background img
banner
banner

To protionline.gr αποκαλύπτει: Ύστατη προσπάθεια με δυνατά επιχειρήματα…

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Με την ελπίδα ότι την ύστατη στιγμή θα ανατραπεί η κατάφορη αδικία εις βάρος της Αιγιάλειας με τη μεταφορά του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Πάτρα, κατατέθηκαν την Τρίτη 26 Ιουλίου οι αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής του Προεδρικού Διατάγματος που βάζει «ταφόπλακα» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Αίγιο. Οι αιτήσεις κατατέθηκαν από το δικηγορικό γραφείο Β. Παπαγεωργίου και Α. Γαρμπή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και προέρχονται από τον δήμο Αιγιαλείας, το Σωματείο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου «Ο Ασκληπιός», από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου και τον διευθυντή της Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου, Δημήτρη Κανελλόπουλο, κατά της υπουργού Παιδείας και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρώτος στόχος η αναστολή

Ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση του Π.Δ., έως ότου δημοσιευθεί Απόφαση επί της, από 25-7-2022 εκκρεμούς Αίτησης Ακύρωσης, αφού: α) εκδόθηκε κατά παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και β) υπερέβη την νομοθετική εξουσιοδότηση που προβλέπει την έκδοσή της, αφού παραγνωρίζει τους όρους της εξουσιοδοτικής διάταξης, ενώ η ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως βάσιμη.

Μάλιστα τονίζεται πως η πρόδηλη βασιμότητα λόγων της αίτησης αποδεικνύεται και από την συμπεριφορά της Διοίκησης, η οποία ως Υπουργείο Παιδείας, δια της έχουσας την νομοθετική πρωτοβουλία, καθής Υπουργού, κατά την εξέλιξη της διαδικασίας που οδήγησε στην έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, κατέθεσε σχέδιο νόμου με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. µε την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», το οποίο ψηφίσθηκε από την Βουλή στις 14-7-2022 , με το οποίο καταργήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 10 και 5 του Ν. 4588/2017 που διέπουν την νυν επίδικη σχέση και στην θέση τους για τις διαδικασίες της Ίδρυσης – Κατάργησης – Μεταβολών ακαδημαϊκών μονάδων», μεταξύ των οποίων και η μεταβολής της έδρας, ορίζει ρητά ότι:

– «Η διατύπωση της γνώμης (της Συγκλήτου) πραγματοποιείται µετά από ερώτηµα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα ηµερών από την παραλαβή του ερωτήµατος» (άρθρο 21 παρ.1), και

-«Προϋπόθεση για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 1 είναι να υφίσταται αιτιολογηµένη ανάγκη, η οποία δύναται να συνίσταται σε έναν ή περισσότερους από συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται. Αυτοί είναι το δυσχερώς επανορθώσιμο της βλάβης που υφίσταται η τοπική κοινωνία που έχει διαθέσει, με την μορφή της δωρεάς εκ μέρους του Δήμου, του ακινήτου των εγκαταστάσεων του Τμήματος που έχουν πλέον διαμορφωθεί σε χώρος εργαστηρίων ειδικά φυσικοθεραπείας, αφού με την επίδικη μεταφορά, πληρούται, η διαλυτική αίρεση της ανατροπής της δωρεάς, η οποία από την άποψη της διαχείρισης της πανεπιστημιακής περιουσίας συνιστά τουλάχιστον μη συνετή διαχείριση που κατατείνει στην μείωσή της, με απώλεια ειδικών νοσηλευτικών και εργαστηριακών εγκαταστάσεων που το καθού ΑΕΙ των Πατρών, δεν διαθέτει ανάλογες όπως εκπαιδευτικά κτήρια και οι ειδικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών αποκατάστασης υγείας, όπως ειδικά γυμναστήρια, αίθουσες εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, υποδοχής και εκγύμνασης ατόμων με κινητικές δυσκολίες, σε αποτραυματικές και μετατραυματικές θεραπείες, στην Πανεπιστημιούπολη ή τις εγκαταστάσεις των Σχολών Υγείας και μάλιστα σε επιφάνεια 3.637,75 τ.μ., όταν το σύνολο των παρεμφερών εγκαταστάσεων στις Σχολές των Πατρών (Ιατρική) δεν ξεπερνά τα 2000 τ.μ.

Οι επιπτώσεις της μη εξέλιξης βάσει των συμβολαιογραφικών δεσμεύσεων

Η ανατροπή του μέχρι τώρα καθεστώτος της έδρας του Τμήματος που δεν εθίγη με την ανωτατοποίησή του το έτος 2019, εκτός ότι συνιστά μομφή προς την πόλη του Αιγίου και του Δήμου της, ανατρέπει και την όλη κοινωνική συνοχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας της περιοχής, αφού στην υπό κρίση περίπτωση η «αιτία» της μεταφοράς της έδρας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βούληση μεταφοράς αφού η μεταβολή αυτή δεν συνδυάζεται π.χ με την συγχώνευση ή ενσωμάτωση του Τμήματος σε άλλη σχολή Υγείας π.χ με την Ιατρική ή Νοσηλευτική Σχολή, αφού η «γεωγραφική απόσταση» δεν μπορεί να θέσει εκποδών την πλήρη ικανοποίηση, από την εικοσαετή λειτουργία του Τμήματος, των οικονομικών και κοινωνικών αναπτυξιακών αναγκών, όπως τις ορίζει ο νόμος (άρθρο 5 παρ.1) της ευρύτερης περιοχής της Αιγιαλείας/Ανατ. Αχαΐας, αφού είναι πλέον πασίδηλο γεγονός της άριστης συνεργασίας τεχνολογικής εκπαίδευσης, πρακτικής εφαρμογής σε πραγματικό πεδίο και επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης και αποκατάστασης στην περιοχή μας λόγω της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος, στην Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, στο νοσηλευτικό πρόγραμμα της οποίας έχουν ενταχθεί και ενσωματωθεί με απόλυτη επιτυχία στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του όλου Νοσοκομείου.

Ατεκμηρίωτο επιχείρημα η απόσταση

Άλλωστε –τονίζεται – η γενική και αόριστη αναφορά της «γεωγραφικής απόστασης» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε παρεμφερή περίπτωση, εκτός του ότι δεν συνιστά αυτοτελή όρο μεταβολής της έδρας, καθιστά την προσβαλλόμενη πράξη, λόγω του χαρακτήρα της, ατεκμηρίωτη, όταν η αναφορά των αποστάσεων του τόπου «Κουκούλι» από την Πάτρα και αντίστοιχα από το Αίγιο, δεν δικαιώνει την Διοίκηση, η οποία και στο σημείο αυτό δεν αλλάζει το καθεστώς μετακίνησης των φοιτητών είτε για εκπαίδευση στα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης είτε για πρακτική στα τρία (3) Νοσοκομεία , μετακίνηση που παραμένει η ίδια αφού το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος έχει μόνιμη εγκατάσταση στο Αίγιο, όπως και η πλειοψηφία των καθηγητών του Τμήματος και το σύνολο των φοιτητών διαμένουν στο Αίγιο, παρά το γεγονός ότι το κριτήριο της «γεωγραφικής απόστασης» δεν το αποδέχεται ο νόμος, ως αυτοτελή λόγο μεταφοράς της έδρας, ειδικώς στην υπό κρίση περίπτωση που η απόσταση από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου του Ρίου ουδέποτε απετέλεσε κώλυμα ορθής διεξαγωγής μαθήματων και πρακτικής αφού τόσο χιλιομετρικώς (25 χιλ.) όσο και κατά την χρονική κάλυψή της ( 15 λεπτά), αφού η απόσταση από την Πανεπιστημιούπολη Πατρών (Κουκούλι Πατρών) μέχρι το Ρίο είναι 9 χιλιόμετρα και ο χρόνος 11 με 12 λεπτά) δεν βρίσκεται σε απόκλιση από άλλες συναφείς περιπτώσεις (π.χ. η απόσταση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με το Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι 14 χιλ.), η οποία καλύπτεται σε 25 με 40 λεπτά οδικώς.

Η συμβολή του δήμου στην εγκατάσταση

Στην αίτηση ακύρωσης γίνεται εκτενής αναφορά στο διαδικαστικό ιστορικό από την δημοσίευση του Π.Δ. και μετά και τονίζεται πως το Τμήμα ιδρύθηκε ως Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τεχνολογικού Επιστημονικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Πατρών/ Παράρτημα Αιγίου με έτος έναρξης το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και εγκαταστάθηκε σε ακίνητο ιδιοκτησίας του τότε Δήμου Αιγίου 70 στρεμμάτων μετά κτισμάτων του ειδικού κτηρίου της πρώην βιομηχανίας «ΕΓΛ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΕΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ», εκ των οποίων επί των 3.637,75 τ.μ., διαμορφώθηκαν τα κτίσματα, είτε με μετατροπή και ανάπλασή τους είτε με νέα κατασκευή που συγκροτούν τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, στις οποίες περιλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά κτήρια και οι ειδικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών αποκατάστασης υγείας, όπως ειδικά γυμναστήρια, αίθουσες εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, υποδοχής και εκγύμνασης ατόμων με κινητικές δυσκολίες, σε αποτραυματικές και μετατραυματικές θεραπείες κ.λπ. και τα κτήρια διοικητικών υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ακόμη πως στην όλη αυτή προσπάθεια συνέβαλε αποφασιστικά και ουσιαστικά ο δήμος, τότε Αιγίου, νυν καλλικρατικός Δήμος Αιγιαλείας, αφού δώρισε στο ανωτέρω ΤΕΙ, το σύνολο των ανωτέρω 70 στρεμμάτων, κτισμάτων και εγκαταστάσεων, με τον όρο και μάλιστα τη διαλυτική αίρεση της εγκατάστασης και έδρας του Τμήματος το ακίνητο αυτό που βρίσκεται, όπως ανωτέρω αναφέρεται, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου.

Η δυναμική του Τμήματος που «χτίστηκε» στο Αίγιο

Αναφορά γίνεται στη λειτουργία του Τμήματος ενώ τονίζεται πως από το έτος 2007 και έκτοτε μέχρι σήμερα έχουν φοιτήσει περίπου 3.000 φοιτητές, έχουν αποφοιτήσει του α΄ κύκλου σπουδών και έχουν καταστεί πτυχιούχοι περίπου 2.500 απόφοιτοι αυτού, όπως επίσης οργάνωσε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, χορηγώντας μέχρι και σήμερα μεταπτυχιακό δίπλωμα σε διάφορες ειδικότητές του.

Όπως τονίζεται ΄΄από την αρχή της λειτουργίας του, οι υποψήφιοι των ετησίων πανελληνίων εξετάσεων το είχαν στις πρώτες προτιμήσεις τους στις δηλώσεις τους για εισαγωγή και πάντα καλύπτονταν οι προβλεπόμενες, από την σχετική Υπουργική Απόφαση περί Πανελληνίων Εξετάσεων Εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, θέσεις εισακτέων. Σήμερα η ενεργή φοιτητική κοινότητα υπολογίζεται πλέον των 1000 σπουδαστών δεδομένου ότι είναι τετραετής η φοίτηση και κάθε έτος εισέρχονται τουλάχιστον 170 νέοι φοιτητές. Η Φυσικοθεραπεία Αιγίου συγκαταλέγεται στις δέκα (10) καλύτερες σχολές του Πανεπιστημίου Πάτρας από πλευράς πλήρωσης θέσεων με την αντίστοιχη υψηλή βάση, γεγονός που αποδεικνύει τα υψηλά ακαδημαϊκά της κριτήρια. Η βάση εισαγωγής φέτος ήταν το «15» και υπερκαλύφθηκαν οι προσφερόμενες θέσεις αποδεικνύοντας και το υψηλό επίπεδο των σπουδαστών αφού πρόκειται για φοιτητές που εισήχθησαν από την κατεύθυνση Θετικών Επιστημών, εξεταζόμενοι σε Βιολογία, Χημεία, Φυσική και Έκθεση, με μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από το 15 που ήταν η ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπως επίσης και στις έξι (6) σχολές αυτής της ειδικότητας σε όλη την Ελλάδα. Επίσης το ανωτέρω Τμήμα οργανώνει με επιτυχία το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Θεραπευτική Άσκηση (MSc in TherapeuticExercise) και -Διατμηματικό ΠΜΣ στις Επιστήμες Αποκατάστασης (MScRehabilitationSciences).

Η συνεργασία με το Νοσοκομείο

Οι εκάστοτε εισαχθέντες σπουδαστές λόγω της αρτιότητας των εκπαιδευτικών και ειδικών εγκαταστάσεων και του υψηλού επιστημονικού έργου και ειδικών τεχνικών γνώσεων που παράγεται συστηματικά από το Τμήμα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, πλην των μαθημάτων των εργαστηρίων που παρεχόταν και διεξαγόταν στις εγκαταστάσεις της Σχολής, συστηματικά έκαναν πρακτικά μαθήματα και την πρακτική τους άσκηση σύμφωνα με τον προγραμματισμό της σχολής συμμετέχουν στα κλινικά τους εργαστήρια και στα τρία Νοσοκομεία της Αχαΐας και συγκεκριμένα Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας (Αίγιο), Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (Ρίο), Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» (Πάτρα).

Ιδιαίτερα, τα γκρουπ των προς πρακτική άσκηση φοιτητών στην Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, στο νοσηλευτικό πρόγραμμα της οποίας έχουν ενταχθεί και ενσωματωθεί με απόλυτη επιτυχία και σε άριστη συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του όλου Νοσοκομείου, επιβεβαιώνοντας την άριστη συνεργασία τεχνολογικής εκπαίδευσης, πρακτικής εφαρμογής σε πραγματικό πεδίο και επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης και αποκατάστασης΄΄.

Η υπουργός έπρεπε να ρωτήσει

Αναφέρεται ακόμη πως η Σύγκλητος αποφάσισε τη μεταφορά χωρίς καν να έχει προηγηθεί η οποιαδήποτε απόφαση – ερώτημα της καθής Υπουργού, προς την Σύγκλητο, όπως ο νόμος ορίζει.

Επίσης αναφέρεται πως το «Στρατηγικό σχέδιο για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών», «ενεκρίθη» από την εκπονήσασα αυτό, Σύγκλητο του καθού ΑΕΙ, στην συνεδρίαση της 22-3-2021 και στην συνέχεια το ανωτέρω εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο διεβιβάσθη στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε) και «ενεκρίθη» και από αυτήν, όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 21426/ΕΞ/11.5.2021 έγγραφο του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου αυτής.

Στην συνέχεια και χωρίς και πάλι να έχει τεθεί αρμοδίως το σχετικό ερώτημα και άνευ ουδεμιάς απόφασης της καθής Υπουργού, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την 190/29.7.2021 έκτακτη συνεδρίασή της, «ενέκρινε» «την εισήγηση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος. Στη δε σχετική εισήγηση της Συγκλήτου για το ίδιο το Σχέδιο ρητά αναφέρεται ότι «Η εξεύρεση σημαντικών χώρων λειτουργίας των εργαστηρίων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας στο Ρίο είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης μεταβολής».

Στη συνέχεια αναφέρονται οι κινήσεις του δήμου Αιγιαλείας στη Γεν. Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία παραδέχθηκε ότι δεν είχε υποβληθεί εκ μέρους της Υπουργού το ειδικό αυτό ερώτημα στην ανωτέρω διαδικασία διατύπωσης γνώμης, όπως απαιτεί το άρθρο 5 παρ.2 του ανωτέρω νόμου, με την επισήμανση -αιτιολόγηση της παράλειψης αυτής ότι «οι προθεσμίες είναι ενδεικτικές» !!!

Περίπτωση παράνομης, αντιφατικής και ατυχούς προσπάθειας υιοθέτησης και υλοποίησης μη νομίμων αιτημάτων

Οι αιτούντες βάλλονται κατά της προσβαλλόμενης πράξης, η οποία όπως αναφέρουν, συνιστά κραυγαλέα περίπτωση παράνομης, αντιφατικής και ατυχούς προσπάθειας υιοθέτησης και υλοποίησης μη νομίμων και «ατεκμηρίωτων» αιτημάτων-προτάσεων που διατυπώθηκαν, από το υπόχρεο προς γνώμη όργανο, χωρίς την προηγούμενη χρονικά και διαδικαστικά θέση αρμοδίως σχετικών ερωτημάτων και πρόσκληση προς απάντηση, προς το αποφασίζον όργανο επί των απαιτήσεων και προϋποθέσεων που θέτει ο νομοθέτης και επίσης επιβεβαίωση της υπέρβασης της σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης, αφού από την «εισαχθείσα» ρύθμιση σαφώς αποδεικνύεται ότι αυτή εξυπηρετεί και ικανοποιεί σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους νομοθετήθηκε.

Οι αιτούντες ζητούν από το ΣτΕ την ακύρωση της απόφασης, κατά το σκέλος που μεταφέρεται η έδρα του ανωτέρω Τμήματος από το Αίγιο στην Πάτρα, για τους παρακάτω λόγους: Ο Δήμος Αιγιαλείας με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινόμενη αίτηση, επιδιώκοντας την ακύρωση των κατά τα προεκτεθέντα προσβαλλομένων κανονιστικών διατάξεων, ώστε να παραμείνει η πόλη του Αιγίου ως έδρα του μεταφερομένου τμήματος (ΣτΕ 1268/2016), έδρα και εγκαταστάσεις για τις οποίες διέθεσε ως δωρητής σημαντική κτηματική του περιουσία, επί μία εικοσαετία παραμένει αρωγός του Τμήματος σε όλες της μορφές υποστήριξης που έχουν οδηγήσει τον εκπαιδευτικό αυτό θεσμό και τους διδάσκοντες και διδασκομένους του στην πλήρη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και την ζωή της πόλης του Αιγίου.

Γιατί στηρίζουν τις αιτήσεις

Το Σωματείο του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου, μεταξύ των σκοπών του έχει και την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του για αναβάθμιση των δομών και υπηρεσίας υγείας στην πόλη του Αιγίου, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πλήρης υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος της Φυσικοθεραπείας στο Νοσοκομείο του Αιγίου, με την διάθεση προσωπικού για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του, την τεχνική αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών του και την θέση τους στην υπηρεσία του προγραμματισμού εργαστηρίων και σεμιναρίων στους χώρους ιδιαίτερα της Ορθοπεδικής και Νευρολογικής Κλινικής.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου, συνασκεί την παρούσα Αίτηση, μετ’ εννόμου συμφέροντος διότι έχων την έδρα του στην πόλη του Αιγίου και μέλη του επιστήμονες πτυχιούχους Α.Ε.Ι θίγεται άμεσα από τις ρυθμίσεις του προσβαλλόμενου Π.Δ, το οποίο αξιολογεί την πόλη του Αιγίου, η οποία διέθεσε σημαντική ακίνητη περιουσία της, ως μη πληρούσα τις θεσμικές προϋποθέσεις για να αποτελεί έδρα Τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, την στιγμή που έχουν έδρα σε αυτό σημαντικές θεσμικές και κρατικές οντότητες όπως Πρωτοδικείο Αιγίου, Ιατρικός Σύλλογος, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), Ε.Φ.Κ.Α., Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομικό Τμήμα, Κτηματολογικό Γραφείο κ.α., ήτοι για θέμα τοπικής μεν εμβέλειας ουχί όμως περιορισμένης που να το καθιστά ήσσονος σημασίας αφού η μεταφορά της έδρας του συγκεκριμένου τμήματος από το Αίγιο στην Πάτρα, δεν δικαιολογείται από επιστημονικούς, οργανωτικούς και κοινωνικούς λόγους, όπως και είναι αντίθετη με τις βασικές οργανωτικές αρχές της παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης και σύνδεσής της με την λειτουργία των κρατικών δομών υγείας της περιοχής και την καθιστά γενικότερου ενδιαφέροντος, επί του οποίου ο Δικηγορικός Σύλλογος οφείλει, να παρεμβαίνει και να ασκεί ένδικα βοηθήματα επί δημοσίων υποθέσεων και σχέσεων πολίτη – Κράτους που αφορούν την εδαφική αρμοδιότητα εντός της οποίας ασκούν τα καθήκοντά τους, τα μέλη του.

Τέλος, ο Δ/ντής της Ορθοπεδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ανατ. Αχαΐας στο Αίγιο σε συνεργασία με το επίδικο τμήμα, υποδέχεται του φοιτητές του Τμήματος που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Νοσοκομείο αυτό, έχει συνδέσει, με επιτυχία επί πολλά έτη, την κάλυψη των υπερτοπικών αναγκών της όλης περιφέρειας της Ανατ. Αχαΐας για νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό στον χώρο της αποκατάστασης Υγείας, με το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος αλλά και την προώθηση της εφαρμογής της συνεργασίας θεωρίας (παρεχόμενη από το Τμήμα) και πράξης (επί του πραγματικού πεδίου στο Νοσοκομείο) με την συμμετοχή της Κλινικής που διευθύνει και του επιδίκου Τμήματος σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις τους, αμοιβαίως, όπως Σεμινάρια, Συνέδρια, επιστημονικές Ημερίδες κλπ., γνώση και εμπειρία που εκατέρωθεν θα στερηθούν, λόγω της προσβαλλόμενης πράξης, τόσο η Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου, όσο και το επίδικο «μεταφερόμενο» από το Αίγιο Τμήμα.

Οι αιτούντες αποδεικνύουν παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας για την έκδοση της κανονιστικής πράξης, ευθεία παράβαση του νόμου, υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης των όρων αυτής, εξηγούν πότε μεταβάλλεται βάσει νόμου η έδρα των Τμημάτων, καταρρίπτουν το ένα και μοναδικό επιχείρημα της απόστασης που επικαλείται η Σύγκλητος και ζητούν να γίνει δεκτή η αίτησή τους: Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το σκέλος που αποφασίζει την μεταβολή της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης της Υγείας, από το Αίγιο στην Πάτρα, να διαταχθούν τα νόμιμα, να τους επιστραφεί το κατατεθέν παράβολο και να επιβληθεί η εν γένει δικαστική τους δαπάνη σε βάρος του αντιδίκου Δημοσίου και του καθού ΑΕΙ.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr