιάχος Παναγιώτης
  2. Καραμάνος Αριστείδης
  3. Σταυροπούλου Παναγιώτα
  4. Κιτσάτη Δήμητρα
  5. Ρούβαλη Ολυμπία
 2. Β1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ.
  1. Ανδριόπουλος Παναγιώτης, επικεφαλής
  2. Σπηλιωτόπουλος Χρήστος
  3. Ρούσσος Γεώργιος
  4. Κιτσάτη Δήμητρα
  5.Αλέφαντος Νικόλαος
 3. Β2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
  1. Φραγκονικολόπουλος Γεώργιος, επικεφαλής
  2. Καρανικόλας Ιωάννης
  3. Καραγκούνιας Παναγιώτης
 4. Β3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
  1. Φραγκονικολόπουλος Γεώργιος, επικεφαλής
  2. Σπηλιωτόπουλος Χρήστος
  3. Αλέφαντος Νικόλαος
 5. Β4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
  1. Φραγκονικολόπουλος Γεώργιος, επικεφαλής
  2. Βούλγαρης Κων/νος
  3. Κιτσάτη Δήμητρα

 

 1. Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  Γ1. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ
  1. Φραγκονικολόπουλος Γεώργιος, επικεφαλής
  2. Γιαννίκου Άννα
  3. Καυκάς Παναγιώτης
  4. Ραμπαβίλας Θεοφάνης
  5. Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισσάβετ
 2. Γ2. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Δ.Α.Π. – ΜΕΑ)
  1. Ανδριόπουλος Παναγιώτης, επικεφαλής
  2. Γιαννίκου Άννα
  3. Ραμπαβίλας Θεοφάνης
  4. Κολοκοτρώνη Σοφία
  5. Ζαντέ Παρασκευή
 3. Γ3. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Α.Π.Η.
  Α. ΑΙΓΙΟΥ
  1. Ανδριόπουλος Παναγιώτης, επικεφαλής
  2. Φωτεινού-Μπούνια Αλεξάνδρα
  3. Νικολοπούλου Γεωργία
  4. Σπυροπούλου-Χριστοδούλου Δήμητρα
  5. Μεντζελοπούλου-Σάττα Θεοδώρα
  Β. ΑΚΡΑΤΑΣ
  1. Σταυροπούλου Μαρία
  2. Λούζη Μαρία
  3. Παλαιολογοπούλου Καλιόπη
  4. Αποστολοπούλου Αγγελική
  5. Χριστοφιλοπούλου Μαρία
  Υπεύθυνος Νομικών Υποθέσεων Ν.Π.Δ.Δ.: Ανδριόπουλος Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Καυκά Παναγιώτη
  Υπεύθυνος Ελέγχου Κατασκευών Ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. : Ραμπαβίλας Θεοφάνης με αναπληρωτή τον Βούλγαρη Κων/νο

Ορισμός της Τριμελούς Επιτροπής για αντικείμενα χωρίς αξία, ακίνητα και δημοπρασίες

Κατά την συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε επίσης ο Ορισμός της Τριμελούς Επιτροπής «Καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία» καθώς και η συγκρότησης Επιτροπών: α) Δημοπρασιών Δημοτικών Ακινήτων (για αγορές, πωλήσεις, εκμισθώσεις, μισθώσεις) και β) Εκτιμητικής Επιτροπής εκποιούμενων ακινήτων, μισθωμάτων κ.λ.π. (με αρμοδιότητες και Επιτροπής Καταλληλότητας) και ορισμός Μελών τους». Τέλος έγινε ενημέρωση από υπηρεσιακούς παράγοντες όσον αφορά λειτουργικά και οικονομικά ζητήματα στις δομές του Νομικού Προσώπου.

Το νέο Δ.Σ.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με την υπ’ αριθ. 460/2019 απόφασή του αποφάσισε τον ορισμό των Μελών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», ως εξής:

Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1) Ανδριόπουλος Παναγιώτης Πρόεδρος, με αναπληρωτή (στη θέση του μέλους) τον Ντίνο Γεώργιο
2) Φραγκονικολόπουλος Γεώργιος Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή τον Χριστόπουλο Γ. Βασίλειο
3) Μαρινόπουλο Παναγιώτη, με αναπληρωτή τον Μάρκου Παναγιώτη
4)Βαρδάκη Ευστράτιο, με αναπληρώτρια την Καρρά Μαρία.
Δημότες-δημότισσες:
5) Γιαννίκου Άννα, με αναπληρώτρια την Παρίση Αδαμαντία
6)Καυκά Παναγιώτη, με αναπληρωτή τον Υφαντή Βασίλειο
7) Σπηλιωτόπουλο Χρήστο, με αναπληρώτρια την Παλαιολόγου Ανδρομάχη
8) Ραμπαβίλα Θεοφάνη, με αναπληρωτή τον Αγγελόπουλο Σωκράτη
9) Βούλγαρη Κων/νο, με αναπληρωτή τον Βίλλιο Κων/νο
10) Γιάχο Παναγιώτη, με αναπληρωτή τον Φούγια Νικόλαο
11)Σαμπάνη Αγγελική, με αναπληρώτρια την Σταυροπούλου Παναγιώτα (Τούλα)
12)Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισσάβετ, με αναπληρώτρια την Οικονομοπούλου Φωτεινή
14) Καρανικόλα Ιωάννη, με αναπληρωτή τον Σκαρτσίλα Λεωνίδα
15) Ζαντέ Παρασκευή, με αναπληρωτή τον Χριστόπουλο Χρήστο
Εκπρόσωπος εργαζομένων:
16)Κολοκοτρώνη Σοφία, με αναπληρώτρια την Κουμούτσου Αναστασία


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


Τα σχόλια είναι κλειστά.

protionline.gr