background img
banner
banner

Δημοτικά τέλη και η νύχτα αναμένεται μακρά…

ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Φθινοπωρινές… εκκρεμότητες καλείται να κλείσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την προσεχή Δευτέρα, για το οποίο έχουν προγραμματιστεί δύο συνεδριάσεις. Μία ειδική στις 8.30 το βράδυ για την έγκριση του Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2021 και η τακτική συνεδρίαση που περιλαμβάνει συνολικά 26 θέματα, με το θέμα των δημοτικών τελών να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και τη νύχτα της Δευτέρας να αναμένεται μακρά…

Υπενθυμίζεται ότι η εισήγηση της δημοτικής αρχής, που έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή, προβλέπει αύξηση κατά 15% των ανταποδοτικών δημοτικών τελών, τονίζοντας πως είναι αναπόφευκτη λόγω των αυξήσεων που προκύπτουν από την ενέργεια. Έκτοτε, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύουν να ψηφίσουν υπέρ οποιασδήποτε αύξησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, επιμένοντας μάλιστα και σε μειώσεις, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης των δημοτών και της κοινωνίας.

Από τότε βέβαια μεσολάβησε και η επιστροφή της σύμβασης του ηλεκτροφωτισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εξέλιξη που καθυστερεί τη διαδικασία και καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας μέσα στο 2023, η οποία είχε υπολογιστεί από τη δημοτική αρχή, προσβλέποντας σε εξοικονόμηση. Της απόφασης του Ελεγκτικού είχε προηγηθεί σύσκεψη δημοτικών αρχηγών που συγκάλεσε ο δήμαρχος με την πρόθεση σύγκλισης σε μικρότερες αυξήσεις, κάτι που όμως δεν βρήκε σύμφωνους τους επικεφαλής, γεγονός που προμηνύει αδιέξοδο στη συνεδρίαση της Δευτέρας, εφόσον βέβαια η δημοτική αρχή δεν επανέλθει με διαφορετική εισήγηση.

Τα θέματα που ξεχωρίζουν

Κατά τα άλλα, η συνεδρίαση περιλαμβάνει συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτημα του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων του δήμου το οποίο προφανώς σχετίζεται με τους συμβασιούχους covid και την επαναπρόσληψη που διεκδικούν μέσω της δικαστικής οδού, έγκριση της δεύτερης φάσης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του δήμου, αλλά και την ίδρυση και λειτουργία της Γεωργικής Σχολής, με την αντιπολίτευση πάντως να εκφράζει διαφωνία με τον τρόπο που προωθείται το αίτημα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόμη το θέμα της αγοράς ακινήτου στη θέση «Νησί» Τεμένης για την άμεση μεταφορά Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών της ΜΕΒΑ, αλλά και η πρόταση της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. για μετονομασία του «Πολύκεντρου» σε «Συνεδριακό Κέντρο Θόδωρος Αγγελόπουλος».

Τα 26 θέματα της ημερήσιας διάταξης

Αναλυτικά, τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής: 1. Συζήτηση και λήψης απόφασης επί αιτήματος του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Υπαλλή-λων Δήμου Αιγιαλείας. 2. Έγκριση Β’ ΦΑΣΗΣ (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας 2020-2023. 3. Έγκριση πέμπτης (5ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022. 4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022. 5. Ίδρυση και λειτουργία Γεωργικής Σχολής Αιγιαλείας «Ψηφιακή και Ευφυής Γεωργία». 6. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023. 7. Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρή-στων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023. 8. Καθορισμός τέλους παραχώρησης χρήσης αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023. 9.Καθορισμός συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023. 10. Καθορισμός τέλους διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023. 11. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγια-λείας, για το έτος 2023. 12. Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και κα-θορισμός συντελεστών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023. 13. Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.

Επίσης: 14.Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023. 15.Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγι-αλείας, για το έτος 2023. 16.Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023. 17.Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023. 18. Αγορά ακινήτου στη θέση «Νησί» της Δημοτικής Κοινότητας Τεμένης Δήμου Αιγιαλείας, όμορο του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α), με σκοπό την άμεση μεταφορά Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών της ΜΕΒΑ. 19.Αγορά ακινήτου στην περιοχή Σταφιδαλώνων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών, παιδικής χαράς και πλατείας. 20.Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία παιδικής χαράς. 21.Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Μαμουσιάς Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων. 22. Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Μεσορρουγίου Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό τη δη-μιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων. 23. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2023-2024. 24. Έκφραση γνώμης για την τροποποίηση του Οργα-νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας». 25. Στο αίτημα της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. για μετονομασία του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου σε Συνεδριακό Κέντρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος». 26. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.230/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, με τον ορισμό εκπροσώπων στο Συμβούλιο του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αιγίου.


Διαβάστε περισσότερα:
Κατηγορίες Άρθρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχόλια

  • Αν αυξηθούν κι άλλο τα ήδη ψηλά δημοτικά τέλη τότε θα πρέπει κι ο δήμος να μη βρίσκει δικαιολογίες όταν κάνουμε παράπονα για τα ίδια και τα ίδια εδώ και χρόνια και δε λύνονται

    Δημότης 25/11/2022 15:53

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Your email address will not be published. Required fields are marked *