background img
banner
banner

Επιστροφή στις δια ζώσης συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η «ΠΡΩΤΗ» ΜΕ 26 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στον γνώριμο χώρο τού Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου επιστρέφει το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας όπου συνεδριάζει ξανά δια ζώσης, μετά από ένα μεγάλο διάστημα συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη που επέβαλαν τα μέτρα κατά της διάδοσης του covid-19. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στις 7.00 το απόγευμα.

Τα θέματα είναι: 1. Έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2021. 2. Έγκριση τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021. 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας για το τέταρτο (4ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 2020. 4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας για το πρώτο (1ο) τρίμηνο οικονομι-κού έτους 2021. 5. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού σε αγωγή της Α.Ε. ΠΕΡΜΕ κατά Δήμου Αιγιαλείας. 6. Ανάθεση στον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ) της εκπροσώπησης του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Τσιβλού (ΥΗΣ Τσιβλού) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξουσιο-δότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αιτήσεων, συμβάσεων κ.λπ. εγγράφων με τον φορέα. 7. Ανάθεση σε Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) της εκπροσώπησης του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Τσιβλού (ΥΗΣ Τσιβλού) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αιτήσεων, συμβάσεων κ.λπ. εγγράφων με τον φορέα. 8. Δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ΜΥΗΣ Τσιβλού. 9. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.174/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμ-βουλίου Αιγιαλείας, περί ανάληψης υποχρεώσεων καταβολής των οφει-λών της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «Αίγειρος». 10. Μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, προ-κειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων. 11. Λύση ή μη του συμφωνητικού εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα «Χρυσάμπελα», της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων Δήμου Αι-γιαλείας. 12. Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών των Δημοτικών Κοινοτήτων Διακοπτού και Ριζομύλου Δήμου Αιγιαλείας. 13. Επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/ 2006 για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών Ν. Αχαΐας.

Κατεδάφιση επικίνδυνων κτιρίων και τροποποίηση χρήσεων γης

Ακόμη, 14. Έγκριση κατεδάφισης επικίνδυνου κτιρίου επί της οδού Ελίκης 4 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 15. Έγκριση επισκευής και αποκατάστασης της πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Βαλιμής Δήμου Αιγιαλείας, για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των πεζών. 16. Έγκριση τοποθέτησης ή μη, εικονοστασίου, στην πλατεία Δεξαμενής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 17. Τροποποίηση χρήσης γης στο Ο.Τ.376 της επέκτασης σχεδίου πόλης Νικ. Πλαστήρα της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 18. Εντοπισμένη σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού Σχεδίου Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας στο Ο.Τ.153, μετά από την υπ’ αριθ.776/2011 απόφα-ση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (άρση απαλλοτρίωσης) και εναρμόνιση του πολεοδομικού καθεστώτος του Ο.Τ.153 με την υπ’ αριθ.38479/20.09.2005 Υπουργική Απόφαση. 19. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δήμου Διακοπτού». 20. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, περί διαγραφής δημοτικών οχημάτων. 21. Έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρή-στου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Δαμακινίου Δήμου Αιγιαλείας. 22. Έγκριση τεχνικής υποστήριξης, ασφάλειας, προώθησης στις μηχανές α-ναζήτησης και διαρκής ενημέρωσης της ιστοσελίδας «Discover Aigia-leia». 23. Έγκριση ενεργειών εκπόνησης σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital Marketing) για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας. 24. Έγκριση της υπηρεσίας ενημέρωσης, αναβάθμισης και εμπλουτισμού της υπάρχουσας εικονικής περιήγησης (σφαιρικά βίντεο, VR) για την καλύτερη προβολή του Δήμου Αιγιαλείας. 25. Μετακίνηση-τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. 26. Χορήγηση νέας αδείας παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς.


Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

Σχετικα αρθρα


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr