background img
banner
banner

Κίνητρο για ανακύκλωση με έναρξη από τον Συνοικισμό

ΣΚΟΠΟΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ

Προχωρούν οι διαδικασίες για την πιλοτική δράση διαχείρισης της χωριστής συλλογής αποβλήτων που θα λάβει χώρα, σε πρώτη φάση στον Συνοικισμό Νικολάου Πλαστήρα. Ο δήμος Αιγιαλείας θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός.

Ήδη στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου ελήφθη ομόφωνη απόφαση για σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Pay as you throw – Gain as you sort», με την οποία καλούνται οι δήμοι της χώρας να υποβάλλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στον ειδικό στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας.

Εξηγώντας τη δράση, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Καραΐσκος επισημαίνει στo protionline.gr: ΄΄Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα με στόχο τον σχεδιασμό προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην αρχή “Pay as you throw” ή “Gain as you Sort”.

Ειδικότερα η δράση εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του Πληρώνω όσο Πετάω, με στόχο τη λειτουργία του ως κινήτρου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή και αντικινήτρου για την μείωση υπολειμματικών σύμμεικτων σε δημοτικό επίπεδο. Στην εν λόγω πρόσκληση αναφέρεται ότι απαιτείται τεκμηρίωση του προϋπολογισμού για τα υποέργα προμηθειών και υπηρεσιών γι’ αυτό τώρα βρισκόμαστε στη φάση διερεύνησης τιμών΄΄.

Θα γίνεται μείωση δημοτικών τελών!

Βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με τα λεγόμενα του αντιδημάρχου, είναι να εφαρμοστεί σε οικισμό με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. ΄΄Σε πρώτη φάση επιλέξαμε τον Συνοικισμό Νικ. Πλαστήρα και θα ακολουθήσουν κι άλλες συνοικίες και κοινότητες. Θα τοποθετηθούν συγκεκριμένοι κάδοι ανακύκλωση και ο πολίτης όσο πιο πολύ ανακυκλώνει τόσο μεγαλύτερη έκπτωση θα έχει στα δημοτικά τέλη΄΄, τόνισε ο αντιδήμαρχος. Από εκεί και πέρα θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού κάδων με τσιπ, ειδικών σακουλών με κωδικούς καθώς το κάθε νοικοκυριό θα έχει τον δικό του αριθμό.

Τι χρηματοδοτείται

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος χρηματοδοτούνται: Προμήθειες μέσων προσωρινής αποθήκευσης που προορίζονται για την εφαρμογή του προτεινόμενου πιλοτικού προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετάω» (π.χ. μεμονωμένοι κάδοι εσωτερικοί και εξωτερικοί, συστοιχίες κάδων, σακούλες διακριτής συλλογής κλπ). Δεν χρηματοδοτούνται απορριμματοφόρα οχήματα και λοιπά οχήματα αποκομιδής αποβλήτων. Προμήθειες τεχνολογικού εξοπλισμού και διαδικτυακών εφαρμογών για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων «Πληρώνω όσο πετάω» (εξοπλισμός σχετικός με εφαρμογές «Internet of Things» πχ αισθητήρες, RIFID Tags, RFID αναγνώστες, QR Codes, ζυγιστικά επί υφιστάμενων απορριμματοφόρων ή επί κάδων με κατάλληλο λογισμικό, πλατφόρμες κοκ) που να καλύπτει τα ρεύματα των αποβλήτων που θα αφορά το πιλοτικό πρόγραμμα, τους φορείς που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα (κατοικίες και οικονομικοί φορείς), τον τρόπο μέτρησης των παραγόμενων αποβλήτων και τους αλγόριθμους για τρόπο υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών με βάση την αρχή «πληρώνω όσο πετάω»). Ακόμη, γενικές υπηρεσίες υποστήριξης του δικαιούχου στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προτεινόμενου πιλοτικού προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετάω», καθώς και στην κατάλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων, ώστε να προκύπτει ολοκληρωμένη υποστήριξη της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος.


Διαβάστε περισσότερα:
· · · · · · · · ·
Κατηγορίες Άρθρου
ΤΟΠΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

protionline.gr